www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY
December 10
12:40 2019

โปรยชาญวิทย์  วิภูศิริ ส.ส.หนุ่มไฟแรงอีกคน ทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยติดตาม ส่งเสริม และยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลของประเทศ

ชาญวิทย์

ชาญวิทย์ วิภูศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร

ชาญวิทย์ มองว่า “โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา ประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวและให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านบริการต่างๆซึ่งนับว่าอยู่ในบรรยากาศที่ดีของการปรับตัวเรื่องนี้ แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดขึ้น จะพบว่า คนยังใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้เพื่อธุรกิจมากนัก”

“ดูจากข้อมูลแล้ว ประเทศไทยมีพลเมืองที่ใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และกลุ่มผู้ใช้ก็มีตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึง
ผู้สูงอายุ แสดงว่าทุกคนรู้จักการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ถ้ามีการพัฒนาเพื่อความบันเทิง เปลี่ยนมาใช้เพื่อการทำธุรกิจ ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้”

“แต่ข้อเท็จจริงประการหนึ่ง เรื่องความเท่าเทียมกันของโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ยังมีความแตกต่างกันระหว่างคนเมืองกับคนชนบท สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพราะในจังหวัดที่เจริญแล้วเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาก เช่น ในกรุงเทพฯ ก็จะเห็นได้ว่ามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้อย่างทั่วถึง แต่ในต่างจังหวัดนั้นบางพื้นที่อินเทอร์เน็ตยังไม่มีความเสถียรมากเท่าที่ควร”

ต้องร่วมมือกันผลักดัน
“ดังนั้น ในวาระที่ผมเองเป็นส่วนหนึ่งของ กมธ.ดีอีเอส สิ่งที่อยากผลักดันให้เกิดขึ้นคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เข้าถึงในทุกชุมชน จะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และสิ่งสำคัญคือ เราจะต้องมีการยกระดับความรู้ในด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อประชาชนเข้าใจและมีความรู้แล้วการคิดต่อยอดเกี่ยวกับการค้าขายหรือธุรกิจก็จะตามมา เราทุกคนต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่สมบูรณ์”

อ่านต่อหน้า11

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com