www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

DITP ประกาศผลผู้ชนะ Hackathon ได้ 3 โมเดลสุดยอดการใช้ Big Data ด้วย AI

DITP ประกาศผลผู้ชนะ Hackathon ได้ 3 โมเดลสุดยอดการใช้ Big Data ด้วย AI
August 27
17:08 2019

DITP เผยผลการแข่งขัน Hackathon เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน ได้ 3 ทีมสุดยอดการใช้ Big Data ด้วย AI คว้ารางวัลรวม 1.6 แสนบาท เตรียมนำโมเดลพัฒนาระบบเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ต่อไป

จากการดำเนินแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (Business AI) เพื่อวิเคราะห์และบริหารงาน ของกรมส่งเสริมกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ ในกิจกรรมการแข่งขัน แฮกกาธอน (Hackathon) เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน ที่จัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 17-18 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น (อ่านข่าว DITP เดินหน้ายุทธศาสตร์ดิจิทัล จัดแข่งขันพัฒนาโมเดล Big Data ด้วย AI)

ล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ร่วมประกาศผลการแข่งขัน แฮกกาธอน (Hackathon) เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน เผย 3 ทีมชนะการประกวด ออกแบบโมเดลทางเทคนิคพัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบมาตรฐาน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ คว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท เตรียมนำโมเดลที่เสนอไปพัฒนาระบบข้อมูล Big Data เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไป

วรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการจัดการแข่งขันว่า “โครงการ แฮกกาธอน (Hackathon) เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด จัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักเศรษฐศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเสนอแนวทางในการออกแบบโมเดลทางเทคนิคเพื่อการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงพัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบมาตรฐานด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการด้านการค้าระหว่างประเทศของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

“ภายหลังจากเปิดรับสมัคร มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 15 ทีม ทีมละ 3-5 คน ซึ่งแต่ละทีมล้วนมีความสามารถ โดยใช้เวลาแข่งขันตามโจทย์ที่กำหนดเป็นเวลา 2 วัน จนกระทั่งได้สุดยอดทีมที่เป็นเลิศ สามารถออกแบบโมเดลการใช้ข้อมูล Big Data เพื่อค้นหาโอกาสในการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จำนวน 3 ทีม ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ทีม Rial and Friends จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม Salted egg จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ทีม คิดไม่ออกบอกสาม จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะได้รับเงินรางวัลรวม 160,000 บาท ดังนี้ ทีมชนะเลิศ 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่สอง 30,000 บาท

วรรณภรณ์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ทุกส่วนราชการได้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนา ระบบสารสนเทศในส่วนงานบริการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน แต่ยังขาดการออกแบบโมเดลหรือแนวคิด ในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (Business AI) เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันแฮกกาธอนในครั้งนี้

“กรมฯ จะนำไอเดียและแนวคิดที่ได้จากผู้ชนะการแข่งขัน ไปใช้ในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในแต่ละสาขา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” วรรณภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ยกระดับบริการการค้าด้วยข้อมูลและ AI

พรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ นอกจากจะเป็นส่วนที่ต้องให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีภารกิจในการบริการข้อมูลการค้ากับหลายๆ หน่วยงานอีกด้วย”

“ซึ่งในการบริการข้อมูลนั้น ทางสำนักฯ จึงมีหน้าที่หลักในการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดการเตรียมความพร้อมให้กับข้อมูลเพื่อพร้อมใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาจัดการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนั้นมีข้อมูลมหาศาล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบมีโครงสร้าง เช่นตัวเลขทางค้าในมิติต่างๆ รวมถึงข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง ที่เป็นความเห็นหรือบทวิเคราะห์จากทูตการค้าทั่วโลก ซึ่งสำนักต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด”    

“ซึ่งการแข่งขัน แฮกกาธอน (Hackathon) เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลด้วยรูปเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการด้านการค้าระหว่างประเทศของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ผอ.สำนักสารสนเทศฯ กล่าว

ในการจัดการแข่งขัน “แฮกกาธอน เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการตอกย้ำอย่างเป็นรูปธรรมว่า DITP ได้มุ่งดำเนินตามยุทธศาสตร์ในเชิงรุก เพื่อการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com