www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ไซเซลเปิดตัวสวิตช์พีโออี สำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ สร้างโอกาสทางธุรกิจไอโอที ไซเซล ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและผลิตสวิตช์ได้พัฒนาสวิตช์พีโออีรุ่น GS1300 และ GS1350 สำหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ออกแบบให้มีจำนวนพอร์ตที่หลากหลายและสามารถจ่ายพลังงานได้สูง...
  • AIS 5G โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามจังหวัด กรุงเทพ หาดใหญ่ AIS นำคณะสื่อมวลชน ชมความก้าวหน้าของการทดลอง ทดสอบ Use Case เทคโนโลยี 5G ในสภาพแวดล้อมจริง โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามภูมิภาค กทม.- หาดใหญ่ แสดงศักยภาพสำคัญ 5G ความเร็วในการรับส่งสัญญาณ ความเร็วในการตอบสนอง และความเสถียรของระบบ...
  • BKI ปลื้มเบี้ยครึ่งปีแรกเติบโต 19% คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้า 2 หมื่นล้าน กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้าหมาย 20,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนโดยเน้นการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีเสริมบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้า...
  • เปิดงานมหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2019 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภาครัฐผนึกภาคอุตสาหกรรมเปิดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Digital Co-creation เป็นการผนึกพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาการค้า หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
  • SMEA ไต้หวัน วางแผนขยายสินค้าเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย องค์กรบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีไต้หวัน (SMEA) ออกโรงช่วยผู้ประกอบการฯ สินค้าเทคโนโลยี ให้ความรู้การทำธุรกิจออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ เดินหน้าหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มช่องจำหน่าย คาดหวังยอดขายธุรกิจเอสเอ็มอี เพิ่มขึ้น 15%...

ICT Trend Watch (ตอนที่32) การประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อความปลอดภัยให้กับชุมชนในยุคสมาร์ทซิตี้

ICT Trend Watch (ตอนที่32) การประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อความปลอดภัยให้กับชุมชนในยุคสมาร์ทซิตี้
June 16
13:49 2016
ดร.ไพโรจน์ ธรรมศีลสุวรร
ดร.ไพโรจน์ ธรรมศีลสุวรร

NECCorporation(Thailand)&TechnologyCoordinatorofTTC, JAPANผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและการสื่อสารผ่านประสบการณ์มากกว่า10ปีดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการวิจัยวิจัยโทรคมนาคมTRIDIและอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

“หลายประเทศในโลกกำลังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรในหลายๆมิติทั้งเรื่องเศรษฐกิจความปลอดภัยการจัดการภัยพิบัติหรือเหตุการณ์รุนแรงทั้งนี้การเดินไปสู่จุดนั้นได้ต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญคือระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่แข็งแกร่ง”

Banner_CIO_big one_version2

ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและไอซีทีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในระดับประเทศไทยของเราเอง ทางรัฐบาลก็มียุทธศาสตร์ที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้เข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลากหลายมิติ ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงไปพร้อมๆ กันคือการพัฒนาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือชุมชน(ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นเองหรือชาวต่างประเทศที่มาทำงานหรืออาศัยอยู่) ตลอดจนนักท่องเที่ยว

โดยถ้าดูในกรณีของประเทศไทยเอง ใน(ร่าง)แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแลสังคมในส่วนของกิจกรรมขับเคลื่อนเร่งด่วนระยะหนึ่งปีหกเดือน ก็มีหัวข้อเกี่ยวกับ Smart Cityหรือการสร้างเมืองอัจฉริยะนำร่องที่ภูเก็ต โดยภายในจะมีหัวข้อ Smart Livingซึ่งจะมีการเพิ่มความปลอดภัยในเมืองด้วยกล้องวงจรปิดที่แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดอาชญากรรม รวมถึงการสร้างศูนย์สั่งการอัจฉริยะเพื่อจัดการสภาพแวดล้อมและภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

จากที่ได้เกริ่นมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาความปลอดภัยของเมืองหรือชุมชนให้ดี มีความเป็นอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น เราสามารถนำเทคโนโลยีไอซีทีที่ล้ำสมัยมาช่วยพัฒนาระบบความปลอดภัยเดิมอย่างเช่น ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด ที่แต่เดิมอาจทำงานแค่จับภาพวิดีโอจากกล้องและส่งไปยังศูนย์สั่งการของต้นสังกัด ซึ่งอาจเป็นกองบังคับจราจร หรือหน่วยงานท้องถิ่นและมีผู้ปฏิบัติคอยเฝ้าดูในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงการตัดสินใจดำเนินการ(ในกรณีที่มีความจำเป็น)ไม่เป็นไปอย่างทันทีโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความใส่ใจและทักษะของผู้ปฏิบัติการในขณะนั้นๆ

ตัวอย่างหนึ่งในการพัฒนาความฉลาดในทางปฏิบัติให้กับเครือข่ายกล้องวงจรปิดที่มีอยู่แต่เดิม (รวมถึงที่จะติดตั้งใหม่เพิ่มเติม) ตามจุดต่างๆ ในเมืองหรือชุมชนคือการเพิ่มฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์วิดีโอ(จากข้อมูลกล้อง)แบบอัจฉริยะประเภทต่างๆ เพื่ออัพเกรดให้เครือข่ายกล้องที่มีอยู่เดิมเป็นระบบในการเฝ้าระวังข้อมูลจากกล้องที่มีความชาญฉลาดทั้งในการเฝ้าระวังและแจ้งภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรืออัตโนมัติ รวมถึงส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเช่น ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ในหลายมิติทั้งในแง่ของ (ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ข)ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้ง(ค)เพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือกรณีฉุกเฉิน

ถ้าดูตัวอย่างในต่างประเทศของเมืองที่มีลักษณะคล้ายๆ ภูเก็ตในแง่ที่เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศก็อย่างเช่นเมืองติเกรของอาร์เจนติน่า (ห่างจากกรุงบัวโนสไอเรสไปทางรถไฟประมาณหนึ่งชั่วโมง) ซึ่งมีการติดตั้งเครือข่ายกล้องวงจรปิดจำนวนหลายร้อยตัวทั้งในเมืองและบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังมีการติดตั้งกล้องที่ไว้ตรวจสอบทะเบียนรถที่วิ่งเข้ามาและออกจากเมือง กล้องที่สามารถตรวจสอบใบหน้าของคนและพฤติกรรมโดยเฉพาะไว้ตามบริเวณต่างๆ โดยข้อมูลวิดีโอจำนวนมากมายจากกล้องต่างๆ เหล่านี้จะถูกส่งผ่านมาทั้งทางสายไฟเบอร์รวมถึงทางเทคโนโลยีไร้สายมายังดาต้าเซ็นเตอร์ซึ่งมีระบบจัดการข้อมูลวิดีโอ ระบบการวิเคราะห์ รวมถึงโปรแกรมจัดการความปลอดภัยติดตั้งอยู่

โดยระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำหน้าที่ช่วยในการทำความเข้าใจกับข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปแสดงบนจอขนาดใหญ่ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะของเมืองติเกรที่สร้างขึ้นเพื่อรวมระบบเฝ้าระวังของเมืองเข้าด้วยกัน (integrated urban security center)ณ ที่นี้ทางตำรวจจะสามารถเห็นข้อมูลบนจอขนาดใหญ่อีกทั้งแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานท้องถิ่น สถานีดับเพลิง หน่วยป้องกันพลเรือน หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นต้นได้อย่างสะดวก

ส่วนในรายละเอียดของฟังก์ชั่นหลักๆ ของระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ควรมีก็เช่น การตรวจสอบหน้า (face recognition) ซึ่งสามารถทำงานด้วยความเร็วและมีความแม่นยำสูง เพื่อไว้สำหรับเช็ควิดีโอที่มาจากเครือข่ายกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟ และท่าเรือ เทียบกับฐานข้อมูลรูปบุคคลต่างๆ ที่มีอยู่แล้วแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมหรือทางด้านสวัสดิการสังคมสามารถค้นหาหรือตรวจจับบุคคลที่อยู่ในความสนใจเช่น หาค้นหาย ตรวจจับผู้ต้องสงสัยได้ทันท่วงที เป็นต้น

อีกฟังก์ชั่นหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆ คือ การตรวจจับการกระทำเฉพาะอย่าง (behavior detection) เช่น การบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ในความสนใจ การตรวจจับวัตถุที่ถูกวางไว้ในสถานที่หรือเวลาที่กำหนดไว้ การจอดรถในที่ห้ามจอดการตรวจจับการนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายหลายคน ตรวจจับการขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่ใส่หมวกกันน็อค ต่างๆ เป็นต้น หรืออย่างในบ้านเราก็อาจจะเพิ่มการตรวจจับรถเข็นขายของบนฟุตบาธต่างๆ เป็นต้นอีกตัวอย่างหนึ่งของฟังก์ชั่นที่สำคัญก็คือการตรวจเช็คป้ายทะเบียนรถที่วิ่งเข้าหรือออกจากเมืองเพื่อเช็คดูว่ามีรถที่อยู่ในความสนใจเข้ามาหรือออกจากพื้นที่หรือไม่ เป็นต้น

ท้ายที่สุดจะเห็นได้ว่าการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับเมืองหรือชุมชนดังกล่าวมาข้างต้น จะนำไปสู่การลดอัตราการเกิดอาชญากรรม(เนื่องจากเราสามารถป้องกันอาชญากรรมที่ยังไม่เกิด รวมถึงแก้ไขอาชญากรรมที่เกิดแล้วได้ดีขึ้น) เพิ่มความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุเช่นทางถนน รวมถึงเพิ่มความเร็วในการจัดการต่อเหตุฉุกเฉินได้ดีขึ้นนั่นเอง

 

Phuket 2020 Smart City Road Map430 ล้าน: รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณในปี 2559 จำนวน 430 ล้านบาท สำหรับโครงการ ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้2020 โดยแบ่งประเด็นหลักๆ ไว้ 2 ประเด็นคือการพัฒนาให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)และเมืองแห่งการใช้ชีวิตทันสมัย (Smart Living Community)จากภาพเป็นโรดแมพบางส่วนของการเตรียมระบบไอทีเพื่อสร้าง Phuket Safe City

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com