www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • HPE ถ่ายทอดเทคโนโลยี HPE InfoSight “HPE ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการวิเคราะห์คาดการณ์ชั้นสูงHPE InfoSight ในงานสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านศูนย์สำรองข้อมูล เตรียมองค์กรรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน”...
  • สร้างกลยุทธ์กับเทคโนโลยีทางการเงิน ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ “ผลสำรวจชี้ ฟินเทคเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่ใหญ่สุดของสถาบันการเงิน 57% ของสถาบันการเงินระบุฟินเทคเป็นเครื่องมือสำคัญในการพลิกโฉมธุรกิจ แต่เพียง 46% มีกลยุทธ์รองรับฟินเทคภายในองค์กร”...
  • Fortinet เผยผลกระทบจาก Meltdown และ Spectre พร้อมชี้แนะแนวทางเสริมความปลอดภัยเพิ่มเติม ช่องโหว่ Meltdown และ Spectre ไม่ได้มีกระทบเพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงเหล่าอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นพื้นฐานและทำงานบนซีพียูที่มีช่องโหว่ ทางฟอร์ติเน็ตผู้จึงออกแถลงว่ากำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีผลิตภัณฑ์ใดของตนได้รับผลกระทบบ้าง พร้อมเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัย...
  • HPE Superdome Flex เซิร์ฟเวอร์สำหรับงาน Mission critical “ไอดีซี ให้ความเห็นในรายงานชิ้นสำคัญพบว่า ผลิตภัณฑ์ Superdome Flex ของ HPE จะกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพโดดเด่น ปลดล็อกครั้งสำคัญสำหรับการจัดการข้อมูลเพื่อการธุรกิจสมัยใหม่”...
  • HPE GEN10 Security Workshop “HPE ประเทศไทย จัดงานแสดงนวัตกรรม HPE GEN10โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ เสริมกลยุทธ์องค์กรยุคดิจิทัล แบบทรงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยข้อมูลสูงสุด”...

Digital Futurist (ตอนที่ 530) Essentials of Digital Transformation

Digital Futurist (ตอนที่ 530) Essentials of Digital Transformation
February 14
14:36 2017

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

*******************************************************
“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง

HPE1 662x190

ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”

4การปรับธุรกิจในยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน เสริมความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) เป็นประเด็นหลักที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญโดยเฉพาะภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล

ทุกวันนี้เราเห็นการล่มสลายของบริษัททั้งในและต่างประเทศที่เคยมั่นคงมีฐานะทางการเงินดี มีฐานลูกค้าอยู่มาก แต่กลับต้องพ่ายแพ้ขาดทุนจนทำให้ต้องอำลาสังเวียนไปก่อนเวลาอันควร เนื่องจากการปรับตัวที่ล่าช้า การดำเนินธุรกิจที่ผิดพลาดในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจ

ทุกวันนี้เราเห็นการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างแพร่หลายของผู้บริโภค ธุรกรรมทางการเงินที่เคยต้องเดินทางไปที่สาขาของสถาบันทางการเงิน ก็สามารถทำได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส คู่แข่งในตลาดทั้งรายเก่าและหน้าใหม่ต่างลงทุนกับเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการพลิกผันในทุกอุตสาหกรรม

ถ้าสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับหน่วยงานด้วยได้ความรวดเร็ว อย่างบริษัทรายใหม่สามารถเติบโตทัดเทียมหรือแม้แต่ล้ำหน้าผู้ครองตลาดเดิมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเอา ดิจิทัล มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

1จากการสำรวจธุรกิจผู้นำทั่วโลกกว่า573รายของ Forbes พบว่าร้อยละ 90 ได้เริ่มดำเนินการ Digital transformation ภายในหน่วยงานไปแล้ว นับเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดซึ่งแสดงให้เห็นว่า Digital transformation เป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกองค์กร

หลายหน่วยงานนำเทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง โมบาย (mobile) ระบบคลาว์ด (cloud)เทคโนโลยี Big Dataเทคโนโลยี Blockchainและ Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือทางธุรกิจยุคใหม่นี้ อย่างไรก็ตามควรนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างรอบคอบ

เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อเทคโนโลยีมีความชาญฉลาดมากขึ้น ก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ หากขาดความตระหนักรู้ในการใช้งานหลายหน่วยงานอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้างว่า ได้ตระเตรียมระบบความปลอดภัย ป้องกันเครือข่ายขององค์กรไว้อย่างดีแล้ว แต่เพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอสำหรับโลกดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ เราเห็นข้อมูลต่างๆ ถูกเคลื่อนย้ายไปทั่วด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะการใช้ สมาร์ต ดีไวซ์ (smart device) ทั้งที่เป็นของหน่วยงาน หรือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงาน เราจึงมักเห็นการกำหนดนโยบายการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ในหน่วยงานชั้นนำ นโยบาย bring your own device (BYOD) ซึ่งแน่นอนการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม Productivity มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Security ด้วย

นอกจากอุปกรณ์สำหรับทีมงานภายในองค์กรแล้ว พันธมิตร คู่ค้า ซัพพลายเออร์ (supplier) ผู้กระจายสินค้า หน่วยงานภายนอกที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบขององค์กร หรือการสั่งซื้อสินค้าบริการของผู้บริโภค ต่างอาศัยดิจิทัลด้วยกันทั้งนั้น การใช้งาน คลาวด์ (cloud) ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการให้บริการที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ทำให้แนวความคิดการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศแบบเดิม จำเป็นต้องถูกปรับปรุง ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมมากขึ้น เหมาะสมกับบริบทการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงทุกเสี้ยววินาที

การประยุกต์นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจต่างไปจากเดิม เริ่มจากกระบวนการภายในหน่วยงานอย่างการตัดสินใจเชิงธุรกิจไปถึงการดูแลลูกค้า ทุกส่วนเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี หลายส่วนสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ สิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาก็มาอยู่ที่ Security ซึ่งต้องรับบทบาทหน้าที่มากกว่าที่เคย

ผู้นำในยุคดิจิทัลมีหน้าที่จำเป็นต้องประสาน เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร พร้อมปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าใจความสำคัญของ digital transformation สามารถนำมาปรับใช้งานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน เป็นองค์กรที่คล่องตัวอย่างมีแบบแผน สอดรับกับกลยุทธ์องค์กรพร้อมนำพาหน่วยงานไปสู่ความเป็นผู้นำ ผนึกพลังทีมงานร่วมกันเป็นหนึ่งสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน สู่ความเป็นหนึ่งให้โลกรับรู้อย่างเต็มภาคภูมิในยุคดิจิทัล

 หมายเหตุ: บทความนี้เป็นงานเขียนจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อ่านเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับหน่วยงานที่ผู้เขียนปฏิบัติงานอยู่สำหรับภาพ ตราสินค้า และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่นำมาจากแหล่งอื่นนั้น มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยที่ต้องการติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น ไม่มีจุดประสงค์จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่ประการใดทั้งสิ้น โดยผู้เขียนจะระบุที่มาของข้อมูลเท่าที่จะสามารถทำได้

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

BannerWeb_CIOworld_2

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories