www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 16) กระบวนการบริโภคบนโลกธุรกิจแนวใหม่

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 16) กระบวนการบริโภคบนโลกธุรกิจแนวใหม่
August 10
10:45 2016
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“ขออธิบายเรื่องราวของกระบวนการบริโภคในบริบทของธุรกิจแนวใหม่ภายใต้ธุรกิจที่ดำเนินการในโลกสองใบที่เป็นอีกหนึ่งตัวแปรของการดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัล ซึ่งเมื่อขยับไปอยู่บนโลกใบใหม่แล้ว ทรัพยากรในกระบวนการบริโภคที่ไม่มีรูปแบบทางกายภาพ เมื่อถูกบริโภคก็ยังมีอยู่ต่อไป และทุกครั้งที่ถูกนำมาใช้ก็จะเกิดคุณค่าได้ ทำซ้ำๆ กันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

1อย่างที่ผู้เขียนได้อธิบายมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลว่า เป็นการทำธุรกิจบนพื้นฐานของโลกสองใบ โลกใบเดิมเป็นธุรกิจเดิมที่เน้นผลิตสินค้าและบริการเพื่อจำหน่าย ขณะที่การซื้อขายในโลกดิจิทัลไม่ใช่ขายตัวสินค้า แต่เป็นการซื้อขายข้อเสนอ (Offering) ในรูปของทรัพยากรที่ (Intangible resources) ที่นำไปสร้างคุณค่า (Value creation) ได้ โดยการสร้างคุณค่านี้อาจทำร่วมกับสินค้าหรือทรัพยากรที่มีตัวตนได้

ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโลกสองใบ คือโลกกายภาพใบเดิมกับโลกดิจิทัลใบใหม่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับนั้นเกิดจากการร่วมกันทำระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค โดยธุรกิจหรือผู้ขายจัดหาสิ่งเสนอ (Offering) และลูกค้าจะซื้อข้อเสนอไปทำให้เกิดคุณค่าด้วยกระบวนการของตนเอง เราเรียกกระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกันนี้ว่า “Value Co-creation”

โดยในบทความตอนที่ผ่านมาได้อธิบายถึงกระบวนการซื้อขายและในฉบับนี้จะต่อกันที่กระบวนการบริโภคในบริบทของธุรกิจแนวใหม่ภายใต้ธุรกิจที่ดำเนินการในโลกสองใบ

ธุรกิจแนวใหม่ (New business logic)
กระบวนการบริโภค
Richard Normannได้กล่าวในหนังสือเรื่อง Reframing Business: When The Map Changes The Landscape ว่า บริโภค (Consume) ในภาษาอังกฤษแปลว่า Destroy หรือการทำลาย หรือการเผาพลาญ ทำให้หมดไปในขณะที่ภาษาลาตินแปลว่า Complete หรือ Perfectเป็นภาษาไทยคงจะแปลว่าทำให้สมบูรณ์ขึ้น มีความหมายว่าเป็นการสร้างสรรค์มากกว่าการทำลายหรือเผาพลาญ

ความคิดนี้ทำให้เรามองผู้บริโภคว่ามีหน้าที่ สร้างแทน การทำลายหรือเผาผลาญตัวอย่างเช่น การไปรับประทานอาหารในร้านแทนที่จะมองว่าเป็นการใช้จ่ายเงินและเผาพลาญอาหารที่บริโภคไป ซึ่งเป็นเรื่องลบ แต่ถ้ามองในมุมกลับกัน การรับประทานอาหารเป็นการทำให้ร่างกายได้รับสารอาหาร มีสุขภาพดีพร้อมที่จะทำงานให้เกิดคุณค่าในเรื่องต่างๆ การบริโภคจึงเป็นการสร้างคุณค่า โดยลูกค้าได้ Co-create ร่วมกับเจ้าของร้านอาหาร

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.