www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ดีป้า เดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่

ดีป้า เดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่
July 26
13:59 2021

“ดีป้า” รวมพลดิจิทัลสตาร์ทอัพ – ผู้ให้บริการดิจิทัล ติดปีกเอสเอ็มอี 6 จังหวัดนำร่อง ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ผ่านโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่

ดีป้าเดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่เต็มสูบ ประกาศรวมพลเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลร่วมจับคู่ธุรกิจกับบรรดาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยนำร่องพื้นที่ 6 จังหวัด

 

พร้อมเปลี่ยนทุกการซื้อ-ขายสู่ระบบออนไลน์ ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 คาดช่วยสร้างรายได้มากกว่า 300 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยว่านโยบายสำคัญที่ นายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตอบโจทย์บริบทของตนเองได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก

ดังนั้น ดีป้าจึงได้ดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยจำนวน 30,000 รายสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการด้านดิจิทัล (ดิจิทัลโพรไวเดอร์) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รองรับการแข่งขันรูปแบบใหม่ เริ่มต้นเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป

โดยจะนำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรีพร้อมวางแผนต่อยอดสู่ปริมณฑลอีก 4 จังหวัดคือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาดีป้าได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ โดยขณะนี้มีดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลที่มีระบบบริหารจัดการร้านค้า และต้องการเข้าถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจการค้าและบริการ ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง หาบเร่ แผงลอยตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 28 ราย ครอบคลุม 6 กลุ่มเทคโนโลยี

6 กลุ่มเทคโนโลยีได้แก่

1.ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (E-payment) 2.ระบบจำลองการสนทนา (Chatbot) 3.ระบบการสั่งอาหารหรือสินค้า (Delivery) 4.ระบบการขนส่งสินค้า (Logistics) 5.ระบบบริหารจัดการจุดขาย (Point Of Sales: POS) และ 6.ระบบบริการ (Service)

โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ นอกจากจะเป็นการยกระดับและติดอาวุธดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจแก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลผ่านการจับคู่ธุรกิจกับบรรดาผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดต้นแบบ 6 จังหวัดนำร่อง

ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไปโดยเราประเมินว่า โครงการTransform ตลาดสดยุควิถีใหม่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วง 5 เดือนแรกไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท”ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ transformmarket.depa.or.th 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.