www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

The Digital Futurist(ตอนที่ 529) Virtual Reality (VR) in Real Life

The Digital Futurist(ตอนที่ 529) Virtual Reality (VR) in Real Life
January 11
17:24 2017
ดร.พีรเดช ณ น่าน
ดร.พีรเดช ณ น่าน

Digital Futurist & Columnist ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภาฯ มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาอย่างยาวนาน pheeradej@gmail.com

“เทคโนโลยี Virtual Reality กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จะกลายเป็นอีกหนึ่งทางออกของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในประเด็นใดของสังคม การสร้างความปลอดภัยของเมือง เรื่องการจราจร เรื่องการตลาดและการขายสินค้า รวมถึงการนำไปใช้ในวงการการแพทย์”

“…ขอให้ท่านดำเนินวิชาชีพอันมีเกียรตินี้ด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ได้เล่าเรียนมา นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง ประกอบด้วยเมตตากรุณาแก่เพื่อนมนุษย์ทั่วไป การกระทำความดีเท่านั้นที่จะนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเอง การที่ได้เรียนสำเร็จจนได้รับปริญญาแล้วนั้น ขอให้พยายามศึกษาและฝึกฝนตนเองไว้เสมอ ถ้าท่านไม่ศึกษาเพิ่มเติมไว้ต่อไปไม่ช้าท่านก็จะเป็นผู้ล้าหลังไม่ทันกับความเจริญของโลก…”
พระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๔

 

ปัจจุบัน เทคโนโลยี ดิจิทัล ได้เข้ามามีส่วนปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร การเรียนรู้ การทำงาน การจับจ่ายใช้สอย นวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันผ่าน สมาร์ต ดีไวซ์ (smart device) ข้างกายเทคโนโลยี ดิจิทัล มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นเครื่องมือเสริมให้เราผันตัวเป็น active stakeholder มากกว่าแต่ก่อน

1ผลจากการสำรวจผู้คนมากกว่า 4000 รายทั่วสหรัฐอเมริกา โดย Rock Health พบว่า ปี 2016 นับเป็นจุดพลิกผันสำคัญมีผู้ใช้มากถึงร้อยละ 46 จัดอยู่ในกลุ่ม active digital health adopter เพิ่มจากปีก่อนหน้านี้ที่มีอยู่เพียง 15% เท่านั้น เทคโนโลยีอย่าง Virtual Reality และ Augmented Reality มีผู้บริโภคจำนวนหนึ่งใช้เพื่อการพักผ่อน ด้านสุขภาพจิต การฟื้นฟู และการจัดการความเจ็บปวด

Virtual Reality (VR) หรืออาจจะเรียกเป็น near-reality ก็จะเข้าใจกันได้ทันที เทคโนโลยีเสมือนจริง แนวคิดแรกๆ ที่เกิดขึ้นปรากฏในหนังสือที่ชื่อว่า “The Theater and its Double” ฉบับภาษาอังกฤษที่แปลมาจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1938

แต่ถ้ากล่าวถึงภาพยนตร์ก็มีอยู่หลายเรื่องที่นำแนวคิดนี้ไปสรรค์สร้างผลงานออกมาสู่สายตาพวกเรา เรื่องเด่นๆ ในยุคแรกๆ ก็คงจะหนีไม่พ้น The Matrix ภาพยนตร์บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนี้เป็นการสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติ สามารถให้ผู้ใช้งานโต้ตอบได้เสมือนเกิดขึ้นจริง ในช่วงปีที่ผ่านมาผู้ผลิตชั้นนำหลายรายได้เปิดตัวระบบเสมือนจริง (Virtual Reality system) กันอย่างจริงจัง และคาดกันว่าในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

2

แม้เทคโนโลยี VR มักจะถูกกล่าวถึงในอุตสาหกรรมเกม เพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามด้วยราคาที่ลดลงซื้อหาได้คล่องขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับแนวโน้มการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ อาทิ โรงพยาบาล Cedars-Sinai สถานพยาบาลที่ไม่แสวงหาผลกำไรใน ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาการใช้ Virtual Reality กับคนไข้ที่รอการรักษา หรือขณะพักฟื้นในโรงพยาบาล กลุ่มนักวิจัยสนใจศึกษาว่า เทคโนโลยี ดิจิทัล นี้ จะเข้ามาช่วยลดความเจ็บปวด ความวิตกกังวล เพิ่มความพึงพอใจในการเข้ารับการรักษาได้หรือไม่อย่างไร แน่นอนจะไม่มีกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคความผิดปกติทางระบบประสาท โรคลมชัก โรคสมองเสื่อม เข้าร่วมการศึกษานี้

ขณะที่สถาบันชั้นนำทั่วโลกมีการศึกษาทางคลินิกเพื่อนำ เทคโนโลยี VR มาใช้เพื่อการจัดการความเจ็บปวด ลดความเครียด ครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ทางทันตกรรมได้นำอุปกรณ์ VR มาใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กจาก ความกลัวเข็มฉีดยา เสียงกรอฟัน การอุดฟัน นับเป็นอีกการนำเอาศาสตร์และศิลป์มาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของเราได้

บริษัทประกันแห่งหนึ่งจับมือร่วมกับทีมพัฒนาสร้างระบบบริการลูกค้าสำหรับอุปกรณ์ VR โดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนสามมิติ ก็จะสามารถโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านประกันที่อยู่ในรูปแบบเสมือน avatar โดยจะนำระบบ VR มาใช้เพื่อการฝึกอบรมให้กับพนักงานด้วย สำหรับบางวัฒนธรรมแล้วการซักถามข้อสงสัยโดยตรงกับพนักงานอาจไม่สะดวกใจเท่ากับการโต้ตอบกับระบบที่มี avatar บนโลกสามมิติ

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นงานเขียนจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อ่านเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับหน่วยงานที่ผู้เขียนปฏิบัติงานอยู่ สำหรับภาพ ตราสินค้า และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่นำมาจากแหล่งอื่นนั้น มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยที่ต้องการติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น ไม่มีจุดประสงค์จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่ประการใดทั้งสิ้น โดยผู้เขียนจะระบุที่มาของข้อมูลเท่าที่จะสามารถทำได้

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com