www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • KTC ประกาศกลยุทธ์ 2020 ก้าวสู่ Agile Organism เคทีซีรุกปี 2020 ยกระดับเป็นองค์กรคล่องตัว (Agile Organism) ผลักดันแพลตฟอ์มการเงินหลักเคียงข้างคนไทย ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เต็มรูปแบบเข้าใจประสบการณ์ลูกค้ายุคดิจิทัล...
  • เก็บตกงานประจำปีของริปเปิ้ล ดร.รากุรามราจาน (Dr. RaghuramRajan) กล่าวบรรยายในฐานะ keynote speaker หัวข้อการเปิดใช้งานการรวมเทคโนโลยีทางการเงินกับบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่งานประชุมประจำปี Swell 2019 ของริปเปิ้ล...
  • ค้าปลีก 85% ทั่วโลกขาดความสามารถและเทคโนโลยี ในการใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ผลวิจัยพบ 85% ของห้าง ค้าปลีก ขาดความสามารถ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ ในการใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อสร้างรายได้และผลักดันให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า...
  • เอสซีจี ปรับโมเดลธุรกิจ ตั้งเป้าดัน “เซอร์วิสโซลูชั่น” โต2เท่า เอสซีจี เผยกลยุทธ์ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปี 2020 ยกระดับประสบการณ์ด้าน / วงการ… การก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ด้วยสินค้าพร้อมบริการและโซลูชั่นครบวงจรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย SCG HOME – Active OMNI-Channel และสร้าง Co-Working Space ศูนย์กลางสำหรับช่างและผู้รับเหมา ภายใต้ชื่อ “CPAC Solution Center” ให้คำปรึกษา และบริการเทคโนโลยีโซลูชั่นงานก่อสร้าง...
  • กมธ.ดีอีเอส เชิญร่วมงานสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020 ขอเชิญร่วมเงานสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว สร้างองค์ความรู้ เข้าใจหลักปฏิบัติ การปกป้องและรักษาสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล ภาคประชาชน สร้างความปลอดภัยธุรกรรมดิจิทัล ห้ามพลาด 2 ธค. ศกนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย...

กรณีศึกษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก บูรณาการระบบสื่อสาร ยกระดับคุณภาพบริการ

กรณีศึกษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก บูรณาการระบบสื่อสาร ยกระดับคุณภาพบริการ
December 23
13:24 2018

“โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกก้าวไปอีกขั้นด้วยระบบการสื่อสารแบบครบวงจร บูรณาการ ทั้งระบบเสียงและข้อมูล หนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐขนาดใหญ่ มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้208 เตียงตั้งอยู่ในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซียราว 500 เมตร ที่ต้องให้การบริการรักษาพยาบาลประชาชนทั้งในเขตจังหวัดนราธิวาส รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาสและใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการรับรอง HA และ HPH จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ความท้าทายของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
นายแพทย์พรประสิทธิ์ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก กล่าวถึงแนวคิดและความท้าทายของโรงพยาบาลว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีไอทีเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ รวมถึงภารกิจในการยกระดับพัฒนาบริการของโรงพยาบาล เราจึงต้องการให้ไอทีเข้ามาช่วยใน 2 ประเด็นหลักๆ ประเด็นแรกคือ การเข้าถึงบริการ ที่หมายถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษา ด้วยการบริหารจัดการคิวผู้ป่วย, ระบบการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพหรือการให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)”

“ประเด็นที่สองคือ นำไอทีเข้ามาช่วยให้การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยทำได้สะดวกง่ายดายมากขึ้น การบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบไอทีจึงเป็นโอกาสที่ทางโรงพยาบาลจะได้มีโอกาสปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล”

“สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทุกวันนี้ถือว่าเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย ข้อมูลด้านผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ภาพเอ็กซ์เรย์ ภาพจากการส่องกล้องซึ่งเป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์ตัวเลข หรือไฟล์ภาพ อยู่ในรูปแบบของข้อมูลหลายประเภทที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ ดังนั้นแนวคิดเรื่องการจัดการข้อมูลด้วยระบบการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลที่ทันสมัยเรียกดูได้ทุกที่ทุกเวลา จึงถือเป็นอนาคตสำหรับโรงพยาบาล ที่จะเข้ามาทำให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก กับตัวผู้ป่วย หรือกับโรงพยาบาลอื่นๆ จะสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลผู้ป่วยชุดเดียวกัน”

นายแพทย์พรประสิทธิ์ จันทระ

             นายแพทย์พรประสิทธิ์ จันทระ

การสื่อสารในองค์กร อีกประเด็นท้าทายของ รพ.สุไหงโก-ลก
การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในโรงพยาบาล เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วและความพึงพอใจในการบริการ โดยคุณหมอพรประสิทธิ์ อธิบายว่า “ก่อนหน้านี้เรามีปัญหาด้านการสื่อสารบนระบบอนาล็อก ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการสื่อสารสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงความยุ่งยากในการดูแลรักษา จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบการสื่อสารให้เป็นไปในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้”

“ความต้องการหลักของเราอยากให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความราบรื่นในการสื่อสารระหว่างกัน เช่น ทีมจากห้องผ่าตัดสามารถติดต่อไปยังแพทย์ผู้รับผิดชอบ ที่อยู่ ณ จุดต่างๆภายในโรงพยาบาลได้”

“ดังนั้น การพัฒนาระบบการสื่อสารไปสู่ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายหรือIP Phone จึงเป็นการตอบโจทย์ที่ตรงประเด็น เราสามารถที่จะสื่อสารพดคุยกันโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ และยังสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนระบบเครือข่าย”

ระบบการสื่อสารที่ครบวงจร
คุณหมอพรประสิทธิ์ อธิบายว่า “ย้อนกลับไปวันที่เราเห็นปัญหาและมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารทั้งหมดภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัลเราพยายามศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงจากประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่นๆโดยตั้งโจทย์ไปที่เทคโนโลยีซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและสอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาโดยเสริมให้การสื่อสารนั้นง่ายขึ้น และใช้งานได้ดีในระยะยาว”

ทางโรงพยาบาลได้ตัดสินใจเลือกโซลูชั่นการสื่อสารครบวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ IP Phone, อุปกรณ์ VDO Phone และระบบการสื่อสารแบบบูรณาการ รองรับทั้งระบบเสียง ข้อมูล มัลติมีเดียและฟังก์ชั่นด้านวิดีโอเพื่อให้สามารถประสานการทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เทคโนโลยีที่ตัดสินใจปรับปรุงระบบการสื่อสารนั้น เลือกจากความทันสมัย ใช้งานง่าย ที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ระบบเสียง วิดีโอ และแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบสื่อสารแบบครบวงจรได้เท่านั้น ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างแพทย์ สามารถทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนระบบเสียงและวิดีโอแบบความคมชัดสูง” คุณหมอพรประสิทธิ์กล่าว

ลดปัญหาการสื่อสารเดิมๆ
“เมื่อก่อนเราจะมีปัญหาว่าระบบการสื่อสารอนาล็อกจะมีข้อติดขัด เกิดเสียบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร แต่ประมาณ 1 ปีหลังจากเปลี่ยนเป็นระบบไอพีปัญหาดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นอีก คุณภาพของการสื่อสาร และคุณภาพของเสียงสนทนาผ่านโทรศัพท์ดีขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน”

“แต่อย่างไรก็ตามต้องแยกประเด็นให้ชัดว่า การทำให้ระบบสื่อสารมีประสิทธิภาพดีขึ้นกับประสิทธิภาพของการวินิจฉัยโรคหรือคุณภาพการรักษาพยาบาลเป็นคนละประเด็นกันอาจไม่ถึงกับใช้คำว่า ระบบการสื่อสารทำให้การรักษาคนไข้ดีขึ้นโดยตรง แต่อย่างน้อยก็ทำให้โอกาสในการเข้าถึงปัญหา หรือความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูล การสื่อสารระหว่างแพทย์และหน่วยงานต่างๆ เร็วขึ้น ทันเวลามากขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลในทางอ้อมนั่นเอง”

“ผลตอบรับจากทางผู้บริหาร รวมถึงแพทย์พยาบาลที่ใช้ระบบ ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ณ เวลานี้มีความพึงพอใจทั้งในแง่ของความมีเสถียรภาพและคุณภาพของระบบ เพราะว่าระบบที่เราเคยมีปัญหาเรื่องล่มบ่อยๆ สำหรับตัวผมเองประทับใจฟังก์ชั่น การโทรศัพท์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นได้ และสามารถที่จะประชุมกลุ่มได้ ซึ่งตอบโจทย์ลักษณะงานของตัวเองและบุคลากรอื่นๆ ได้อย่างดี”

2

                                                   การใช้งานระบบโทรศัพท์

บริการที่ดีเริ่มต้นที่ประสิทธิภาพการสื่อสาร
“เนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาล แล้วก็ลูกค้าก็เหมือนองค์กรทั่วๆไป เป้าหมายหลักก็คือต้องตอบโจทย์ทั้งลูกค้าภายนอก (คนไข้) และลูกค้าภายใน (บุคลากรทางการแพทย์ผู้ใช้งานระบบ) ถ้าคนไข้ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะโครงการพัฒนาระบบอะไรก็ตาม โรงพยาบาลก็ต้องพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดในแง่ของการลงทุนเทคโนโลยีดังกล่าวที่พูดถึงก็เข้ามาตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ต่างๆของโรงพยาบาลได้อย่างดี

“เมื่อเราตัดสินใจใช้เทคโนโลยีระบบการสื่อสารแบบครบวงจร อาจใช้ระยะเวลาต้องเรียนรู้การใช้งานในเบื้องต้น แต่ก็ไม่ใช่ประเด็น เพราะทุกคนในโรงพยาบาลทราบดีว่า ทุกๆ การสื่อสารของทุกคนในระบบ คือความพยายามในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ระบบนี้ช่วยลดความปัญหาและความไร้ประสิทธิภาพในการสื่อสารของเรา และมีประโยชน์มากมายในลักษณะงานของโรงพยาบาลจริงๆ”

อ่านไฟล์ Pdf.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com