www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY
December 10
12:40 2019

โปรยนิคม   บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เข้ามารับหน้าที่รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) จากประสบการณ์คลุกคลีในแวดวงวิชาชีพสื่อ ทำให้มองเห็นแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความพยายามเปิดประเด็นเรื่องการแก้ปัญหา ข้อมูลข่าวสารลวง ไม่เป็นจริง จ้องทำลาย ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

นิคม เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ดี หลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนต่างทำหน้าที่ช่วยกันผลักดันและเดินหน้าไอซีทีและดิจิทัลของประเทศ ทั้งการกำกับดูแล การส่งเสริม รวมถึงการวางกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

โปรย1“แต่ในการขับเคลื่อนไปข้างหน้านั้น ยังมีหลายๆ เรื่องที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะการแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับการปรับตัวของผู้ประกอบการ ในบางอุตสาหกรรมหรือประชาชนบางกลุ่ม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีที่เริ่มกว้างขึ้น อาทิ ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน หรือโทรทัศน์บางรายไม่สามารถจะดำเนินการหรือแข่งขันได้เพราะไม่ทันเทคโนโลยี”

“เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำลังเข้ามาผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบการสื่อสาร 5G ในประเทศไทยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ที่รัฐจะเป็นคนกำหนดกรอบ และภาคเอกชนผู้ประกอบการจะสามารถปรับตัวตามทันหรือไม่อย่างไร”

นิคม

นิคม บุญวิเศษ รองประธานคณะกรรมาธิการ การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร

ห่วงความเท่าเทียมทางเทคโนโลยีและเฟคนิวส์
“นอกจากนั้น เรื่องการเข้าถึงไอซีทีและดิจิทัลของประชากรในประเทศไทย ยังมีช่องว่างอยู่ มีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลหรืออินเทอร์เน็ตนั้นเป็นปัญหาในรูปแบบหนึ่ง ในขณะเดียวกัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและข้อมูล กลับพบปัญหาที่ต่างออกไป คือ ข้อมูลข่าวสารลวง ไม่เป็นจริง จ้องทำลาย ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด”

“เราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ด้วยลักษณะพิเศษของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือ ความเร็ว และความแพร่หลาย โดยเฉพาะข่าวสารเหล่านี้ถ้าไปถึงกลุ่มคนบางช่วง วัยรุ่น เยาวชน ที่ขาดการรู้เท่าทัน วิจารณญาณ ขาดการวิเคราะห์ ทำให้เกิดความเสียหายได้”

“ส่วนที่ผมอยากผลักดันคือ สื่อของรัฐ ที่ต้องทำเป็นตัวอย่างเรื่องเฟคนิวส์ บนหลักการที่สื่อต้องมีสิทธิเสรีภาพในการพูด แต่ต้องไม่ทำลายบุคคลที่สาม ยังมีสื่อประเภทโจมตีอยู่ ผมว่า กมธ.ดีอีเอสควรจะต้องหยิบเรื่องสื่อเข้ามาพิจารณาด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยความเป็นธรรม และสามัคคี”

ความคาดหวังการพัฒนา
“ผมอยากเห็นการพัฒนาไอซีทีและดิจิทัลของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเทียบเท่าประเทศที่เจริญแล้ว และอยากเห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ ในขณะที่การพัฒนา อย่ามุ่งเน้นไปข้างหน้าจนลืมคนข้างหลัง เราต้องเดินไปพร้อมๆ กัน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทั้งในเมือง ชนบท อยากเห็นความเป็นธรรมของการใช้กฎหมาย อยากให้โอกาสผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้”

“ผมขอให้การยืนยันว่า ในฐานะที่เป็น กมธ.ดีอีเอส ชุดนี้คณะกรรมาธิการฯ ทุกคนพยายามที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สิ่งใดที่ผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม คณะกรรมาธิการฯ ของเราก็พยายามศึกษา หาข้อยุติและแนวทางแก้ไขให้ได้” นิคม สรุป

อ่านต่อหน้า7

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com