www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรแกรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร...
  • HPE วางแผนสนับสนุนงานวิจัย AI และ Big Data ให้ฟีโบ้ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลังปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ ตอบสนองการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล ปลอดภัย และทรงประสิทธิภาพ...
  • สำรวจพฤติกรรม นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทย “CIO World&Business ได้นำรายงานของ Picodi.com ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของปี 2018 ในหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเชื่อต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ อายุเฉลี่ยของผู้ซื้อสินค้า ช่วงเวลาของการใช้บริการรวมถึงหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยม ข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญให้การซื้อขายในอุตตสาหกรรมนี้ปรับตัว”...
  • ลูกค้าดีแทค จ่ายทุกบริการของแอปเปิ้ลผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ลูกค้าดีแทค สามารถชำระเงินสำหรับทุกบริการของ App Store, Apple Music และ iTunes ผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป...
  • แพลตฟอร์ม HR ในยุค Digital Transformation องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์ม HR ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคลในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 60% กำลังวางแผนลงทุนเทคโนโลยีใหม่ใน 12-24 เดือน...

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1)

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1)
April 29
14:39 2015

“ผู้เขียนขอเสนอบทความในชุด การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งนับจากนี้ไปอีกหลายฉบับจะนำข้อมูลที่น่าสนใจ ทั้งเป็นมุมมอง แนวคิด รวมถึงตัวอย่างจากต่างประเทศมาพูดถึง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและให้ความรู้แนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล”

[block]ผู้เขียนได้ค้นข้อมูลเมื่อปีที่แล้ว เป็นโครงการที่ชื่อว่า “Initiative on the Digital Economy” ของสถาบันการศึกษาชื่อดัง MIT Sloan School of Management และกล่าวนำด้วยประโยคเริ่มต้นว่า “The Initiative on the Digital Economy is a major effort addressing one of the most critical issues of our time: the impact of digital technology on business, the economy, and society.”

Banner_CIO_big one_version2

 

ถ้าจะเขียนเป็นไทยแบบเข้าใจง่าย ก็คงจะได้ความหมายว่า “การริเริ่มในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นความพยายามครั้งยิ่งใหญ่ที่เน้นสิ่งที่มีความสำคัญมากในยุคนี้ นั่นก็คือเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อธุรกิจ ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม” ยอมรับว่าโครงการนี้มันช่างสอดคล้องและตอบโจทย์กับบริบทของหลายประเทศในโลกเสียจริง

เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นประกอบด้วยเทคโนโลยีหลักๆ คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุปกรณ์พกพา ทำให้คนเราทำกิจกรรมอย่างเป็นอิสระจากเวลา (Time) และสถานที่ (Space) คือทำงานและทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Mobility” เทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อสังคม (Social Media) ที่เชื่อมโยงคนทั่วทั้งโลก (Connectivity) เทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก (Big data analytics) ทำให้เรารู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกด้านและทุกเวลา[/block]

[block]ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

[/block]

[block]

และเทคโนโลยีที่เกิดบริการ Cloud Computing มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานที่ใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งครั้งหนึ่งมีความสำคัญต่อการประมวลผลข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล บัดนี้ได้กลายมามีบทบาทและมีอิทธิพลมากต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (Disruptive transform) ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมจากความสามารถที่คนเราสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกด้วยบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและด้วยอุปกรณ์พกพา

ความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญที่จะปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนและการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

ข้อความข้างต้นเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจนมีผลต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจ การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้จำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรม (Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นองค์ประกอบสำคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจำเป็นต้องอาศัยทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะในด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วย Creative Economy จึงเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญของ Digital Economy

1. ความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล
นักธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่เคยทำได้มาก่อน เราใช้โทรศัพท์มือถือจองรถบริการหรือเรียกบริการรถแท็กซี่ได้ Gartner เชื่อว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปการทำธุรกรรมและการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์พกพาจะมากกว่าครึ่งของรายการค้าที่ทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พกพาร่วมกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจจากนี้ไป

Amazon.com ใช้ Big Data Analytics วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคทำให้สามารถแนะนำสินค้า เช่นหนังสือที่ใกล้เคียงความสนใจทุกครั้งที่ผู้ซื้อได้ทำรายการสั่งซื้อ ทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

บริษัท Treadless.com ใช้ความสามารถของสื่อสังคมสร้างธุรกิจหมื่นล้านบาทจากการออกแบบและจำหน่ายเสื้อยึดทั่วโลก อาศัยประชาชนทั่วไปช่วยออกแบบ และร่วมกับพันธมิตรธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าโดยที่ตนเองไม่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ ถือว่าสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ

ธุรกิจเริ่มใช้วิธีโฆษณาสินค้าและสร้างแบรนด์ด้วยเทคโนโลยีรหัส QR (Quick Response) QR ทำงานเหมือนรหัสแท่ง (Bar code) ที่พิมพ์บนหีบห่อสินค้า หรือแผ่นป้ายโฆษณา ผู้บริโภคใช้เครื่องโทรศัพท์พกพาอ่านรหัส QR ได้ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ธุรกิจได้จัดเตรียมนำเสนอ ข้อมูลอาจเป็นข้อความบรรยายสรรพคุณของสินค้า หรือคลิปวีดีทัศน์นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นวิธีการปฏิวัติแนวทางการโฆษณาและการสื่อสารธุรกิจที่มีอิทธิพลสูงมาก

นอกจากความสามารถที่กล่าว เทคโนโลยีดิจิทัลยังเชื่อมโยงคนแพร่กระจายไปทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นในทวีปหนึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจในอีกทวีปหนึ่งทันที สินค้าที่วางจำหน่ายที่มุมหนึ่งของโลก คนอีกมุมหนึ่งก็มีโอกาสได้รับรู้และเข้าถึงได้ มีเยาวชนไทยจำนวนไม่น้อยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทโดยไม่ต้องลงทุน เพียงแค่เสาะหาสินค้าไทยไปวางจำหน่ายผ่าน e-Marketplace ระดับโลก เช่น Alibaba.com หรือ Amazon.com

เทคโนโลยีดิจิทัลยังเปิดโอกาสให้คนทุกคน โดยเฉพาะระดับรากหญ้าก็ยังสามารถเพิ่มรายได้จากการขายของทุกชนิดที่หาได้ มีคนนำเสื้อผ้ามือสองไปวางขายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถหาผู้ซื้อได้โดยไม่ยาก บางประเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยชาวบ้านขายสินค้าพื้นบ้านทำให้เกิดรายได้พิเศษ บางประเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการเงินกู้ระดับชาวบ้านเพื่อเป็นเงินหมุนเวียน ช่วยให้คนรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างที่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อน เทคโนโลยีดิจิทัลยังช่วยชาวนาชาวไร่มีโอกาสได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของราคาพืชไร่เพื่อช่วยตัดสินใจและบริหารผลผลิต ทำให้สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงขึ้นกว่าเดิม

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางตัวอย่างที่ธุรกิจได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ถ้าเข้าใจและรู้วิธีใช้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละบุคคล ตัวอย่างที่กล่าวทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า เทคโนโลยีดิจิทัลนี้ต่างกับเทคโนโลยีไอซีทียุคก่อน คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีในห้าสิบปีที่ผ่านมาได้ช่วยปูพื้นฐานเพื่อให้ในยุคนี้ มีเทคโนโลยีใหม่ศักยภาพสูงที่สามารถสร้างคุณค่าในทางธุรกิจด้วยแนวคิดและวิธีการใหม่ ยุคที่ผ่านมา เป็นยุคของข่าวสารข้อมูล หรือยุคเศรษฐกิจฐานข้อมูล หรือ Information Economy โดยในยุคนั้นเราให้ความสำคัญกับการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ในยุค Digital Economy เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เน้นด้านการเชื่อมโยงกับตลาด ไม่เฉพาะตลาดภายในประเทศ แต่ตลาดโลก เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้ลูกค้า ซึ่งความสามารถนี้เป็นพื้นฐานของการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจใหม่ของศตวรรษที่ 21

ฉบับหน้า พบกับเรื่องที่สอง ที่กล่าวถึง การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากนวัตกรรม

[/block]

Banner (660x80 Pixel)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com