www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

Digital Universe กำลังถูกรุกรานโดยเซ็นเซอร์

Digital Universe กำลังถูกรุกรานโดยเซ็นเซอร์
July 30
09:39 2014

“ธุรกิจจำนวนมากจะได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์โซเชียลและโมบายล์ ถึงระดับที่ทำให้ศักยภาพของ digital universe เติบโตขึ้น ธุรกิจต่างก็เห็นโอกาสในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อหันมาประโยชน์ทางธุรกิจมากขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่”

[block]   การศึกษา EMC Digital Universe ในครั้งนี้ถือเป็นรายงานเดียวที่แสดงปริมาณและคาดการณ์ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นรายปี โดยในปี 2014 ใช้ชื่อว่า “The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things,” ซึ่งเป็นการวิจัยและวิเคราะห์โดย IDC เพื่อชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีไร้สาย ผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาด (Smart Product) และธุรกิจ software-define ที่มีต่อการเพิ่มปริมาณข้อมูลให้กับโลกอินเตอร์เน็ตในยุค Internet of things ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกๆ สองปี ระหว่างช่วงปี 2013 ถึง 2014 ปริมาณข้อมูลจะเพิ่มประมาณเป็นสิบเท่า จาก 4.4 ล้านล้านกิกะไบต์เป็น 44 ล้านล้านกิกะไบต์

    Internet of Things ประกอบด้วยอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันหลายพันล้านชิ้นที่มีเครื่องวัดและเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ สร้างรายงานและรับข้อมูล เช่น เซ็นเซอร์ในรองเท้าที่เก็บข้อมูลความเร็วในการวิ่งหรือเชื่อมโยงรูปแบบการจราจร IDC ระบุว่าจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมีถึง 2 แสนล้านชิ้นในปัจจุบัน โดยที่ 7% (หรือ 14,000 ล้านชิ้น) มีการเชื่อมต่อและสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้นับเป็นจำนวน 2% ของข้อมูลในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ IDC ยังคาดการณ์ว่าภายในปี 2020 ปริมาณอุปกรณ์เชื่อมต่อเหล่านี้จะเพิ่มเป็น 3 หมื่นล้านชิ้นซึ่งนับเป็น 10% ของข้อมูลในโลก

   Internet of Things จะก่อให้เกิดปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เป็นประโยชน์ (และสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อต่อยอดใน digital universe ได้) ในปี 2013 มีข้อมูลเพียง 22% เท่านั้นที่นับว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่มีข้อมูลไม่ถึง 5% ที่มีการนำไปวิเคราะห์ ซึ่งเท่ากับว่ามีข้อมูลจำนวนมากใน digital universe ที่ถูกละเลย คาดว่าภายในปี 2020 จำนวนข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะมีมากกว่า 35% ทั้งนี้ต้องขอบคุณการเติบโตของ Internet of Things แต่อย่างไรก็ดีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นยังขึ้นกับองค์กรธุรกิจ

 ปรากฏการณ์นี้จะนำเสนอวิธีการใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ปรับปรุงวงจรการขาย (Salescycle) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการ กระตุ้นให้เกิดโอกาสทางธุรกิจหลายล้านล้านดอลลาร์ และในทางตรงกันข้ามปรากฏการณ์นี้ยังชี้ให้เห็นความท้าทายของธุรกิจในการบริหารจัดการ จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลจำนวนมากและหลากหลาย ตัวอย่างเช่น IDC ได้ประมาณการว่า 40% ของข้อมูลใน digital universe ต้องการการปกป้องในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการปกป้องในระดับสูงตั้งแต่การตรวจวัดความปลอดภัยที่มากขึ้นจนถึงการทำเข้ารหัสข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แค่ครึ่งหนึ่งของปริมาณ data หรือเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่ได้รับการปกป้องจริงๆ

[/block][block]

Jeremy_1

 

 

เจอรามี่ เบอร์ตัน
ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด
EMC Information Infrastructure

ธุรกิจจำนวนมากจะได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์โซเชียลและโมบายล์ ถึงระดับที่ทำให้ศักยภาพของ digital universe เติบโตขึ้น ธุรกิจต่างก็เห็นโอกาสในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อหันมาประโยชน์ทางธุรกิจมากขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ [/block]

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com