www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ไซเซลเปิดตัวสวิตช์พีโออี สำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ สร้างโอกาสทางธุรกิจไอโอที ไซเซล ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและผลิตสวิตช์ได้พัฒนาสวิตช์พีโออีรุ่น GS1300 และ GS1350 สำหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ออกแบบให้มีจำนวนพอร์ตที่หลากหลายและสามารถจ่ายพลังงานได้สูง...
  • AIS 5G โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามจังหวัด กรุงเทพ หาดใหญ่ AIS นำคณะสื่อมวลชน ชมความก้าวหน้าของการทดลอง ทดสอบ Use Case เทคโนโลยี 5G ในสภาพแวดล้อมจริง โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามภูมิภาค กทม.- หาดใหญ่ แสดงศักยภาพสำคัญ 5G ความเร็วในการรับส่งสัญญาณ ความเร็วในการตอบสนอง และความเสถียรของระบบ...
  • BKI ปลื้มเบี้ยครึ่งปีแรกเติบโต 19% คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้า 2 หมื่นล้าน กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้าหมาย 20,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนโดยเน้นการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีเสริมบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้า...
  • เปิดงานมหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2019 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภาครัฐผนึกภาคอุตสาหกรรมเปิดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Digital Co-creation เป็นการผนึกพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาการค้า หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
  • SMEA ไต้หวัน วางแผนขยายสินค้าเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย องค์กรบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีไต้หวัน (SMEA) ออกโรงช่วยผู้ประกอบการฯ สินค้าเทคโนโลยี ให้ความรู้การทำธุรกิจออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ เดินหน้าหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มช่องจำหน่าย คาดหวังยอดขายธุรกิจเอสเอ็มอี เพิ่มขึ้น 15%...

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 5)

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 5)
September 16
14:34 2015
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“ขอเสนอความเห็นในประเด็นของ มาตรการการส่งเสริมของภาครัฐเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นตัวช่วยและกระตุ้นให้ภาครัฐเองเกิดการปรับกระบวนการและบริการเข้าสู่ดิจิทัลธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นคนคอยช่วยเหลือ SME ที่ยังอ่อนในเรื่องกระบวนการธุรกิจและการลงทุนไอที”

Banner_CIO_big one_version2

ผู้เขียนได้เสนอบทความการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในนิตยสารCIO World&businessมาอย่างต่อเนื่องแล้ว 4 ตอน ที่ไล่เรียงตั้งแต่หลักการ แนวคิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงในฉบับนี้ที่จะกล่าวถึง มาตรการการส่งเสริมของภาครัฐเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ตามความเห็นของผู้เขียนนั้น มาตรการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 5 ขั้นตอน คือ 1) ส่งเสริมให้ธุรกิจทำธุรกรรมด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงระบบภายในเพื่อพร้อมรับมือกับการทำธุรกิจแบบ Digital Business 2)ส่งเสริมให้เพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายตลาดและเจาะเข้าตลาดในระดับโลก 4) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบริการ(Service Innovation) เพื่อเสริมความเข้มแข็ง และ 5) ส่งเสริมการทำ Business Transformation เพื่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน

1.ส่งเสริมให้ทำธุรกรรมด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงระบบภายในเพื่อพร้อมรับมือกับการทำธุรกิจแบบ Digital Business
ธุรกิจส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจของไทยยังคงใช้กระดาษทำรายการค้า (Business Transaction)ตลอดกระบวนการจากการซื้อสินค้า ขายสินค้า รับชำระเงิน และจ่ายเงิน ถ้ามีการจัดระบบให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน ก็จะช่วยประหยัดเงินจากการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบบัญชีตลอดจนลดขั้นตอนการเดินเอกสารเป็นอย่างมาก

1การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจลดการใช้กระดาษและปรับเปลี่ยนใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนนั้นอาจจำเป็นต้องส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่นมาตรฐาน EDIFACT ของสหประชาชาติที่กำหนดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1987หรือส่งเสริมให้เกิดบริการเพื่อการแปลงข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจในกรณีที่คู่กรณีไม่ได้ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรต้องส่งเสริมให้เกิดการเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตลอดเส้นทางของธุรกรรมตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการชำระเงินแบบ End-to-end

การส่งเสริมธุรกิจให้ทำธุรกรรมด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ ต้องคำนึงถึงการปรับปรุงระบบงานภายในองค์กร เช่นระบบรับใบสั่งซื้อ ระบบจำหน่ายสินค้า ระบบบันทึกลูกหนี้ ระบบจัดส่งสินค้า และระบบลูกหนี้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบสมบูรณ์แบบที่นอกจากจากการทำบัญชีทั่วไป อาจถึงขั้นต้องใช้ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนงานส่วนต่างๆ ภายในองค์กรที่สมบูรณ์แบบที่นิยมเรียกรวมกันว่าระบบ ERP เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการทำงานด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

ความสามารถทำธุรกรรมด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบ ERP สนับสนุนนี้เป็นความสามารถพื้นฐานของธุรกิจทุกชนิดทุกขนาดที่จะเตรียมตัวแข่งขันในโลกดิจิทัลจากนี้ไป การทำธุรกรรมด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งภายในองค์กรและกับระบบคอมพิวเตอร์ของพันธมิตรและกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของการทำธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Business)

การให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าด้วยดิจิทัลนั้น เป็นสิ่งสำคัญเพราะจากนี้เป็นต้นไป ลูกค้ามีแนวโน้มจะทำธุรกรรมกับธุรกิจออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพามากขึ้น การบริการลูกค้าให้ประทับใจ (Customer Experience) มีแนวโน้มจะทำร่วมกันกับพันธมิตรในรูปแบบของเครือข่าย หรือ Value Network ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถ้าธุรกิจไม่เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับธุรกิจด้วยรูปแบบใหม่ที่กล่าว ก็ไม่น่าที่จะแข่งขันภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ได้อย่างแน่นอน

ผู้เขียนไม่ห่วงธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศไทยต่างได้ลงทุนด้านไอซีทีไปค่อนข้างมาก ซึ่งต่างกับธุรกิจกลุ่ม SMEs ที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้พัฒนาระบบธุรกิจไปในทิศทางที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ SMEs ทั่วทั้งโลกที่เป็นกลุ่มที่ใช้ไอซีทีน้อยที่สุดด้วยเหตุผลที่พอเข้าใจได้ จึงจำเป็นที่ภาครัฐต้องเข้ามาส่งเสริมธุรกิจกลุ่มนี้ให้เข้าสู่การใช้ระบบออนไลน์ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุดเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจของไทยในที่สุด

2.ส่งเสริมให้เพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การทำธุรกรรมผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกชนิด เพราะเป็นช่องทางธุรกิจที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก ธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องเป็นธุรกิจที่เรียกว่า Omni-channel หรือธุรกิจหลายช่องทาง ทั้งช่องทางเดิมที่ผ่านร้านค้า ช่องทางผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง Mobile commerce และ Social commerce

การส่งเสริมให้ธุรกิจกลุ่ม SMEs ใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแค่จัดเว็บไซต์หรือจัดหา e-Marketplace ให้วางสินค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต แต่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจและมีความรู้ในด้านทำธุรกิจแบบระบบออนไลน์ ประกอบด้วยความรู้ด้านการตลาดวิธีใหม่ มีการปรับรูปกระบวนการทางธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะความสามารถปรับขั้นตอนของ Fulfillment และการให้บริการและตอบรับความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วทันใจและแม่นยำไม่ผิดพลาด

รวมทั้งการปรับปรุงการทำงานของระบบ Back office ให้สอดคล้องด้วย กล่าวกันง่ายๆ คือต้องมีการปรุงปรับระบบ Supply chain และระบบสนับสนุนภายในองค์กรให้เหมาะสมกับช่องทางธุรกิจใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดที่กล่าว จึงเป็นเรื่องของการปรับวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนเกือบทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นส่วนที่ยากและใช้เวลา และต้องอาศัยความเป็นผู้นำของเจ้าของธุรกิจที่จะนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

การส่งเสริมของภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญในประเด็นที่สร้างความรู้และทักษะในเรื่องด้านบริหารจัดการธุรกิจดังนี้
– ขั้นตอนธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำรายการค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– วิธีการตลาด รวมทั้งการจัดหน้าร้าน การนำเสนอสินค้า และการบริหารจัดการลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะกับวิธีการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– การปรับปรุงระบบ Supply chain ให้เหมาะสมกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– การปรับปรุงระบบ Back office เพื่อสนับสนุนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การส่งเสริมจึงต้องจัดอยู่ในรูปการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ และการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อหวังผลสัมฤทธิ์ มากกว่าการสนับสนุนเพียงในด้านเทคโนโลยี การจัด e-Marketplace หรือการจัดหาระบบซอฟต์แวร์เท่านั้น

ติดตามหัวข้อส่วนที่เหลือจะนำเสนอในบทความตอนต่อไปครับ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com