www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

CAT ประเมินปี 61 ตลาดสื่อสารข้อมูลโตต่อเนื่อง แตะ 2.3 หมื่นล้าน

CAT ประเมินปี 61 ตลาดสื่อสารข้อมูลโตต่อเนื่อง แตะ 2.3 หมื่นล้าน
January 22
14:07 2018

“CAT คาดการณ์ตลาดบริการสื่อสารข้อมูลปี 61 เติบโตต่อเนื่อง ภาคเอกชนขนาดกลาง-ใหญ่ เสริมแกร่งพัฒนาระบบไอทีที่ล้ำสมัยตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรของธุรกิจยุคใหม่”

สมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดมหาชน (CAT) ได้เปิดเผยถึงทิศทางตลาดบริการสื่อสารข้อมูลในช่วงปีที่ผ่านมา และคาดการณ์สถานการณ์ในปี 2561 โดยอธิบายว่า“การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลองค์กรในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลความเร็วสูงในการเชื่อมโยงระบบงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้ารหัสสัญญาณทำให้มีความปลอดภัยระดับสูง”

“อีกทั้งช่องสัญญาณขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้แบบ Real-time ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดสามารถให้บริการกับภาคประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและยังรักษาความปลอดภัยข้อมูลของหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกผลักดันจากนโยบายภาครัฐ”

คุณสมยศ ธนพิรุณธรปี 61 ธุรกิจสื่อสารข้อมูลจะขยายตัวในภาคเอกชน

สมยศ ให้ความเห็นโดยคาดการณ์ว่า ในปี 2561 การขยายตัวของการวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลองค์กรจะมีการขยายตัวในกลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มากขึ้นโดยปัจจุบันอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนมากจะมีฐานการผลิต / การตลาด / การบริหารจัดการ เป็นแบบธุรกิจระหว่างประเทศหรือ MNCs ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจกันแบบ Real-time ทำให้ขั้นตอนในธุรกิจทำได้อย่างต่อเนื่องโดยจะมุ่งเน้นการตลาดแบบ Global Marketing ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วโลก

“การวางระบบไอทีที่ล้ำสมัยจะกลายมาเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรของธุรกิจยุคใหม่โดยจะไม่ได้มองในมิติของการเพิ่มผลผลิตในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังต้องการเพิ่มศักยภาพระบบงานเพื่อสร้างความเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจ รวมไปถึงการลดความเสี่ยงต่างๆ สำหรับความสูญเสียในธุรกิจ”

“ดังนั้นหน่วยงานเหล่านี้จะมีการวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลองค์กรด้วยวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลความเร็วสูง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระบบงานกับหน่วยงานสาขาบริษัทในเครือ รวมถึง คู่ค้า หรือซัพพลายเออร์ ที่ต้องเชื่อมโยงระบบแบบ Exclusive และมีการรับ-ส่งข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบ ERP ซึ่งต้องเชื่อมโยงข้อมูลสต๊อกวัตถุดิบจากสาขาทั่วประเทศไปยังซัพพลายเออร์เพื่อรับทราบการตัดสต๊อก และสามารถวางแผนการจัดส่งวัตถุดิบได้ทันแบบ Just-in-time ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลัง และไม่เสี่ยงต่อการขาดตลาดของวัตถุดิบ ณ เวลาสั่งซื้อ”

โดยข้อมูลเรื่อง สต๊อกวัตถุดิบก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญๆ อาทิ ปริมาณวัตถุดิบตามสูตรทางการค้า, ข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งหากข้อมูลรั่วไหลก็อาจทำให้คู่แข่งลอกเลียนแบบสินค้าได้ทั้งนี้การรับ-ส่งข้อมูลผ่านวงจรส่วนบุคคลที่มีการเข้ารหัสสัญญาณทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีบนเครือข่ายไม่สามารถเจาะเข้ามายังระบบเครือข่ายองค์กรได้โดยระบบ ERP ยังมีอีกหลายส่วนงานที่เชื่อมโยงข้อมูลสัมพันธ์กันเช่นระบบการเงิน/บัญชี, การผลิต, ระบบ CRM, ระบบ HRซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความลับในทางธุรกิจทั้งสิ้น

ตลาดสื่อสารข้อมูลแตะ 2.3 หมื่นล้าน

สำหรับตลาดบริการวงจรสื่อสารข้อมูลสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปี 2561 สมยศคาดว่า น่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 4% หรือมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 23,000 ล้านบาทซึ่งมีปัจจัยมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องทำให้มีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ ประกอบกับกระแสการปฏิวัติระบบไอทีองค์กร ทำให้องค์กรมีแรงกดดันจากการเปรียบเทียบการพัฒนาระบบไอทีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

และจากปัจจัยภายในเอง โดยบุคลากรในหน่วยธุรกิจปัจจุบันส่วนใหญ่เริ่มมีการรับรู้และเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลและมีทักษะมากขึ้น กลายมาเป็นความต้องการและผลักดันให้องค์กรนำเครื่องมือต่างๆ ด้านไอทีเข้ามาใช้ในระบบงานให้มากที่สุดดังนั้นการวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลองค์กรจึงต้องมีการออกแบบระบบให้มี Core Network ที่มีความจุรองรับการใช้งานที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงปีที่ผ่านมา และเป็นเครือข่ายที่มีความปลอดภัยระดับสูงเพื่อปกป้องข้อมูลทางธุรกิจ”

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.