www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ทั่วโลกมีกลยุทธ์คลาวด์ที่เหมาะสมเพียง 3%

ทั่วโลกมีกลยุทธ์คลาวด์ที่เหมาะสมเพียง 3%
October 17
15:58 2016

แม้องค์กรจะมีการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลทั่วโลกของซิสโก้พบว่า มีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีกลยุทธ์คลาวด์ที่ปรับปรุงใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ว่าเกือบ 68 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยเพิ่มขึ้น 61 เปอร์เซ็นต์จากผลการศึกษาของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาสำหรับระบบคลาวด์โดยเฉพาะ รวมถึงโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยและ Internet of Things (IoT) บนแพลตฟอร์มคลาวด์ อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ (69 เปอร์เซ็นต์) ไม่มีกลยุทธ์ด้านคลาวด์อย่างเต็มที่ และมีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีกลยุทธ์คลาวด์ที่ปรับปรุงอย่างเหมาะสม

โดยเฉลี่ยแล้ว องค์กรที่ใช้ “ระบบคลาวด์ที่ก้าวล้ำ” จะได้รับผลประโยชน์รายปีต่อแอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์สูงถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากรายได้เพิ่มเติมและการประหยัดค่าใช้จ่าย 1 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้โดยมากเป็นผลมาจากการขายสินค้าและบริการใหม่ๆ การดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น หรือการรุกเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษายังเปิดเผยว่า 95 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรชั้นนำที่มีกลยุทธ์คลาวด์ที่ปรับปรุงอย่างเหมาะสม ได้สร้างสภาพแวดล้อมไอทีที่ใช้ระบบคลาวด์ภายในองค์กรและระบบคลาวด์สาธารณะอย่างผสมผสาน โดยขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สถานที่ตั้ง และนโยบายการกำกับดูแล

ขณะเดียวกันผลการศึกษา InfoBrief ภายใต้หัวข้อ “Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximizing Value” โดย International Data Corporation (IDC) ภายใต้การสนับสนุนของซิสโก้ ผลการศึกษานี้อ้างอิงงานวิจัยตลาดหลักที่ดำเนินการร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่ตัดสินใจด้านไอทีในองค์กรต่างๆ กว่า 6,100 แห่งใน 31 ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปรับใช้ระบบคลาวด์ภายในองค์กร ระบบคลาวด์สาธารณะ และระบบคลาวด์แบบไฮบริดภายในสภาพแวดล้อมไอที

ในผลการศึกษานี้ ไอดีซีได้ระบุ 5 ระดับของความพร้อมทางด้านคลาวด์ ซึ่งได้แก่ เฉพาะกิจ (ad hoc), ตามโอกาส(opportunistic), ทำซ้ำได้ (repeatable), ได้รับการจัดการ (managed) และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ(optimized)

การปรับใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดแยกตามประเทศ
การปรับใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริด (บริการคลาวด์สาธารณะและคลาวด์ภายในองค์กร) แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ 55 และ 54 เปอร์เซ็นต์ ในแง่ขององค์กรที่ใช้บริการคลาวด์สาธารณะควบคู่ไปกับทรัพยากรภายในองค์กร ขณะที่ออสเตรเลียมีเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดเพียง 41 เปอร์เซ็นต์ ในบรรดาประเทศที่ทำการศึกษา ส่วนสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริการมีสัดส่วน 45 และ 47 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งผลการศึกษาชี้ว่า องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์ รวมถึงความสามารถและช่องว่างทางด้านทักษะ การขาดกลยุทธ์และแผนการพัฒนาที่ชัดเจน โครงสร้างองค์กรแบบเก่าที่เทอะทะ และความไม่สอดคล้องกันของสายงานไอที/ธุรกิจ

1

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com