www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Formjacking ภัยร้ายจ้องเก็บข้อมูลชำระเงินออนไลน์ ไซแมนเทค พบภัยคุกคามข้อมูลบัตรเครดิต Formjacking มีจำนวนเพิ่มขึ้น แฝงตัวในแบบฟอร์มการชำระเงินบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Ticketmaster และ British Airways โดนมาแล้ว...
  • ธุรกิจแพคเกจจิ้งเอสซีจี เผยกลยุทธ์ปี 62 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เผยกลยุทธ์ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Total Packaging Solutions Provider หรือคู่คิดด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรอย่างยั่งยืน ด้วยการเดินหน้าขยายฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ในอาเซียนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า บริการ และกระบวนการผลิต และการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า...
  • พันธวณิช คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 พันธวณิช ผู้ให้บริการบริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 ประเภท The Best eServices Provider องค์กรที่ให้บริการดิจิทัลเป็นเลิศ...
  • Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 “ไอดีซีประเทศไทยเปิดเผยการคาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 และปีต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น ผู้นำต้องเร่งพิจารณาเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่”...
  • dtac ร่วมสนับสนุนความก้าวหน้าวงการ E-Sports dtac ตอบรับกระแสเกม ร่วมสนับสนุนวงการ E-Sports จับมือ การีนา เปิดตัวงานแข่งขัน Free Fire Thailand Championship 2019 Presented by dtac...

อนาคตการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียนหลังเปิด AEC

อนาคตการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียนหลังเปิด AEC
May 29
09:47 2015
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เชี่ยวชาญในสาขา เศรษฐศาสตร์ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา kriengsak@kriengsak.com

“ขอเสนอแง่มุมที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยหลังเปิด AEC เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือ การขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ถึงเวลาที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น”

HPE1 662x190

ผมได้กล่าวถึงผลกระทบ แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในหลายด้านหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นอีกด้านหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ เพราะมีความสำคัญและกระทบกับประชาชนคนไทย และอาเซียน ซึ่งเมื่อปลายเดือนมีนาคม ผมได้มีโอกาสบรรยายเรื่อง “The ASEAN Integration and beyond” ที่ฮ่องกง โดยผู้ฟังเป็นผู้บริหารของบริษัทด้านโลจิสติกส์ที่มีหลายสาขาทั่วโลก ซึ่งผมได้อธิบายถึงแนวโน้มของภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ (T&L) หลังการเปิดประชาคมอาเซียนดังนี้

ตลาดภาคการขนส่งและโลจิสติกส์จะมีการขยายตัวสูงขึ้น
ตลาดภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูง ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย อาทิ การขยายตัวของการบริโภคในอาเซียน เนื่องจากเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการขยายตัวสูง และจำนวนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นมากกว่าภูมิภาคอื่น, การค้าภายในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกัน และโครงสร้างการผลิตที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายการผลิตข้ามประเทศ เป็นต้น

รูปแบบการขนส่งจะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส่งในอาเซียนจะเปลี่ยนแปลงจากการขนส่งทางถนน เป็นการขนส่งระบบรางมากขึ้น เนื่องจากประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูงจากการขนส่งทางถนนเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การขนส่งรูปแบบอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่า

ปัจจุบัน โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างประเทศได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟรางคู่ระหว่างหนองคาย-กรุงเทพ-ระยอง ที่มีแนวโน้มจะเชื่อมต่อกับทางรถไฟในลาว และขยายไปยังกัมพูชาในอนาคต ซึ่งจะทำให้ปริมาณการขนส่งผ่านระบบรางเพิ่มมากขึ้น

การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจภาคการขนส่งและโลจิสติกส์
shutterstock_2ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริการโลจิสติกส์ได้เปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ส่งผลทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้อาเซียนเป็นเป้าหมายการลงทุนของบรรษัทโลจิสติกส์ข้ามชาติ ซึ่งมักจะเข้ามาในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น ทำให้แนวโน้มธุรกิจนี้จะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ในอาเซียนจะมีขนาดและขอบเขตที่กว้างมากขึ้น เพราะความต้องการภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่สามารถให้บริการแบบครบวงจรได้ จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการควบรวมกิจการในธุรกิจนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ความเป็นมืออาชีพของธุรกิจภาคการขนส่งและโลจิสติกส์
การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานของภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกัน เพื่อลดต้นทุนและข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการข้ามพรมแดน

การเข้ามาลงทุนของบรรษัทผู้ให้บริการภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ข้ามชาติ จะทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ธุรกิจในท้องถิ่น และทำให้เกิดการพัฒนาตามแบบอย่างของธุรกิจที่เป็นผู้นำในตลาด แนวโน้มภาพรวมของอุตสาหกรรมภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียนจึงมีมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะในอุตสาหกรรมภาคการขนส่งและโลจิสติกส์
การแข่งขันที่รุนแรงจะทำให้เกิดความหลากหลายของบริการในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์มากขึ้น ผู้ให้บริการภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ โดยใช้กลยุทธ์ตลาดเฉพาะเน้นให้บริการในตลาดที่มีความต้องการเฉพาะหรือตลาดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ไม่เข้ามาแข่งขันด้วย

ความต้องการในอาเซียนจะมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากความหลากหลายของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางและประชากรรุ่นใหม่จะทำให้เกิดความต้องการรูปแบบใหม่ๆ

ตัวอย่างของตลาดเฉพาะในอุตสาหกรรมภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ บริการในเขตเมืองใหญ่ เพราะในอนาคตอาเซียนจะมีเมืองขนาดใหญ่มากเกิดขึ้น ซึ่งมีความซับซ้อนและความแออัดของการจราจรมากขึ้น ทำให้มีความต้องการบริการและวิธีการใหม่ๆ ในการขนส่งและกระจายสินค้าในเขตเมืองเหล่านี้

การขยายตัวของบริการส่งเอกสารและพัสดุ (CEP)
การเติบโตของบริการส่งเอกสารและพัสดุเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนา ASEAN Broadband Corridor ซึ่งจะทำให้มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น และทำให้เกิดการขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน โดยเฉพาะธุรกรรมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค (B2C) และผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C)

จำนวนประชากรในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการเดินทางไปซื้อสินค้ามีต้นทุนสูงขึ้นจากการจราจรที่ติดขัด และการเพิ่มขึ้นของคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้มีความต้องการบริการ CEP เพิ่มสูงขึ้น

ในอนาคต สถานการณ์ในอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ถึงเวลาที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

A1

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
communication

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com