www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ICT Trend Watch (ตอนที่ 55) ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย IoT

ICT Trend Watch (ตอนที่ 55) ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย IoT
May 25
16:20 2018

“อธิบายความในเชิงเทคโนโลยี สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายสำหรับใช้กับIoTรวมถึงเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นตระกูล LoRaWAN, SIGFOX หรือ NB-IoTเพราะสิ่งสำคัญคือ ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ต้องสอดคล้องกับลักษณะการประยุกต์ใช้งาน IoT”

ในยุคของ ดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชั่นทุกท่านคงเคยได้ยินชื่อบริการหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายสำหรับใช้กับIoTที่ทางค่ายผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนในบ้านเราเริ่มโปรโมทออกสื่อ หรือโครงการอย่างสมาร์ทซิตี้ หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างEECต่างๆ เช่น LoRaWANหรือ NB-IoTหลายคนมีข้อสงสัยว่าจริงๆ แล้วเทคโนโลยีทางด้านนี้ที่มีการถูกใช้งานจริงหรือกำลัง(น่า)จะเริ่มถูกใช้งานจากนี้ไปนั้นหลักๆ มีอยู่กี่ประเภทและแต่ละประเภทมีบริการหรือมาตรฐานแบบไหนบ้างที่ต้องรู้ไว้ ในครั้งนี้เราจะมาสรุปให้เห็นภาพรวมอย่างง่ายๆ กันนะครับ

ในภาพใหญ่สุดนั้น เราจะรวมเรียกชื่อเทคโนโลยีสื่อสารที่เหมาะกับIoTโดยมีคุณลักษณะหลักๆ คือ ใช้พลังงานต่ำ และครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้กว้าง ว่า Low Power Wide Areaหรือ LPWAซึ่งส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีจำพวก LPWA นอกจากคุณลักษณะทั้งสองแล้วยังมีคุณลักษณะหลักอีกอย่างคือ มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำด้วย

1เนื่องจากคุณลักษณะทั้ง3มีความเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับด้านIoTซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้งานติดต่อสื่อสารระหว่างเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับตัวอุปกรณ์จำนวนมากที่ถูกติดตั้งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ต้องการให้การบำรุงรักษาง่ายที่สุดหรือแทบไม่ต้องการการบำรุงรักษาเช่น ใส่แบตเตอรี่ครั้งเดียวและสามารถใช้งานได้ทีละหลายๆ ปี มีการรับส่งข้อมูลจำนวนน้อยๆ ในแต่ละครั้ง เช่นข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์จะเป็นข้อมูลจำนวนน้อยๆ อย่างเช่น ระดับน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น

ลักษณะดังกล่าวแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับลักษณะการรับส่งข้อมูลในการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งมีการส่งข้อมูลจำนวนมากๆหรือต่อเนื่องอย่าง การเข้าไปดูหรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ เป็นต้น และสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้างเช่นครอบคลุมได้มากสุดถึงระดับหลายสิบกิโลเมตร รวมถึงตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ทั้งราคาอุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงค่าการใช้งานรับส่งข้อมูลที่ต่ำได้

โดยถ้าดูเทคโนโลยีไร้สายที่มีอยู่ก่อนอย่าง เทคโนโลยีมือถืออย่าง 3G/ 4G LTE นั้นถึงจะตอบโจทย์เรื่องความกว้างของพื้นที่ที่ครอบคลุมได้กว้างในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องการใช้พลังงาน นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารที่สูงเกินไปไม่คุ้มค่าในการลงทุนในกรณีส่วนใหญ่ หรือเทคโนโลยีจำพวกWireless LAN ก็ไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความกว้างของพื้นที่ครอบคลุมและการใช้พลังงาน ส่วนเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานต่ำอย่าง BLE ZigBeeก็มีประเด็นด้านความกว้างของพื้นที่ครอบคลุมอีกเป็นต้น จึงเป็นโอกาสที่ทำให้เทคโนโลยีจำพวก LPWA นี้เกิดขึ้นในยุคIoTนี้นั่นเอง

เราอาจแบ่งเทคโนโลยีจำพวก LPWA ออกอย่างง่ายๆ ได้เป็น2 ค่าย โดยค่ายแรกจะเป็นเทคโนโลยี LPWAที่ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีของทางค่ายมือถือหรือบางครั้งจะเรียกง่ายๆ ว่านอน-เซลลูล่าร์IoTซึ่งจะมีเทคโนโลยีที่ทางค่ายโทรคมภาครัฐบ้านเราได้โปรโมทมาซักพักอย่าง LoRaWANของค่ายLoRa Alliance ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับIoTที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Semtechของอเมริกา ที่เริ่มดำเนินการติดตั้งและให้บริการโครงข่ายตั้งแต่กลางปีที่แล้วและประกาศว่าจะทยอยเปิดบริการในไปในหัวเมืองใหญ่ๆ 18 จังหวัดรวมถึงสามจังหวัดในเขตEEC

นอกจาก LoRaWANแล้ว เทคโนโลยีจำพวก LPWA ในฝั่งค่ายนอน-เซลลูล่าร์IoTหลักอีกตัวหนึ่งคือ SIGFOX(ของฝรั่งเศส)ซึ่งตามนโยบายของผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา ต้องการให้แต่ละประเทศมีผู้ให้บริการนี้เพียงเจ้าเดียวโดยเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เรียกว่า SIGFOX Network Operator ซึ่งเป็นผู้วางและขยายโครงข่าย SIGFOX ในประเทศ

1

สำหรับบ้าน ทางกสทช.ได้อนุมัติคลื่นความถี่ย่าน920-925เมกะเฮิรตซ์ เพื่อรองรับการใช้งานทางด้านIoTไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ตัวอย่างสำหรับคุณสมบัติด้านเทคนิคทางทฤษฏีหลักๆ นั้น ยกตัวอย่างเช่น LoRAWANสามารถใช้ความถี่กว้าง125กิโลเฮิรตซ์ รองรับความเร็วถึงในช่วงระดับ250 บิตต่อวินาทีถึง50 กิโลบิตต่อวินาที และระยะไกลสุดไปได้ถึง15 กิโลเมตรเป็นต้น

ค่ายต่อมาของเทคโนโลยี LPWA ก็จะเป็นค่ายเซลลูล่าร์IoTซึ่งเป็นเทคโนโลยีในฝั่งค่ายโมบายแต่เดิมสำหรับทำให้โครงข่ายโมบายมีความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อประเภทIoTนี้ในระดับราคาที่เหมาะสมได้ สำหรับความถี่นั้นก็จะใช้ความถี่ย่านของบริการเซลลูล่าร์ที่มีอยู่เดิมซึ่งต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการเช่นความถี่ในย่านสำหรับ 4G LTE นั่นเอง ดังนั้นผู้ที่จะให้บริการประเภทนี้ได้ก็จะเป็นค่ายมือถือที่มีใบอนุญาตอยู่แล้ว โดยเทคโนโลยีหลักๆ ในฝั่งเซลลูล่าร์IoTนี้จะมีอยู่2 ประเภททั้ง LTE-Mรวมทั้ง NB-IoTซึ่งมาจาก Narrow Band-IoTอย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจมีการนำเทคโนโลยี LTE ที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความเร็วต่ำสุดอย่าง LTE Cat-1มาใช้ได้เช่นกัน

ตัวอย่างสำหรับคุณสมบัติที่น่าสนใจทางด้านเทคนิคของค่ายเซลลูล่าร์IoTอย่าง NB-IoTก็เช่นประกอบด้วยความสามารถที่จะให้บริการNB-IoTได้โดยไม่ต้องตั้งสถานีฐานใหม่ ทำเพียงแค่อัพเกรดซอฟต์แวร์ของสถานีฐานLTEที่มีอยู่อีกทั้งผู้ให้บริการโมบายสามารถที่จะใช้ย่านความถี่ที่มีอยู่เดิม

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com