www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

Wireless Society (ตอนที่ 522) Innovation’s Starting Point

Wireless Society (ตอนที่ 522) Innovation’s Starting Point
June 16
14:29 2016
ดร.พีรเดช ณ น่าน
ดร.พีรเดช ณ น่าน

อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital)มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)มาอย่างยาวนาน pheeradej@gmail.com

“จุดเริ่มต้นของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังก่อตัวและจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการทำธุรกิจอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเป็นอย่างไรเหตุเพราะความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่เข้ามาเปลี่ยนโลก”

นวัตกรรมถูกหยิบยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติในหลายประเทศ หลายประเทศผู้นำของโลก มีนวัตกรรมในหัวใจอย่างเป็นธรรมชาติ อาจนึกสงสัยว่าเขาทำได้อย่างไรกัน เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วต่างเริ่มต้นจากระบบการศึกษา ประเทศที่ยืนหยัดขึ้นเป็นแนวหน้าของโลก มีนโยบายชัดเจนด้านการศึกษา เพราะเห็นความสำคัญของทุนมนุษย์ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศนวัตกรรม ไม่ได้มีจุดตั้งต้นจากเทคโนโลยี หรือ กระบวนการออกแบบ

แต่ต้องเริ่มจากความเข้าใจถึงธรรมชาติ ถ้าต้องการนำมาตอบโจทย์ของเราๆ ท่านๆ ก็ต้องกลับไปที่พื้นฐานความต้องการของมนุษย์ ถ้าต้องการนำมาตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมใด ก็ต้องเข้าใจความท้าทายของอุตสาหกรรมนั้นๆ เมื่อทราบถึงความต้องการ กรณีที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม ก็พัฒนาเทคโนโลยีจนเป็นโซลูชั่น หรือ แอพพลิเคชั่น มาตอบโจทย์ เสริมคุณภาพชีวิต หรือประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น

การเข้าใจธรรมชาติความต้องการของมนุษย์ ทำให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่บนเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กลับไม่จำเป็นต้องมีห้องเป็นของตนเองแม้แต่ห้องเดียว การให้บริการรถแท็กซี่ ถึงแม้ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ ก็สามารถกลายเป็นธุรกิจบริการแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ จากความเข้าใจปัญหาของมนุษย์ ผนวกเข้ากับเทรนด์เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) นำทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาใช้ให้คุ้มค่า โดยอาศัยนวัตกรรมดิจิทัล เข้ามาเสริม

เมื่อกล่าวถึงนวัตกรรมบนโลกสื่อสารไร้สาย ก็คงจะหนีไม่พ้นระบบสื่อสารไร้สายยุคหน้า หรือ 5G ซึ่งภาพใหญ่ทั่วไปแล้ว มักพูดถึงความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สายที่มีความเร็วสูงมากขึ้นสำหรับการกำหนดมาตรฐานสากล ได้ตั้งเป้าหมายว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ต้องสามารถรองรับการทำงานอย่าง การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ดีไวซ์ ที่หลากหลายมากขึ้นทั้งสำหรับใช้งานทั่วไป และที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม รองรับอุปกรณ์ที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น มีจำนวนมากขึ้น รถยนต์ที่สามารถส่งข้อมูลพูดคุยกันระหว่างรถได้ รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนมากได้ในเวลาเดียวกัน การประยุกต์ใช้งานที่ต้องการ latency ต่ำ

จากพฤติกรรมในโลกยุคดิจิทัล ผู้ใช้งานต่างต้องการเชื่อมต่อโลกออนไลน์ตลอดเวลา จากการพัฒนาแบบเดิมที่เริ่มจากเทคนิคแล้วการประยุกต์ใช้งานค่อยตามมาทีหลัง ปรับแนวคิดโดยนำการใช้งานมาเป็นโจทย์ตั้งต้นการใช้งานทั่วไปต้องการอะไร ในแต่ละอุตสาหกรรมต้องการใช้งานอย่างไร อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ สุขภาพ หรือด้านความปลอดภัยสาธารณะ ต้องการมี แอพพลิเคชั่น ลักษณะใดมารองรับ มีความต้องการทางด้านเทคนิคเช่นไร สิ่งเหล่านี้นำมาเป็นโจทย์ตั้งต้น เพื่อกำหนดมาตรฐานสากล

เมื่อมีความต้องการใช้งานจาก สมาร์ท ดีไวซ์ (smart device) ต่างๆ มากขึ้นการรวมศูนย์ข้อมูลทุกอย่างมาไว้ที่ส่วนกลางเป็นแนวคิดที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ทำให้การจราจรของข้อมูลคับคั่ง เกิดปัญหาคอขวดได้ง่าย โดยเฉพาะทราฟิกที่เกิดขึ้นเป็น วิดีโอ ในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป หรือแม้แต่จะเป็น เซ็นเซอร์ ที่ส่งข้อมูลไม่มาก แต่ด้วยจำนวนอุปกรณ์ที่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราเห็นแนวโน้มการออกแบบอุปกรณ์โทรคมนาคม ให้โหนด (node) ที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้งาน มีความชาญฉลาดมากขึ้น สามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลงานบางส่วนได้ ไม่ต้องเสียเวลา เปลืองช่องสัญญาณ รับส่งข้อมูลไปมากับศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว

ว่าไปแล้วก็ไม่ต่างกับธรรมชาติของธุรกิจ ถ้าต้องการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การกระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังหน้างาน ส่วนที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ customer touch point ย่อมให้ผลลัพธ์ต่างจากระบบงานที่ต้องขออนุมัติจากส่วนกลางทำให้เกิดความล่าช้า ส่งผลต่อความพึงพอใจ และกระทบผลประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากโครงข่ายโทรคมนาคมที่รองรับบริการดิจิทัลก็เช่นเดียวกัน การกระจายความสามารถในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ไปยังอุปกรณ์ที่ใกล้กับผู้ใช้งานมากเท่าใด ก็มีโอกาสเพิ่มความพึงพอใจ แก้ปัญหาอย่างเข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้นเท่านั้น

ประสิทธิภาพของการสื่อสารยุค 5G(ให้อยู่ในกรอบเดียวกัน)

Bandwidth and latency requirements of potential 5G use cases

50-61 Columnist Corner-16

 

Maximum theoretical downlink speed by technology generation, Mbps

50-61 Columnist Corner-17

ที่มา: GSMA Intelligence

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com