www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Digital Change Survey ความแตกต่างทางดิจิทัลในกลุ่มอุตสาหกรรม

Digital Change Survey ความแตกต่างทางดิจิทัลในกลุ่มอุตสาหกรรม
July 11
12:42 2017

IFS เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง Digital Change Survey ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นของผู้มีอำนาจการตัดสินใจจำนวน 750 คนใน 16 ประเทศ เพื่อประเมินความพร้อมด้านการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัลของอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ทั่วโลก

HPE1 662x190

1ปัจจุบันบริษัทต่างๆ มีความเข้าใจถึงความเร่งด่วนของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นและรับรู้ถึงเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการแปรรูปองค์กรธุรกิจ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรองค์กร และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ซึ่งบริษัทต่างๆจำเป็นต้องปรับใช้เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จและได้เปรียบด้านการแข่งขัน

แต่เป็นที่น่าตกใจที่องค์กรจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 หรือ 34% รู้สึกว่ายังไม่มีความพร้อมใดๆ เลยหรือมีความพร้อมน้อยมากในการรับมือกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สาเหตุหลักมาจากการขาดบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการดำเนินการ เมื่อถามถึงส่วนที่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถมากที่สุดผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 40% ระบุว่าขาดแคลนในด้าน“Business Intelligent”หรือระบบอัจฉริยะด้านธุรกิจและ 39% ระบุว่าในด้าน“Cyber Security” หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับส่วนอื่นๆ ที่มีความกังวล ได้แก่ “AI และ Robotic” จำนวน 30% “ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์” จำนวน 24%และ “ระบบคลาวด์” จำนวน 21%

เมื่อถามถึงระดับความพร้อมในด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น กล่าวคือมีความคืบหน้าไปแล้วมากน้อยเพียงใด พบว่า 31% ของผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนองค์กรของตนที่ระดับ 2 จากระดับ 5 โดยมีอุตสาหกรรมการบินที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 44% ที่มองว่าองค์กรของตนมีความสามารถในด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอย่างมาก ตามมาด้วยอุตสาหกรรมก่อสร้างและรับเหมาที่ 39% ระบุว่าพวกเขามีความพร้อมในการแปรรูป สำหรับอุตสาหกรรมรั้งท้าย ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ซึ่งมีเพียง 19% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่มองว่าองค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากดิจิทัลทรานส์ฟอเรชั่น

เมื่อถามว่าเทคโนโลยีใดที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด บิ๊กดาต้า (ข้อมูลขนาดใหญ่) ครองอับดับหนึ่งด้วยคะแนน 7.2 จากคะแนนเต็ม 10 อันดับสองคือ ออโต้เมชั่น(ระบบอัตโนมัติ) ด้วยคะแนน 7.0 ตามด้วย ไอโอที คะแนน 6.6เป็นอันดับสาม แม้ว่าข้อมูลขนาดใหญ่จะครองอันดับสูงสุด แต่ก็ยังมีคนส่วนน้อย (ซึ่งมีนัยสำคัญ) รู้สึกว่าระบบอัตโนมัติสามารถสร้างผลกระทบได้มากที่สุด โดยมากกว่า 40% ให้คะแนนระดับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบอัตโนมัติ 8 คะแนนหรือมากกว่าจากคะแนนเต็ม 10 ขณะที่32% ให้คะแนนข้อมูลขนาดใหญ่ในระดับที่สูงเทียบกัน ส่วนอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (48%), การบิน (48%) และการผลิต (50%) ให้คะแนนการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากของระบบอัตโนมัติมากกว่า 8 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งทำให้ระบบอัตโนมัติกลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับคะแนนสูงสุดในอุตสาหกรรมเหล่านี้

แม้ว่าจะมีความซับซ้อนทั้งในทางเทคนิคและทางปฏิบัติของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแต่อุปสรรคสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งเกิดจากมนุษย์ นั่นคือ: “ความไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง” (42%) ขณะที่อุปสรรคสำคัญอันดับที่สองและสามคือ “ความกังวล/ภัยคุกคามด้านความปลอดภัย” (39%) และ “การไม่มีโมเดลกำกับดูแลและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม” (38%)

 

A1

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com