www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 10) แนวทางการส่งเสริมธุรกิจเพื่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 10) แนวทางการส่งเสริมธุรกิจเพื่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
February 26
17:30 2016
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“ทุกคนบนโลกการแข่งขันทางธุรกิจ ต่างต้องการสร้างความคิดใหม่ (New idea) รูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) เพื่อเกิดรูปแบบข้อเสนอใหม่ (New offering) บนกระบวนการใหม่ ๆ (New Business Processes) บทความชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่ทำให้เดินไปสู่จุดนั้น”

Banner_CIO_big one_version2

1ผู้เขียนได้ย้ำมาตลอดว่า ทุกธุรกิจจะไม่สามารถปฏิเสธการปรับเปลี่ยนมาใช้เวทีทางการค้าบนโลกดิจิทัล แต่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ที่โอกาสในการรับรู้และเรียนรู้ และผลที่เกิดขึ้นนั้นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่ที่จินตนาการและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจ (Business processes) และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business model)

โดยฉบับที่ผ่านมา ได้เริ่มอธิบายถึง แนวคิดเกี่ยวกับ การสร้างนวัตกรรมบริการบนโลกดิจิทัลจนนำไปสู่การปฏิรูปในทางธุรกิจ (Business Transformation)ในหัวเรื่อง การทำธุรกิจบนโลกสองใบและ นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ถึงฉบับนี้จะเป็นตอนต่อเนื่องที่ครบวงจรของกรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมบริการจากข้อมูลในโลกดิจิทัล

4.3. กรอบแนวคิดการสร้างนวัตกรรมบริการ (Service Innovation Framework)
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า นวัตกรรมบริการเน้นการบริการที่ทำแบบออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่กระทำและเกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโลกดิจิทัล และอาศัยความรู้และข้อมูลสารสนเทศรวมกันเรียกว่า “Resource” เป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเป็นเช่นนี้ การสร้างนวัตกรรมบริการจึงต้องอาศัยกรอบแนวคิดดังนี้

1)Resource Liquification
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า ลูกค้า พนักงาน แบรนด์ของธุรกิจ และพันธมิตรที่เคยปรากฏอยู่ในระบบธุรกิจเดิมบนโลกกายภาพ (Physical World) นั้น ต้องทำให้เป็นดิจิทัลให้ได้มากที่สุด ดังที่กล่าวมาแล้วว่า คำว่า “Resource” หมายถึงทรัพยากรสำคัญในโลกดิจิทัล ประกอบด้วยความรู้และข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ ในโลกที่เป็นกายภาพนั้น ความรู้และข้อมูลมักจะฝังตัวอยู่กับที่สิ่งเป็นกายภาพ เช่นความรู้ที่ติดอยู่กับตัวบุคคล หรือความรู้ที่บรรยายเป็นตัวหนังสือและพิมพ์อยู่บนแผ่นกระดาษเย็บเป็นเล่มหนังสือ ข้อมูลและสารสนเทศเดิมมักจะปรากฏเป็นสิ่งพิมพ์ หรือไม่ก็เป็นรูปลักษณ์ของตัวสินค้าที่เป็นกายภาพ ความรู้และข้อมูลที่ฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของทางกายภาพมีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้และแบ่งปันกัน (

แต่ในโลกดิจิทัล ทุกสิ่งอย่างที่เป็นองค์ประกอบของการทำธุรกิจปรากฏเป็นดิจิทัลหมด ทำให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้น) แบ่งปันกันและใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำงานบนโลกออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล “Liquification” จึงหมายถึงความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความรื่นไหลดุจน้ำก็ไม่ปานจากข้อมูลและสาระที่ได้ถูก Digitized หรือทำเป็นข้อมูลดิจิทัลแล้ว

อ่านต่อหน้า 2

Pages: 1 2

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com