www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

The Digital DNA; CIO ยุค Digital Transformation

The Digital DNA; CIO ยุค Digital Transformation
July 18
14:18 2017

“ขอเสนอประเด็นสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมของซีไอโอกับการก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล อะไรคือบุคลิก ลักษณะ แนวคิด และหลักการสำคัญของซีไอโอยุคดิจิทัล ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ประกอบกันเข้ามาพอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเป็นลักษณะทางพันธุ์กรรมของซีไอโอ The Digital DNA ถอดรหัสพันธุกรรม CIO ยุค Digital Transformation จะเป็นไกด์ไลน์ให้ซีไอโอทุกคนได้อย่างน่าติดตามจริงๆ”

หลายปีที่ผ่านมาซีไอโอได้รับการพูดถึงบทบาทการเป็นผู้บริหารสำคัญในเชิงกลยุทธ์ ทั้งในมุมมองของการดำเนินธุรกิจและการเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหาร และข่าวดีก็คือ ซีไอโอหลายคนพบว่าความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งเชิงลึกในสายเทคโนโลยีและแนวระนาบของธุรกิจ (การตลาด การเงิน การสร้างประสบการณ์ลูกค้า หรือกระทั่งการขาย) อย่างไรก็ตาม นี่คือบททดสอบด้านขีดจำกัดด้านความสามารถ วิสัยทัศน์ หรือความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อโอกาสในก้าวขึ้นเป็นผู้นำการปฏิรูปองค์กรไปสู่ดิจิทัล และวางอนาคตกันยาวๆ กับเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรในอนาคต

2ในยุคการปฏิรูปองค์กรเป็นดิจิทัล (Digital transformation) ซีไอโอคือ ผู้บริหารสำคัญที่หลายคนฝากความคาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ในยุคดิจิทัลมีหลายปัจจัยที่เปลี่ยนผ่านไปจนทำให้แนวคิด การปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารงานได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

เทคโนโลยีต่างๆ ได้ถาโถมเข้ามาส่งผลให้คุณลักษณะของซีไอโอในยุค 10 ปีที่แล้วเปลี่ยนไป ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี ไม่มีใครปฏิเสธคลาวด์คอมพิวติ้ง จะเข้ามาแทนที่การจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีขององค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจจะสามารถต่อเชื่อมไปยังบริการใหม่ๆ ของลูกค้า หรือ IoT จะทำให้องค์กรอาจต้องปฏิรูปเครือข่ายใหม่ทั้งหมด

ในขณะเดียวกันที่บทบาทหน้าที่ของซีไอโอในยุคนี้ มีเพิ่มมากขึ้น จากบทบาทการเป็นแค่หน่วยงานสนับสนุน คอยแก้ปัญหาด้านไอทีอย่างเดียวไม่พออีกต่อไป (ทั้งภาพลักษณ์ที่หน่วยงานอื่นมองเข้ามาและงานรูทีนที่แผนกไอทีและซีไอโอดำเนินอยู่ทุกวัน) ซีไอโอจะต้องคิดเรื่องการสร้างประสบการณ์ลูกค้า จะต้องบริหารเรื่องการเงิน และยังต้องคอยตอบปัญหาเรื่องเรื่องโอกาสทางธุรกิจต่อมุมมองการเข้ามาของเทคโนโลยีอย่าง Blockchain

นิตยสาร CIO World&Business มองเห็นประเด็นสำคัญของการเตรียมความพร้อมของซีไอโอกับการก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล เราได้เก็บรวบรวมประเด็นสำคัญจากงานสำรวจระดับโลกโดย EYกับรายงาน The DNA of the CIO Opening the door to the C-suiteและ Deloitteกับรายงานชิ้นสำคัญ Building your digital DNA Digital transformation in progressที่เปิดประเด็นให้เห็นถึงทักษะที่จำเป็นของซีไอโอในยุคนี้

ในบทความได้เรียบเรียงเอาบุคลิก ลักษณะ แนวคิด และหลักการสำคัญของซีไอโอยุคดิจิทัล ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ประกอบกันเข้ามาพอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเป็นลักษณะทางพันธุ์กรรมของซีไอโอ เพราะบทความนี้คือ The Digital DNA ถอดรหัสพันธุกรรม CIO ยุค Digital Transformationจะเป็นไกด์ไลน์ให้ซีไอโอทุกคนได้อย่างน่าติดตามจริงๆ

สถานการณ์แห่งกระแสดิจิทัล
ความท้าทายครั้งล่าสุดของ CIO
แรงกระตุ้นด้านไอที สร้างความแตกต่าง

ความได้เปรียบประการหนึ่งของซีไอโอที่ต่างจากผู้บริหารในสายงานอื่นคือ พวกเขาพบเจอหรือมองเห็นศักยภาพที่สำคัญบางอย่างในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างความแตกต่างจากคนอื่น ซีไอโอหลายคนมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ด้านไอทีใหม่ๆ ในทางธุรกิจ (ที่มักจะช้าหรือมีข้อจำกัด) ให้ดีขึ้น

ซีไอโอต้องการที่จะก้าวข้ามหรือสร้างการรับรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรจากการถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ “หน่วยงานสนับสนุน” และมุ่งสู่บทบาทที่โดดเด่นยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและการผู้นำการปฏิรูปธุรกิจ ซึ่งต้องขีดเส้นใต้ไว้เข้มๆ เลยว่า ในอนาคตยิ่งต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญๆ เช่น การย้ายไปยังระบบคลาวด์ ความเปลี่ยนแปลงของการใช้งานไอทีของลูกค้า

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการปรับภาพลักษณ์ของไอทีและบทบาทของซีไอโอและยิ่งตอกย้ำขึ้นไปอีกว่าซีไอโอต้องทำงานอย่างหนักมากขึ้น เพราะจากรายงานของ EY ในชุด The DNA of the CIO พบว่าซีไอโอเกือบ 9 ใน 10 เห็นว่า การปรับบทบาทหน้าที่ การเป็นผู้นำในการปฏิรูปธุรกิจ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเขามีอนาคตที่ดีในสายงานและสามารถมองไกลได้ถึง ซีอีโอ

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com