www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ปัจจัยความสำเร็จสู่ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม

ปัจจัยความสำเร็จสู่ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม
January 29
11:53 2018

“วิเคราะห์ความปัจจัยสำเร็จจากสวิสเซอร์แลนด์ประเทศที่มีนวัตกรรมระดับโลกในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ ที่สามารถใช้เป็นเข็มทิศชี้แนวทางให้คนในประเทศเดินตาม ทั้งการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติ ความเป็นดิจิทัล วัฒนธรรมที่ดีบางอย่าง”

HPE1 662x190

1จากผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index -GII ประจำปี 2017 ที่ร่วมมือกันสำรวจและเผยแพร่โดยหลายสถาบันชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) สหรัฐอเมริกา,สถาบัน INSEAD และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆได้ประกาศผลออกมาว่า ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ขึ้นเป็นอันดับ 1ด้านนวัตกรรม ทั้งที่เป็นประเทศเล็กบนเทือกเขาแอลป์ ไม่มีทางออกทะเลขาดแคลนทรัพยากร? อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ในศตวรรษที่ 18 มีแค่วัวกับแกะแต่ปัจจุบัน กลับเป็นประเทศที่มีการจดสิทธิบัตรต่อประชากรอันดับ 1 ของโลก โดยภาคธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อน

A1

Related Articles

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com