www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Formjacking ภัยร้ายจ้องเก็บข้อมูลชำระเงินออนไลน์ ไซแมนเทค พบภัยคุกคามข้อมูลบัตรเครดิต Formjacking มีจำนวนเพิ่มขึ้น แฝงตัวในแบบฟอร์มการชำระเงินบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Ticketmaster และ British Airways โดนมาแล้ว...
  • ธุรกิจแพคเกจจิ้งเอสซีจี เผยกลยุทธ์ปี 62 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เผยกลยุทธ์ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Total Packaging Solutions Provider หรือคู่คิดด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรอย่างยั่งยืน ด้วยการเดินหน้าขยายฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ในอาเซียนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า บริการ และกระบวนการผลิต และการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า...
  • พันธวณิช คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 พันธวณิช ผู้ให้บริการบริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 ประเภท The Best eServices Provider องค์กรที่ให้บริการดิจิทัลเป็นเลิศ...
  • Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 “ไอดีซีประเทศไทยเปิดเผยการคาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 และปีต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น ผู้นำต้องเร่งพิจารณาเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่”...
  • dtac ร่วมสนับสนุนความก้าวหน้าวงการ E-Sports dtac ตอบรับกระแสเกม ร่วมสนับสนุนวงการ E-Sports จับมือ การีนา เปิดตัวงานแข่งขัน Free Fire Thailand Championship 2019 Presented by dtac...

The Digital Futurist (ตอนที่ 538) Digital Transformation Not Only Technology

The Digital Futurist (ตอนที่ 538) Digital Transformation Not Only Technology
October 06
11:44 2017

“Digital transformation มีหลายองค์ประกอบและหลายปัจจัยที่ต้องดำเนินการ ตั้งแต่เรื่องการผลักดันนโยบายให้กลายเป็นแนวปฏิบัติและทันเวลาที่ธุรกิจต้องการ รวมถึงทักษะใหม่ของบุคลากร ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนทางเทคโนโลยีเท่านั้น”

50-63 Columnist CIO.indd

HPE1 662x190

4ยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ ผู้บริโภคไม่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ แต่พฤติกรรมของผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่ ลูกค้าเป็นพระเจ้าถูกต้องเสมอ ปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้น ได้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมมีความเกี่ยวข้องสำคัญ องค์กรต่างๆ ที่มุ่งเพียงก้าวสู่ดิจิทัลเน้นเทคโนโลยีเท่านั้นคงไม่เพียงพอ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ Business transformation ด้วย

เมื่อกล่าวถึง Digital transformation อาจจะนึกถึงเพียงเทคโนโลยีเท่านั้นว่า ควรเลือกเทคโนโลยีใดมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ทำอย่างไรกับระบบที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีส่วนสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมด Digital transformation มีความสำคัญมากกว่าเพียงเทคโนโลยีเท่านั้น

Digital transformation not only technology

ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมมากกว่าแต่ก่อนจากความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ การมองเพียงกรอบภายในอุตสาหกรรมของตนอาจไม่เพียงพออีกต่อไป จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคหนึ่งราย เป็นทั้งลูกค้าของกลุ่มค้าปลีก ผู้ใช้บริการของสถาบันการเงิน คนไข้ของสถานพยาบาล ภายในคนเดียวกัน

การหมั่นประเมินตรวจสอบการเคลื่อนไหวของแต่ละอุตสาหกรรมรอบตัวนับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การจัดการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของต่างอุตสาหกรรม ได้กลายมาเป็นมาตรฐานกลางที่ผู้บริโภคคาดหวังที่จะได้รับจากธุรกิจอื่นด้วยแล้ว

โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่สำคัญ เกิดมาพร้อมกับสมาร์ต ดีไวซ์ในบางอุตสาหกรรมพบว่าพฤติกรรมการใช้งานของคนรุ่นใหม่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ เช่นการใช้บริการด้านการเงิน หลายประเทศ คนรุ่นใหม่ทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องไปที่สาขา ซึ่งลักษณะเช่นเดียวกันนี้ก็เกิดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในยุคดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารสาขาและพนักงานที่มีอยู่เดิม สร้างทักษะใหม่ให้เหมาะกับธุรกิจในยุคต่อไป

Digital transformation

แม้แต่ธุรกิจค้าปลีกที่เคยรุ่งเรืองในต่างประเทศ ก็มีข่าวการปิดสาขาให้ได้ยินกันอยู่เป็นประจำ พฤติกรรมผู้บริโภคในบ้านเราอาจยังคงทำให้ห้างสรรพสินค้าได้รับความนิยมอยู่ จากกิจกรรมต่างๆ ที่ทำได้ยากบนโลกออนไลน์ บ้างก็ใช้กลยุทธ์ทำเลทองมาพร้อมอาหารจานอร่อยในราคาย่อมเยา ซึ่งยังคงดึงดูดผู้บริโภคได้

50-63 Columnist CIO.inddการเข้ามาของดิจิทัลสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเสริมในหน่วยงานอย่างเหมาะสมย่อมสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ ตัวอย่างที่มักกล่าวถึงกันว่า ธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุด กลับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของห้องเลยธุรกิจแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ไม่จำเป็นต้องมีรถของตนเองแม้แต่คันเดียว ธุรกิจสื่อสารขนาดใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอุปกรณ์โทรคมนาคม ล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยดิจิทัล

หลายหน่วยงานปรับตัวในยุคดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ ด้วยการแยกสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่มาบริหารจัดการ และเน้นความสามารถที่องค์กรมีอยู่ประสานดึงดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจช่วยในการติดต่อสื่อสาร ทำธุรกรรมกับผู้บริโภค บางหน่วยงานนำดิจิทัลมาใช้ด้านการตลาด สื่อสาร จัดกิจกรรม ตามประเพณีที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว นอกจากจะช่วยส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามแล้ว ยังสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค เข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ส่งผลเสริมให้เป็น แบรนด์ในใจ นึกถึงเวลาที่ต้องการได้เสมอ

แน่นอนผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจย่อมมีหลายกลุ่ม การจัดการบริหารเลือกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้ชัด แล้วมุ่งเน้นนำดิจิทัลเข้าไปใช้ ย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจที่มักมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด สิ่งสำคัญคือการมองจากมุมของผู้บริโภค แล้วปรับกระบวนทัศน์ภายในหน่วยงานโดยประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อเสริมประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค นำสู่แผนงานสำหรับ Digital transformation โดยปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละหน่วยงาน

A1

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
communication

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com