www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค Maker Generation แบบ No Code

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค Maker Generation แบบ No Code
July 30
15:48 2019

ขอแนะนำ ONEWEB เครื่องมือสำหรับการสร้างโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นภายในองค์กร ในลักษณะ Low Code หรือ No Code ที่รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจยุค Maker Generation ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการพัฒนาบริการใหม่สำหรับธุรกิจ

อัครพล บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ให้ข้อมูลถึงแพลตฟอร์มบนคลาวด์ (Digital Maker Platform) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นในรูปแบบเวอร์ชวลไลเซชั่นแทนการเขียนโค๊ด (Low Code หรือ No Code) ที่เป็นแนวโน้มสำคัญซึ่งจะเข้ามาตอบโจทย์ทุกกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ระดับ เอ็นเทอร์ไพรซ์ องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพ

Digital Maker Platform ดังกล่าวมีชื่อว่า แพลตฟอร์ม ONEWEB ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2010 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาของการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นในระดับองค์กร อาทิ ความล่าช้าของการสร้างโปรแกรมให้ทันต่อความต้องการทางธุรกิจ, ความซับซ้อนของระบบไอที ทั้งการจัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบต่างๆ รวมถึงปัญหาด้านการทักษะในการเขียนโปรแกรมให้ทันสมัยและตอบความต้องการ

โดย ONEWEB จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาโปรแกรม โดยอาศัยกระบวนการทำงานที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ในเชิงโปรแกรม เปิดกว้างสำหรับทั้งฝั่งบุคลากรไอทีที่มีความชำนาญเรื่องการเขียนโปรมแกรม และฝั่งธุรกิจที่เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจขาดองค์ความรู้ทางโปรแกรม ซึ่งส่งผลให้เกิดประสบการณ์การพัฒนาที่สมบูรณ์ (Complete Development Experience) ที่สามารถปฏิรูปความคิดของคนในองค์กรให้ออกมาเป็นแอพพลิเคชั่นและสามารถตอบโจทย์การใช้งานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างครอบคลุม

oneweb all in one platform

เพิ่มความสามารถใหม่ AppSpace

สำหรับฟีเจอร์ใหม่บน ONEWEB เรียกว่า AppSpace มีจุดเด่นที่จะช่วยพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้อย่างง่ายและรวดเร็ว มีระบบการจัดการและควบคุมกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์อัตโนมัติ ลดเวลาการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ที่พัฒนาบนคลาวด์ลงกว่าเดิม 6 เท่า เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มธนาคาร การประกัน อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้จะเป็นการขยายฐานลูกค้าเดิมจากกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ มายังกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง เอสเอ็มอี และกลุ่ม สตาร์ทอัพ โดยชูบริการบนคลาวด์

เทรนด์โลกเดินหน้าสู่เทคโนโลยี No Code

จากข้อมูลของ การ์ทเนอร์ ระบุว่าองค์กรธุรกิจต่างๆ มีทิศทางและเทรนด์มุ่งไปสู่คลาวด์และ Low Code ซึ่งเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเวอร์ชวลไลเซชั่นแทนการเขียนโค๊ด ส่งผลให้การเติบโตของการใช้บริการบนคลาวด์ในรูปแบบ aPaas (application Platform as a Service) และ iPaaS (Integration Platform as a Service) เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

คาดการณ์ว่าภายในปี 2564 ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์จะเติบโตอยู่ที่ 59 เปอร์เซ็นต์ ส่วนซอฟต์แวร์บนระบบดาต้าเซ็นเตอร์แบบเดิมลดลง 2.6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2024 จำนวน 65 เปอร์เซ็นต์ของแอพพลิเคชั่นจะถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Low Code หรือ No Code

ขณะที่ คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 ของไอดีซี ประเมินว่า ภายในปี 2567 จะเกิดนักพัฒนาโปรแกรมหน้าใหม่ที่เป็นมืออาชีพจำนวนมากที่สามารถสร้างโปรแกรม รหัสโปรแกรม (โค้ด) โดยที่ไม่ต้องลงมือเขียนสคริปต์จากพื้นฐานด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้จำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นเป็น 20% ในประเทศไทย และเป็นตัวเร่งให้กระบวนการของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น

ภายในปีดังกล่าว เราจะเห็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกิดขึ้น (ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีทักษะระดับสูง) ตรงนี้ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารต้องกลับมาพิจารณาเรื่องของนโยบายหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่ต้องสร้างความสมดุลของของการพัฒนาโปรแกรมในองค์กร รวมถึงบุคลากรที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย

 

จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้การขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจปัจจุบันก้าวข้ามยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมาแล้ว และกำลังเข้าสู่ยุค Make Generation เป็นยุคที่ทุกองค์กรต้องสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย Maker สามารถพัฒนาได้เองโดยใช้แพลตฟอร์มที่ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ และทำงานได้ครอบคลุม นับเป็นความท้าทายที่สำคัญขององค์กรในปัจจุบันที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องเลือกใช้บริการแพลตฟอร์มที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน

“แนวของการพพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเวอร์ชวลไลเซชั่นแทนการเขียนโค๊ด กำลังได้รับความนิยมจากองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ และหลักการ Low Code หรือ No Code กลายเป็นแนวคิดหลักของนักพัฒนาโปรแกรมในต่างประเทศ ทั้งฝั่งของบุคลากรไอทีและบุคลากรฝั่งธุรกิจ สำหรับในประเทศไทยก็กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแนวคิดดังกล่าว และคาดว่าภายใน 1-2 ปีนี้ จะกลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์” ผู้บริหาร กล่าว

ONEWEB on Cloud จะเข้ามาตอบโจทย์องค์กร

อัครพล บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด

อัครพล บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด

“เรามั่นใจว่า ONEWEB_เข้ามาตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากการพัฒนาคนต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งการให้บริการของฟีเจอร์ใหม่นี้ทำงานบนคลาวด์ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ในปีนี้”

“ทิศทางและปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจส่งผลให้เกิดการแข่งขันและพัฒนารูปแบบการให้บริการของผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจและภาครัฐ การให้บริการกลุ่มธนาคาร การให้บริการของธุรกิจประกันภัย และโรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่เพิ่มความสะดวกและผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทุกคนต้องขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้นวัตกรรม เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในด้านการตลาดและยังช่วยส่งเสริมประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มผลกำไร”

“อย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่รวดเร็วนั้น ทุกฝ่ายต้องหันมาพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเองโดยนำเอาประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์มาใช้บนแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อัฟวาแลนท์ เชื่อมั่นในศักยภาพด้านเทคโนโลยีของบริษัทที่จะเป็นฟันเฟื่องสำคัญสนับสนุนภาคธุรกิจและภาครัฐของประเทศไทย รองรับการแข่งขันในตลาดโลกและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้เศรษฐกิจประเทศ” อัครพล กล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com