www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Digital Futurist (ตอนที่ 531) Digital Financial Innovation

Digital Futurist (ตอนที่ 531) Digital Financial Innovation
March 21
15:38 2017

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

 *******************************************************

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

 

“Digital Disruption กำลังเข้ามาท้าทายในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินธนาคารที่กำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้ เราพบสตาร์ตอัพด้านการเงินหน้าใหม่ สร้างบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ กลายเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภค ในยุคนี้ใครวางกลยุทธ์ได้ตรงกว่า ปรับทัพได้เร็วกว่าก็สามารถรักษาความเป็นผู้นำได้”

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่า ดิจิทัล เข้ามามีส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม มีการกล่าวถึง Digital Disruption กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก กรณีศึกษามากมายทั่วโลก เป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าในชีวิตจริง ที่เคยไม่ปรานีต่อองค์กรที่ฝืนการปรับตัว

ซึ่งว่าไปแล้วก็มีความใกล้เคียงกับ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า มีโอกาสที่จะรอดชีวิตและถ่ายทอดลักษณะที่ปรับเปลี่ยนไปยังรุ่นถัดไปได้ นับเป็นหนึ่งกฎธรรมชาติที่พบทั้งในสิ่งมีชีวิต และองค์กรทั้งหลาย

นอกจากการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เข้าไปแก้ปัญหา ปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสังเกตคือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมโยงผู้คนให้มาพบกันได้โดยตรงลดบทบาทของพ่อค้าคนกลาง เมื่อมีจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มมากขึ้น

ก็เข้าตำราธุรกิจว่าด้วยเรื่อง ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ที่รู้จักกันว่า Network Effect ทำให้เกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่แตกต่างจากที่เคยมีมาก่อน อย่างไรก็ตามเป็นก้าวแรก จำเป็นต้องสร้างโมเมนตัมเพื่อความต่อเนื่อง เมื่อคำนึงถึงความยั่งยืนควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจนั้นๆ อย่างเคร่งครัด

สำหรับ Fintechที่ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลายนั้น จำเป็นต้องมีการนำข้อมูลมาประมวลผล อย่างด้านสินเชื่อ จากเดิมใช้เพียงข้อมูลเครดิตบูโร คงจะไม่พอสำหรับการปล่อยสินเชื่อได้อย่างเหมาะสมแล้วในปัจจุบัน เมื่อเราสามารถวัดข้อมูลต่างๆ แสดงเป็นดัชนีชี้วัดได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ได้

นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจแล้ว สำหรับบุคคลทั่วไป นับเป็นกระจกที่สำคัญ ช่วยสะท้อนฐานะทางการเงินผ่านเครื่องมือดิจิทัล สร้าง Financial fitness รู้จักการออม สร้างระเบียบทางการเงินส่วนบุคคลได้อีกทางหนึ่งด้วย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.