www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY
December 10
12:40 2019

111สรอรรถ กลิ่นประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีของหลายกระทรวง ได้กล่าวถึงการมาทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า “สำหรับเรื่องไอซีทีและดิจิทัล นั้น จะพูดเกี่ยวกับบ้านเราอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วสมัยนี้ เพราะเป็นความสำคัญที่ต้องทำกันทั่วโลก ครั้งหนึ่งเคยได้รับโอกาสให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที มีการเดินทางไปเยี่ยมชมงานในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปประเทศไทยค่อนข้างไปไกลกว่าเพื่อนบ้านในยุคนั้น”

โปรย1“แต่เมื่อมองตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาไปไกลกว่าเรา แสดงว่าเราให้ความสำคัญกับระบบไอซีทีและดิจิทัลน้อยลงมาก อาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้ำ หากถามว่าสายเกินไปหรือไม่ถ้าจะทำตอนนี้ ซึ่งจริงๆ แล้ว มันก็ไม่มีอะไรที่สายเกินไปถ้าจะพัฒนา แต่ก็ต้องสร้างจุดที่ทำให้เห็นความสำคัญของการพัฒนา อย่าลืมว่าในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยีต่างๆ สามารถจะเข้ามาแทนภาคแรงงานที่ไม่เน้นทักษะเป็นงานที่ซ้ำซาก ซึ่งระบบพวกนี้ช่วยมาพัฒนาศักยภาพของงานบริการและให้คนไปพัฒนาส่วนอื่นของประเทศมากกว่านี้”

“และในส่วนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านนี้นั้น อย่าลืมว่าข้อมูลต่างๆ ก็จะรวมอยู่ในศูนย์ที่เดียวกัน การรั่วไหลของข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่จะต้องพยายามสร้างระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไหลออกไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการหรือข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าต่อไปในอนาคตข้อมูลถูกเชื่อมโยงกันไว้ในที่เดียว ก็จำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหล นั่นหมายถึงระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ จำเป็นต้องให้การพัฒนาอย่างจริงจัง และต้องมีความตระหนักที่จะสร้างให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว”

สรรอรรถ

สรอรรถ กลิ่นประทุม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร

“ในอดีตที่ผ่านมา แม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงก็ยังถูกเจาะข้อมูลดังกล่าว ทำให้ประชาชนทั่วไปคิดได้ว่าขนาดผู้บริหารยังถูกเจาะข้อมูลได้ แล้วประชาชนทั่วไปจะทำอย่างไร ส่วนนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ รวมถึงเรื่องของระบบไอทีของภาคราชการปัจจุบันเอง ก็ต้องดูว่าเพียงพอกับการพัฒนาประเทศได้หรือไม่ หรือยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไป”

“เราจะเห็นว่าในภาคเอกชนมีการลงทุนระบบไอซีทีและดิจิทัลไปค่อนข้างมากแล้วก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังคงมีภาครัฐที่ยังไม่ได้ลงทุนมากนัก ซึ่งภาครัฐยังคงมองว่าการลงทุนไอซีทีและดิจิทัลไม่ได้มีความสำคัญมาก ทำไมต้องลงทุนขนาดนั้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ต้องมีการเชื่อมโยงกัน ต้องมีการลงทุนทั้ง 2 ส่วน ทำให้ระบบมีการเชื่อมโยงกันและนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดสำหรับประเทศ”

ร่วมมือเพื่อเดินหน้าประเทศ
“หน้าที่หลักของคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้คือ ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไข ทำงานที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีและดิจิทัล เราไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเดียว แต่เราต้องมีหน้าที่ในการเสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และสามารถที่จะทำงานแทนกระทรวงดีอีได้ คือเป็นการคัดกรองการสอบถามข้อมูลสรุปประเด็นต่างๆ แล้วก็ส่งให้กับทางผู้บริหาร คือ ทางรัฐมนตรีไปเปรียบเทียบ และพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ มีความสำคัญในการเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนของประชาชนไปจนถึง การทำงานของภาครัฐ”

“มองว่าคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้มีความหลากหลายและสามารถทำงานร่วมกันได้ในทุกเรื่อง ทุกประเด็น ไม่มีการสร้างเงื่อนไข กติกาการเมืองเพื่อมากดดันผู้ร่วมงาน ซึ่งจุดมุ่งหวังของเราก็คือ ทำอย่างไรให้คณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ทำงานได้อย่างมีประโยชน์กับคนทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา การแก้กฎระเบียบกติกาต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบการสื่อสารเทียมกัน”

อ่านต่อหน้า4

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com