www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ICT Trend Watch (ตอนที่ 42) ประโยชน์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีไอซีที มาใช้ลดความเสี่ยงและบริหารจัดการภัยพิบัติ

ICT Trend Watch (ตอนที่ 42) ประโยชน์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีไอซีที มาใช้ลดความเสี่ยงและบริหารจัดการภัยพิบัติ
April 19
10:59 2017

“พูดถึงประโยชน์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีไอซีที มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติ และลดความเสี่ยง อันเป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ที่สามารถพลิกจากการทำงานแบบตั้งรับ กลายเป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกให้มากขึ้น”

1ฉบับที่ผ่านมาผู้เขียนได้เกริ่นนำถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications) ในการนำเทคโนโลยีไอซีทีมาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นประโยชน์ที่ได้จากนำเทคโนโลยีไอซีทีมาบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างเห็นภาพมากขึ้น จะขอแนะนำฟังก์ชั่นหลักๆ ที่ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติสามารถทำได้ โดยนำตัวอย่างมาจากระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ได้นำส่วนหนึ่งของระบบมาใช้ในประเทศไทยแล้ว

โดยเริ่มจาก โครงการนำร่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยพิบัติในปี 2558 และปี 2559 ที่ผ่านมาสำหรับภัยพิบัติที่ทางประเทศไทยได้ประสบอยู่บ่อยๆ สองชนิดในเบื้องต้นคือ ภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก และภัยจากดินโคลนถล่มโดยโครงการดังกล่าวทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยพิบัติ จากภัยทั้งสองประเภทภายใต้การบริหารของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันสังกัดอยู่ภายใต้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีไอซีทีมาใช้เพื่อบริหารภัยพิบัตินั้น ถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วจะสามารถสนับสนุนกระบวนการในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยรวมให้เป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกให้มากขึ้น ซึ่งสามารถครอบคลุมได้ตั้งแต่ ช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัติประเภทต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้อง

กระทั้งขั้นตอนการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อประเมินว่าจะมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นหรือไม่ จากข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ ก็ควรต้องการข้อมูลจำพวกปริมาณน้ำฝนที่สังเกตได้หรือการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ลักษณะการใช้งานที่ดิน ปริมาณน้ำในแม่น้ำ หรือถ้าเป็นพื้นที่ในเมือง ก็ต้องมีข้อมูลของเครือข่ายท่อระบายน้ำของเมืองนั้นๆ ลักษณะความหนาแน่นของตึกในแต่ละบริเวณพื้นที่เป็นต้น

โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมและเก็บอยู่ตามหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน ต่างๆ เป็นต้นซึ่งเมื่อมีการประเมินว่ามีความเสี่ยงถึงขั้นหนึ่ง ก็ต้องออกประกาศเตือนภัยพิบัติในบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้แล้วเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นนั้น ก็สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในขั้นตอนของการเตรียมการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสียหาย ตลอดจนเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com