www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

คลาวด์ ERP คืออนาคตของธุรกิจการเงิน

คลาวด์ ERP คืออนาคตของธุรกิจการเงิน
August 10
11:07 2018

“จากบทความของ กูรูปราสาท เกออนคาร์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน การปฏิบัติงาน และดิจิทัลซัพพลายเชน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกออราเคิล ญี่ปุ่น และเอเชียแปซิฟิก ได้สื่อความโดยตรงถึงผู้บริหารสายการเงิน กับความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงอนาคตของพวกเขาได้อย่างดี”

กระแสวิสัยทัศน์และบทบาททางการเงินที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากนี้หน้าที่ผู้ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร จะไม่ได้ตกอยู่ที่ผู้อำนวยการสายการเงินหรือซีเอฟโอ (CFO) แต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป ผู้นำด้านการเงินทุกคน ต่างจำเป็นที่จะต้องผันตัวเองให้มาเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรม คาดการณ์ความเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมกับกำหนดรูปแบบในอนาคต

HPE1 662x190

กว่าที่คุณจะขึ้นมาเป็นซีเอฟโอระดับนี้ คุณจะต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ได้เสียก่อน จริงอยู่ที่เทคโนโลยีที่คุณใช้งานอยู่ในทุกวันนี้ กำลังสนับสนุนธุรกิจของคุณอย่างดีเยี่ยม แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีเทคโนโลยีและ Use Case ใหม่ๆ เกิดขึ้นจนเกินความสามารถที่ระบบ ERP แบบดั้งเดิมจะรับมือไหว

วิกฤตในการบริหารจัดการข้อมูล
ในปัจจุบัน ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ขับเคลื่อนด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง สามารถจัดการงานรายวันได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้ทีมงานของคุณสามารถมุ่งความสนใจไปยังการกำหนดทิศทางธุรกิจ แทนที่จะต้องมาจัดการกับรายงานการประชุมและรายงานต่างๆ เมื่อบริษัททั้งหลายรับส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลทั้งจากภายในและภายนอก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินมักจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และเชื่อมต่อข้อมูลในอดีตและข้อมูลคาดการณ์เชิงลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท

แอพพลิเคชั่นคลาวด์ ERP ที่มาพร้อมความสามารถทางด้านแมชชีนเลิร์นนิ่ง เป็นแรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนผ่านระบบการเงินที่สำคัญยิ่ง เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวไม่เพียงแต่จะลดภาระงานที่ต้องใช้แรงกายได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้ระหว่างการทำงาน และสรรหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การทำงานได้ ในขณะเดียวกัน ตัวแอพพลิเคชั่นเองก็จะฟีดคำถามในเชิง “ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น…” ผ่านทางแชทบอทแดชบอร์ดรายงานเนื้อหา และอุปกรณ์มากมาย ผ่านการควบคุมทุกอย่างได้ด้วยปลายนิ้ว

Guruprasad Oracle

                      กูรูปราสาท เกออนคาร์

ก้าวที่เหนือกว่าการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงมักจะตกอยู่กับองค์กรที่ยังคงใช้ระบบการทำงานแบบดั้งเดิม โดยหลงลืมไปว่า ความไม่แน่นอนนั้นได้กลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว ทางที่ดีคือการเตรียมความพร้อม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเสียตั้งแต่เนิ่นๆ แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วก็ยังไม่เพียงพอ องค์กรที่ได้เปรียบทางการแข่งขันจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้ ที่สามารถบอกพวกเขาได้ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเข้ามากระทบกับธุรกิจขององค์กรได้อย่างไร

สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ คือธุรกิจที่มีความคล่องตัวเกือบครึ่ง (49%) ได้ทำการปฏิวัติโมเดลธุรกิจของตนไปเรียบร้อยแล้ว เราได้เห็นหลายองค์กรปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานที่มีเป้าหมายเดียว ไปเป็นการสร้างโมเดลธุรกิจที่หลากหลาย และเกิดขึ้นพร้อมกันได้

เปลี่ยนการบริการจัดการงานที่ต้องใช้แรงงาน มาเป็นการใช้ระบบอัตโนมัติจัดการกับภารกิจรายวันที่ซ้ำเดิม ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสายการเงินสามารถนำเวลาอันมีค่าไปมุ่งสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์กรในเชิงกลยุทธ์ได้หรือ เปลี่ยนจากการคัดลอกโมเดลที่มีความคล่องตัว ไปเป็นการสร้างระบบธุรกิจที่คล่องตัว สามารถคาดการณ์และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้

เปลี่ยนจากการจัดเก็บข้อมูล ไปเป็นการสร้างและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับหัวหน้าของฝ่ายต่างๆ ในองค์กรและเปลี่ยนจากโซลูชั่นทางเทคโนโลยีแบบไซโลที่ไม่ยืดหยุ่น ให้เป็นระบบคลาวด์ที่อัพเดต เชื่อมโยงกัน ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุน และทำให้บริหารจัดการง่ายขึ้นกว่าเดิม

ลองนึกถึงระบบดั้งเดิมที่พยากรณ์ยอดขาย 12 เดือน โดยไม่ได้มีการประเมินที่สำคัญ แอพพลิเคชั่นคลาวด์อัจฉริยะจะช่วยให้ธุรกิจสามารถอัพเดตข้อมูลคาดการณ์ต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ ใช้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบทเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายวันไปในทางที่ชาญฉลาดขึ้น นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เราเห็นการฟื้นฟูแนวปฏิบัติต่างๆ เช่น การตั้งงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) ที่มีการฝังระบบรีวิวและการปรับปรุงใหม่ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนด้านสินทรัพย์และการบริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูลปัจจุบันเป็นแหล่งอ้างอิง

FINANCIALระดมพลทีมงานสายการเงิน เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
ในอดีต การอัพเกรดระบบ ERP มักมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ นั่นหมายความว่า องค์กรจะพร้อมใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่ได้รับการอัพเกรดในทุกๆ 2-5 ปี (หรือมากกว่านั้น) แต่สำหรับระบบคลาวด์ ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 3.2 เท่า ด้วยต้นทุนต่ำลง 52% และความล้าสมัยของเทคโนโลยีจะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป

ระบบคลาวด์จะอัพเดตฟีเจอร์ ข้อกำหนดด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในตลาดของคุณอยู่เสมอ ซึ่งการอัพเกรดเพียงแค่ครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว สิ่งนี้นับเป็นนวัตกรรมต่อเนื่อง ที่จะคอยสร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงความสามารถรูปแบบใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านนวัตกรรมระบบคลาวด์ที่มีความน่าเชื่อถือ (และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี) จะทำให้ทีมงานสายการเงินมีอิสระในการอุทิศการทำงานให้แก่องค์กรแห่งอนาคต และแน่นอน สิ่งที่ตามมาคือศึกแย่งชิงผู้มีความสามารถโดยเฉพาะในสายการเงิน มอบโอกาสในการหล่อหลอมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริง (แทนที่จะเป็นการบริหารจัดการตัวเลขรายได้) ซึ่งจะนำผลประโยชน์มหาศาลมาให้กับองค์กร

เมื่อผู้นำทางสายการเงินกลายเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยนำนวัตกรรมคลาวด์ ERP ที่ทันสมัยมาใช้งาน พวกเขาจะสามารถ ขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่มีคุณภาพมากขึ้น สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับได้อย่างสอดคล้องสามารถใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน โดยบริหารจัดการงานในส่วนเฉพาะให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติและจัดสรรระบบให้เป็นลำดับขั้นด้วยความยืดหยุ่น มีการรายงานแบบไดนามิก และการวิเคราะห์/ทดสอบแผนการต่างๆ

ระบบคลาวด์ ERP คืออนาคตของธุรกิจการเงิน
เทคโนโลยีกำลังโหมกระแสคลื่นที่มาพร้อมกับประสิทธิผลทางธุรกิจ และนี่เป็นโอกาสทองสำหรับผู้นำทางด้านการเงินทั้งหลาย ที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ ระบบ ERP on-premise แบบดั้งเดิมก็จะไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จดังที่ผู้นำและทีมงานในองค์กรปรารถนาได้อีกต่อไป ผู้นำที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม จะต้องพร้อมสำหรับการคาดการณ์ในอนาคต และผันตัวเองมาเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่จะนำพาให้ทุกธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จ

A1

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_1

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com