www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

CDG ลุยต่อยอด Code Their Dreams สร้างโรงเรียนนำร่องสอนโค้ดดิ้ง

CDG ลุยต่อยอด Code Their Dreams สร้างโรงเรียนนำร่องสอนโค้ดดิ้ง
November 15
15:56 2018

กลุ่มบริษัทซีดีจี ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน “Coding” บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จตามเป้า

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน “Coding” บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จตามเป้า มุ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เผยทักษะนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตั้งเป้าให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเองได้อย่างยั่งยืน ล่าสุดลุยต่อยอดทักษะ วางแผนเพิ่มหลักสูตรสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง Python หวังปูทางเด็กไทยสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม CDG: Code Their Dreams ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการลงมือทำ และการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตอบรับนโยบายภาครัฐ กระตุ้นเด็กไทยให้เกิด Active Learning หวังจุดประกายเด็กรุ่นใหม่ติดอาวุธลุยสมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล วางแผนการสอนต่อเนื่องในปี 2562

นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams กล่าวว่า โครงการ CDG: Code Their Dreams เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 มุ่งพัฒนาความรู้ด้านโค้ดดิ้งตั้งแต่ประถมวัย ล่าสุดได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัดราชสิงขรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง หลักสูตรที่เน้นการวางรากฐานของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำหลักการเขียนง่าย ๆ ให้แก่นักเรียนผ่านเว็บไซต์ code.org ผ่านการเรียนการสอนทั้งหมด 15 ครั้ง เน้นการสอนกลุ่มย่อยเพื่อให้เสริมความเข้าใจ มุ่งไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นหลัก เป็นการจุดประกายให้เด็กสนใจภาษาคอมพิวเตอร์ เปิดรับการก้าวสู่โลกการศึกษาในยุคดิจิทัล

“เป้าหมายของโครงการ CDG: Code Their Dreams คือการจุดประกายความสนใจและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโค้ดดิ้งให้กับเด็กๆ โดยโรงเรียนวัดราชสิงขร สังกัดกรุงเทพมหานคร นับเป็นโรงเรียนแรกในโครงการ ด้วยเล็งเห็นว่าเด็กๆ ยังขาดความพร้อมและโอกาสในการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง เราจึงต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กๆ ซึ่งนับว่าโรงเรียนต้นแบบนี้ประสบความสำเร็จตามเป้า ตัวชี้วัดหนึ่งคือทักษะด้านโค้ดดิ้งของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทั้งยังมีความกระตือรือร้นในการเรียน และทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน” นาถกล่าว

3ทางด้าน จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร กล่าวว่า โครงการ Code Their Dreams ถือเป็นการเรียนการสอนที่เข้ามาจุดประกายให้เด็กๆ หลายคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาคอมพิวเตอร์ ได้รับการฝึกทักษะ และวางรากฐานที่สำคัญสำหรับการเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต นอกเหนือจากการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ เด็กๆ ยังได้ลงมือทำ รู้จักการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นการเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ในการสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือที่เรียกว่า Active Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

“เด็ก ๆ จะชอบการเรียนรู้คำสั่งที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างที่ต้องการ โดยชิ้นงานที่เด็ก ๆ ชอบคือ การสร้างเกมส์ที่เริ่มจากการตั้งเงื่อนไขง่าย ๆ และเพิ่มระดับความยาก ด้วยการใช้คำสั่งที่ซับซ้อน ผ่านการใช้จินตนาการสร้างเกมส์ที่ตัวเองต้องการเล่น อีกหนึ่งชิ้นงานคือการสร้างหนังสั้น หรือ Animation เน้นการใช้คำสั่งเคลื่อนไหว เปลี่ยนฉาก ตัวละคร ใส่เสียง สร้างเรื่องราวตามจินตนาการ นอกจากนี้ สิ่งที่ได้รับจากโครงการคือทักษะภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือการได้ทำชิ้นงานจากการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สำเร็จเป็นผลงานของตัวเอง เด็ก ๆ จะเกิดความรู้สึกภูมิใจ และกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อยากเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต” จ่าสิบเอกสมเกียรติกล่าวถึงเสียงตอบรับของนักเรียน

1นอกจากนี้โครงการ CDG: Code Their Dreams ยังได้มีการเพิ่มหลักสูตรสอนเขียน Python ภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูง ซึ่งจะปูทางสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ หรือต่อยอดความสนใจสู่การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และมากกว่านั้นคือการเป็นบุคลากรไอทีที่มีความสามารถ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยวางแผนเปิดการเรียนการสอนในปี 2562 สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจโค้ดดิ้ง สามารถเข้าชมเว็บไซต์เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.codetheirdreams.com และ https://www.facebook.com/codetheirdreams/

“โครงการ CDG: Code Their Dreams โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี พร้อมเป็นสื่อกลางในการขยายโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดความพร้อม ทั้งทางด้านบุคลากรและหลักสูตรการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาสู่การเรียนการสอนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้แข็งแกร่ง ก้าวสู่การเป็นประเทศดิจิทัล ตามเป้าหมายขององค์กรในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสังคมที่ดีขึ้น (Technology for a better society)” นาถ กล่าวทิ้งท้าย

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com