www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

การปกป้องข้อมูลและเทคโนโลยีเกิดใหม่ ความท้าทายของการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล

การปกป้องข้อมูลและเทคโนโลยีเกิดใหม่ ความท้าทายของการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล
May 22
15:51 2019

การเติบโตอย่างมหาศาลของข้อมูลก่อเกิดความท้าทายให้องค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นมากกว่า 9 ใน 10 เผชิญอุปสรรคในการปกป้องข้อมูล 80 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรต้องประสบกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเกือบหนึ่งในสาม ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์การสูญหายของข้อมูลอย่างถาวรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

องค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ในปัจจุบันกำลังจัดการข้อมูลที่เพิ่มเกือบ 5 เท่าของจำนวนข้อมูลที่เคยจัดการในปี 2559 และมีเพียง 13 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่จัดอยู่ในกลุ่ม ผู้นำ (leaders) ด้านการปกป้องข้อมูล ตามรายงาน ดัชนีการปกป้องข้อมูลระดับโลกของเดลล์ อีเอ็มซี ครั้งที่ 3 (Dell EMC Global Data Protection Index) ด้วยความร่วมมือกับแวนสัน บอร์น (Vanson Bourne)

งานวิจัยดัชนีการปกป้องข้อมูลระดับโลกของเดลล์ อีเอ็มซี ครั้งที่ 3 ซึ่งสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีจำนวนทั้งหมด 2,200 คนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีพนักงานมากกว่า 250 คนใน 18 ประเทศ และ 11 อุตสาหกรรม เผยให้เห็นถึงสถานะของการปกป้องข้อมูลในกลุ่มองค์กรต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และสิงคโปร์ ท่ามกลางสถานการณ์การเติบโตอย่างมหาศาลในปัจจุบันของข้อมูลภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวดัชนีได้รายงานให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายของปริมาณข้อมูลที่ถูกจัดการ จากจำนวน 1.68 เพตะไบต์ (PB) ในปี 2559 เป็น 8.13 เพตะไบต์ (PB) ในปี 2561 และการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกันของการความสำคัญของข้อมูลในเชิงธุรกิจ ซึ่งในความเป็นจริง 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามมองเห็นถึงคุณค่าของข้อมูล และ 35 เปอร์เซ็นต์สามารถสร้างรายได้จากข้อมูลที่มีอยู่

11

อย่างไรก็ตามดัชนียังพบว่าแม้จะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างน่าประทับใจของกลุ่มผู้นำ จาก 1 เปอร์เซ็นต์เป็น 13 เปอร์เซ็นต์และผู้เริ่มต้น (adopters) จาก 8 เปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็น 53 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ช่วงปี 2559 เป็นต้นมา แต่สถานการณ์ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยยังคงเผชิญความท้าทายในการหามาตรการด้านการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของข้อมูล และการเพิ่มสูงขึ้นของการใช้งานเทคโนโลยีเกิดใหม่ (emerging technologies)

สถานภาพของการปกป้องข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เหตุการณ์การหยุดชะงักทางธุรกิจ (downtime) และการสูญหายของข้อมูล (data loss) ที่เกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น มีความถี่ หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกของเน้นให้เห็นชัดถึงความจำเป็นที่เร่งด่วนในการจัดการและปกป้องข้อมูลภายในภูมิภาค

โดย 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประสบกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 76 เปอร์เซ็นต์ โดย 32 เปอร์เซ็นต์ในจำนวนนี้ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ด้วยโซลูชั่นปกป้องข้อมูลที่มีอยู่แต่เดิม

แม้ว่าการหยุดชะงักทางธุรกิจของระบบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าการสูญหายของข้อมูล แต่การสูญหายของข้อมูลกลับมีผลกระทบต่อต้นทุนมากกว่า สำหรับองค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉลี่ยแล้ว การเกิดดาวน์ไทม์ 20 ชั่วโมงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับองค์กรที่เสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจมีมูลค่าโดยรวม 4.94 แสนดอลลาร์

ในขณะที่บริษัทที่สูญเสียข้อมูลโดยเฉลี่ยที่ 2.04 เทราไบต์ จะเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจมีมูลค่าโดยรวมสูงถึง 9.4 แสนดอลลาร์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด (time-to-market) และการสูญเสียฐานลูกค้า ยิ่งกว่านั้น ความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักของระบบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเทียบกับปี 2559 และปี 2561

22

ทั้งนี้ 9 ใน 10 ขององค์กรธุรกิจตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูล และ 88 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระบุว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลอย่างจริงจังมากขึ้นสำหรับประเภทของข้อมูลที่มีมูลค่าในการสร้างรายได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม สถานะของการปกป้องข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

โดยธุรกิจมากกว่า 6 ใน 10 (64 เปอร์เซ็นต์) ยังไม่ได้สร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่เป็นข้อมูล และองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ล้าหลัง (laggards) กำลังประเมิน (evaluators) หรือ เริ่มต้นแล้ว (adopters) ในแง่ของความพร้อมอย่างเต็มที่ (maturity) ในด้านการปกป้องข้อมูล ซึ่งตรงกันข้ามกับการเป็น ผู้นำ (leaders)

“ปัจจุบัน มูลค่าทางธุรกิจส่วนใหญ่ขององค์กรเชื่อมโยงกับข้อมูลอย่างแยกไม่ออก บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อยู่ในสถานะที่มีลักษณะเฉพาะในการที่จะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง ดูได้จากปริมาณของข้อมูลที่ภูมิภาคนี้ผลิตขึ้นมาองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จคือกรอบการทำงานด้านการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่งซึ่งมีความสำคัญออย่างแท้จริงในการที่จะได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นจากลูกค้า” อเล็กซ์เลย์ รองประธาน ฝ่ายดาต้าโพรเท็คชั่นโซลูชั่นเดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว

333

ความท้าทายของการเติบโตข้อมูลและเทคโนโลยีเกิดใหม่
องค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญกับความท้าทายในการเลือกโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการที่เหมาะสมในการเผชิญกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของข้อมูล และการนำเทคโนโลยีเกิดใหม่เข้ามาใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (94 เปอร์เซ็นต์) พบกับอุปสรรคอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการปกป้องข้อมูล

โดยความท้าทาย3 อันดับแรกในภูมิภาค คือ
1. การปกป้องข้อมูลจากการพัฒนาระบบ DevOps และการพัฒนาระบบคลาวด์ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว (46 เปอร์เซ็นต์)
2. ความซับซ้อนของการกำหนดค่าและฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการด้านการปกป้องข้อมูล (45.6 เปอร์เซ็นต์)
3. การขาดโซลูชั่นการปกป้องข้อมูลสำหรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ (43.4 เปอร์เซ็นต์)

สำหรับผู้ที่ประสบกับความท้าทายในการหาโซลูชั่นการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอสำหรับเทคโนโลยีที่ใหม่ว่า มากกว่าครึ่ง (54 เปอร์เซ็นต์) ระบุว่าพวกเขาไม่สามารถหาโซลูชั่นการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่งดาต้าได้ ตามด้วยแอพพลิเคชั่นสำหรับคลาวด์ (49 เปอร์เซ็นต์) และ IoT (40 เปอร์เซ็นต์)

ความท้าทายเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังออยู่ในขั้นเริ่มต้นในการก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง ด้วยเหตุนี้ จึงมีเพียง 18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เชื่อว่าโซลูชั่นการป้องกันข้อมูลในปัจจุบันจะสามารถตอบสนองความท้าทายทางธุรกิจในอนาคตได้ทั้งหมด

“เทคโนโลยีเกิดใหม่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลกำลังเริ่มที่จะเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่แท้จริงให้กับภูมิภาคนี้ องค์กรที่ต้องการเร่งรัดการดำเนินการปฏิรูปไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) จำเป็นที่จะต้องมองไปสู่การทำให้การปกป้องข้อมูลให้เกิดขึ้นเพราะข้อมูลจะเคลื่อนตัวผ่านทุกภาคส่วนของระบบเครือข่าย ตั้งแต่ที่อุปกรณ์ปลายทาง (edge) ไปสู่ส่วนกลางที่เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ (core) ไปจนกระทั่งเข้าสู่ระบบคลาวด์ (cloud) กลยุทธ์ด้านข้อมูลของบริษัทธุรกิจจึงยิ่งทวีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับตามความต้องการด้านการจัดการข้อมูล”

“การกำกับดูแล การรักษาความปลอดภัย และความสามารถในการเข้าถึงอย่างครอบคลุมทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานแบบมัลติ-คลาวด์ ทั้ง Off-premise และ On-premise ไพรเวท คลาวด์ และพับลิคคลาวด์ และเมื่อผลักความท้าทายออกไป โอกาสในการสร้างรายได้จากข้อมูล และข้อมูลในเชิงลึกถือได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับองค์กรที่พร้อมเดินหน้าในการปฏิรูป” เลย์ กล่าวเพิ่มเติม

44คลาวด์กำลังเปลี่ยนภาพการปกป้องข้อมูล
เทคโนโลยีคลาวด์กำลังกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของแนวการปกป้องข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากข้อมูลของดัชนี การใช้งานพับลิคคลาวด์เพิ่มขึ้นจาก 27 เปอร์เซ็นต์ของสภาพแวดล้อมทางด้านไอทีทั้งหมดขององค์กรธุรกิจของผู้ที่ตอบแบบสอบถามในปี 2559 ขึ้นมาเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ในปี 2561

และเกือบทุกองค์กร (99 เปอร์เซ็นต์) ที่ใช้พับลิคคลาวด์ ต่างเพิ่มขีดความสามารถของคลาวด์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการป้องกันข้อมูล โดยกรณีใช้งานอันดับต้นๆ สำหรับการปกป้องข้อมูลภายในพับลิคคลาวด์ ยังรวมไปถึงการบริการสำรองข้อมูล/การทำสแน็ปช็อตเพื่อปกป้องเวิร์คโหลดและซอฟต์แวร์ป้องกันข้อมูลที่เปิดใช้งานบนคลาวด์

การค้นพบนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการปกป้องปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในระบบคลาวด์คือประเด็นสำคัญสำหรับผู้นำทางธุรกิจ โดยมากกว่า 6 ใน 10 ถือว่าตัวเลือกที่สามารถปรับขยายขนาดได้ของโซลูชั่นการปกป้องข้อมูลมีความสำคัญในการคาดการณ์ปริมาณงานคลาวด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

มองข้ามความสำคัญของกฎระเบียบการจัดการข้อมูล
นอกจากนี้ ดัชนียังแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ อาทิ General Data Protection Regulation หรือ GDPR ของสหภาพยุโรป ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นถูกจัดไว้ในอันดับที่6 ในรายการด้านความท้าทายการปกป้องข้อมูลสูงสุด ด้วยจำนวนเพียง 36 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

และทัศนคติดังกล่าวกำลังแปลงมาสู่ความเป็นจริงเนื่องจากมีเพียงประมาณหนึ่งในสาม (34 เปอร์เซ็นต์) ที่มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการปกป้องข้อมูลในปัจจุบันขององค์กรสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของภูมิภาค

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com