www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ดีอีเอส-ดีป้า จับมือ กรุงเทพฯ เดินหน้ายก กรุงเทพฯ เป็นมหานครอัจฉริยะ

ขอบคุณภาพจาก กรุงเทพมหานคร

ดีอีเอส-ดีป้า จับมือ กรุงเทพฯ เดินหน้ายก กรุงเทพฯ เป็นมหานครอัจฉริยะ
May 08
14:15 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม-สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เดินหน้ายก กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครอัจฉริยะน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หารือร่วมกับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่างๆของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) หารือร่วมกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร วิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และคณะทำงาน เข้าร่วม โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ชัยวุฒิ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า เร่งขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะมีมติเห็นชอบเมืองอัจฉริยะที่จะได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย จำนวน 5 เมือง ประกอบด้วย ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ สามย่านสมาร์ทซิตี้ และเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์

“สำหรับการหารือในวันนี้เกิดจากการที่ กระทรวงดิจิทัลฯ เล็งเห็นว่า กรุงเทพฯ มีโครงการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่หลายโครงการ ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติตรงตามกรอบในการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ และมีศักยภาพที่จะผลักดันให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทยได้

โดยจากการหารือทำให้ทราบว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานในระดับต่างๆ เพื่อบริหารจัดการและผลักดันการดำเนินการให้เกิดสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับว่ามีความพร้อมที่จะร่วมงานกับกระทรวงดิจิทัลฯ อย่างยิ่ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ขณะที่ ดร.ณัฐพล กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา ดีป้า ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบเมืองเดิมน่าอยู่ (Livable City) และ เมืองใหม่ทันสมัย (Newable City) โดยเน้นการออกแบบผังเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาเมืองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ และสร้างความเข้าใจในบริบทของเมืองแก่พ่อเมือง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลของเมือง (City Data Platform) เพื่อความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชน โดยเมืองอัจฉริยะที่ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะทั้ง 5 เมืองถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะเท่านั้น

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจะเร่งจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละพื้นที่ โดยปรับจากโครงการพัฒนาเมืองในย่านต่างๆที่เรากำลังดำเนินการอยู่เดิม ให้มีความสอดคล้องและตรงตามเงื่อนไขของโครงการเมืองอัจฉริยะมากขึ้น เพื่อยื่นข้อเสนอการพัฒนาเมืองและรับพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะภายในปีนี้

รวมถึงจะตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะร่วมกับ ดีป้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และมีทิศทางที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศ อันจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.