www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Digital Futurist (ตอนที่ 530) Essentials of Digital Transformation

Digital Futurist (ตอนที่ 530) Essentials of Digital Transformation
February 14
14:36 2017

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

*******************************************************
“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง

HPE1 662x190

ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”

4การปรับธุรกิจในยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน เสริมความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) เป็นประเด็นหลักที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญโดยเฉพาะภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล

ทุกวันนี้เราเห็นการล่มสลายของบริษัททั้งในและต่างประเทศที่เคยมั่นคงมีฐานะทางการเงินดี มีฐานลูกค้าอยู่มาก แต่กลับต้องพ่ายแพ้ขาดทุนจนทำให้ต้องอำลาสังเวียนไปก่อนเวลาอันควร เนื่องจากการปรับตัวที่ล่าช้า การดำเนินธุรกิจที่ผิดพลาดในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจ

ทุกวันนี้เราเห็นการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างแพร่หลายของผู้บริโภค ธุรกรรมทางการเงินที่เคยต้องเดินทางไปที่สาขาของสถาบันทางการเงิน ก็สามารถทำได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส คู่แข่งในตลาดทั้งรายเก่าและหน้าใหม่ต่างลงทุนกับเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการพลิกผันในทุกอุตสาหกรรม

ถ้าสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับหน่วยงานด้วยได้ความรวดเร็ว อย่างบริษัทรายใหม่สามารถเติบโตทัดเทียมหรือแม้แต่ล้ำหน้าผู้ครองตลาดเดิมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเอา ดิจิทัล มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

1จากการสำรวจธุรกิจผู้นำทั่วโลกกว่า573รายของ Forbes พบว่าร้อยละ 90 ได้เริ่มดำเนินการ Digital transformation ภายในหน่วยงานไปแล้ว นับเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดซึ่งแสดงให้เห็นว่า Digital transformation เป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกองค์กร

หลายหน่วยงานนำเทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง โมบาย (mobile) ระบบคลาว์ด (cloud)เทคโนโลยี Big Dataเทคโนโลยี Blockchainและ Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือทางธุรกิจยุคใหม่นี้ อย่างไรก็ตามควรนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างรอบคอบ

เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อเทคโนโลยีมีความชาญฉลาดมากขึ้น ก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ หากขาดความตระหนักรู้ในการใช้งานหลายหน่วยงานอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้างว่า ได้ตระเตรียมระบบความปลอดภัย ป้องกันเครือข่ายขององค์กรไว้อย่างดีแล้ว แต่เพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอสำหรับโลกดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ เราเห็นข้อมูลต่างๆ ถูกเคลื่อนย้ายไปทั่วด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะการใช้ สมาร์ต ดีไวซ์ (smart device) ทั้งที่เป็นของหน่วยงาน หรือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงาน เราจึงมักเห็นการกำหนดนโยบายการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ในหน่วยงานชั้นนำ นโยบาย bring your own device (BYOD) ซึ่งแน่นอนการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม Productivity มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Security ด้วย

นอกจากอุปกรณ์สำหรับทีมงานภายในองค์กรแล้ว พันธมิตร คู่ค้า ซัพพลายเออร์ (supplier) ผู้กระจายสินค้า หน่วยงานภายนอกที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบขององค์กร หรือการสั่งซื้อสินค้าบริการของผู้บริโภค ต่างอาศัยดิจิทัลด้วยกันทั้งนั้น การใช้งาน คลาวด์ (cloud) ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการให้บริการที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ทำให้แนวความคิดการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศแบบเดิม จำเป็นต้องถูกปรับปรุง ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมมากขึ้น เหมาะสมกับบริบทการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงทุกเสี้ยววินาที

การประยุกต์นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจต่างไปจากเดิม เริ่มจากกระบวนการภายในหน่วยงานอย่างการตัดสินใจเชิงธุรกิจไปถึงการดูแลลูกค้า ทุกส่วนเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี หลายส่วนสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ สิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาก็มาอยู่ที่ Security ซึ่งต้องรับบทบาทหน้าที่มากกว่าที่เคย

ผู้นำในยุคดิจิทัลมีหน้าที่จำเป็นต้องประสาน เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร พร้อมปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าใจความสำคัญของ digital transformation สามารถนำมาปรับใช้งานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน เป็นองค์กรที่คล่องตัวอย่างมีแบบแผน สอดรับกับกลยุทธ์องค์กรพร้อมนำพาหน่วยงานไปสู่ความเป็นผู้นำ ผนึกพลังทีมงานร่วมกันเป็นหนึ่งสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน สู่ความเป็นหนึ่งให้โลกรับรู้อย่างเต็มภาคภูมิในยุคดิจิทัล

 หมายเหตุ: บทความนี้เป็นงานเขียนจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อ่านเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับหน่วยงานที่ผู้เขียนปฏิบัติงานอยู่สำหรับภาพ ตราสินค้า และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่นำมาจากแหล่งอื่นนั้น มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยที่ต้องการติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น ไม่มีจุดประสงค์จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่ประการใดทั้งสิ้น โดยผู้เขียนจะระบุที่มาของข้อมูลเท่าที่จะสามารถทำได้

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories