www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

CIO ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ความท้าทายและการเตรียมองค์กรสู่ดิจิทัล

CIO ในยุคไทยแลนด์ 4.0  ความท้าทายและการเตรียมองค์กรสู่ดิจิทัล
October 27
16:07 2017

“คุยเรื่องการปรับตัวของซีไอโอในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับ นเรต ศรีกาลรา ซีไอโอของกลุ่มสามารถ ความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้น และการรับมือ รวมไปถึงนิยามใหม่ของคำว่า CIO 4.0 จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร”

4

นเรต ศรีกาลรา CIO บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการปฏิรูปทางธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้น ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือซีไอโอ กลายเป็นผู้บริหารที่มีความสำคัญมากที่สุดตำแหน่งหนึ่งในองค์กร เพราะถูกคาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงในเชิงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสู่องค์กรและผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าไปบนถนนสายดิจิทัลด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีกว่าผู้บริหารในสายงานอื่น

ทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนโดยระบบดิจิทัล ธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรกลายเป็นดิจิทัลแทบทั้งสิ้น ถนนทุกสายมุ่งเข้าสู่คำว่าดิจิทัลและคำว่า 4.0 ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เศรษฐกิจแบบ 4.0 กระทั้งการศึกษา 4.0 หรือองค์กรต่างๆ ก็มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจแบบ 4.0 ทั้งสิ้น

ขณะที่ตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือซีไอโอคงอยู่เฉยไม่ได้ และต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการการปฏิรูปครั้งนี้ พวกเขาเหล่านั้นอาจต้องนิยามตัวเองเสียใหม่ว่า CIO 4.0 คือใคร ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ตรงไหน ชุดความคิดทั้งในเชิงการบริหารและการใช้งานเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไร และคุณลักษณะที่สำคัญของซีไอโอ 4.0 จะเป็นอย่างไร

CIO World&Business ได้หยิบประเด็นเรื่อง ซีไอโอ 4.0 มาพูดคุยกับ นเรต ศรีกาลรา ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซีไอโอ) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้บริหารที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญของกลุ่มสามารถในการทรานฟอร์มทางธุรกิจ คนที่เตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมด และมีส่วนในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อรองรับความท้าทายในเชิงธุรกิจด้วยไอซีที

ความท้าทายของซีไอโอ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร

นเรต ศรีกาลรา:“โจทย์แรกของผู้บริหารและแผนกไอทีคือ ต้องมองไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจ ดังนั้นถ้าเริ่มต้นจากความต้องการทางธุรกิจเป็นตัวแปรต้น ว่าซีไอโอต้องเตรียมตัวอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง สิ่งที่ต้องทำคือ การเตรียมความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับระบบคลาวด์ ทั้งเรื่องการเตรียมทรัพยากร ความปลอดภัย การเข้าถึงคลาวด์ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย”
อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2 3

Tags

Related Articles

1 Comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com