www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

อนาคตธุรกิจสายสัญญาณ ในยุค Cabling Disruption

อนาคตธุรกิจสายสัญญาณ ในยุค Cabling Disruption
July 19
15:02 2018

“สัมภาษณ์พิเศษ สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้นำในธุรกิจสายสัญญาณ พูดถึงอนาคตของเทคโนโลยีสายสัญญาณ ความสำคัญ และเหตุผลต่างๆ ของสายสัญญาณ ที่ยังต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่และหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

ในวันที่เทคโนโลยีการสื่อสาร 5G เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) การประมวลผลบนคลาวด์ หรือเทคโนโลยีอื่น กำลังก้าวเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นำพาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0บนถนนหนทาง อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ทุกแห่งมีระบบไร้สายที่เชื่อมอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันหลายคนมองว่า นี่คือการส่งสัญญาณไปยัง“ธุรกิจสายสัญญาณ” ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบการสื่อสารในช่วงหลาบสิบปีที่ผ่านมากำลังถูกท้าทาย หมายถึงนับจากนี้เราอาจจะไม่ต้องพึ่งพาสายสัญญาณอีกต่อไป ชุดความคิดดังกล่าวสะท้อนไปยังผู้ประกอบธุรกิจสายสัญญาณที่กำลังถูกท้าทาย

Banner_CIO_big one_version2

ประเด็นดังกล่าวถูกตั้งคำถามขึ้น และเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)หนึ่งในบริษัทที่เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจสายสัญญาณ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและพูดคุยกันถึงอนาคต ความสำคัญ และเหตุผลต่างๆ ของสายสัญญาณ ที่ยังต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่และหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศอยู่

จุดแข็งของสายสัญญาณ
เส้นเลือดใหญ่ของThailand 4.0
สมบัติ เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงระบบสายสัญญาณว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการสื่อสาร ถึงแม้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารจะพัฒนารุดหน้าไปมาก แต่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายสัญญาณก็ยังคงเป็นหลัก เพราะระบบสายสัญญาณหรือโครงข่ายสายสัญญาณมีข้อดีอยู่หลายประการที่ยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นมาทดแทนได้

1“ข้อดีของสายสัญญาณมีหลายประการโดยประการแรกณ วันนี้สายสัญญาณยังเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ ประการที่2ระบบสายสัญญาณสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงได้โดยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นมาทดแทนได้ ประการที่3การรักษาความปลอดภัยบนสายสัญญาณที่ได้เปรียบมากกว่าระบบไร้สาย”

“ประการที่ 4 ปราศจากการรบกวนสัญญาณ นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญของระบบสายสัญญาณ และประการที่ 5 สุดท้าย คือ ความคุ้มค่าในเชิงของการลงทุนระบบสายสัญญาณเป็นการลงทุนที่ต่ำกว่า แต่ประสิทธิภาพและผลตอบแทนที่ได้กลับมาค่อนข้างจะสูง”

“เพราะฉะนั้นในยุคที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงของเทคโนโลยี ระบบการสื่อสาร การดำเนินธุรกิจ หรือสิ่งใดก็ตามที่เดินหน้าไปสู่ยุคThailand 4.0ผมมองว่าสายสัญญาณยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” สมบัติ ให้ความเห็น

สายสัญญาณกำลังตายจริงหรือ
“หลายคนมองว่าสายสัญญาณในอนาคตอาจจะถูกทดแทน (disrupt) ด้วยเทคโนโลยีไร้สายและไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป แต่ในความจริงๆ แล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เหตุเพราะสายสัญญาณก็ยังคงเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารหลัก (Backbone) ซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆ มาแทนได้”

ในภาพของผู้ใช้เทคโนโลยีปลายทาง อาจมีประสบการณ์กับเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สายภายในอาคารสำนักงาน ร้านค้า ที่พักอาศัย หรือจุดบริการเครือข่ายไร้สายสาธารณะ ทำให้มองว่าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสายสัญญาณอีกต่อไป ซึ่งจริงๆ แล้วการสื่อสารแบบไร้สายส่วนนั้นเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของฉากหน้าเท่านั้น หลังบ้านของระบบการสื่อสารล้วนใช้สายสัญญาณทั้งสิ้น

“เมื่อการสื่อสารไร้สายเกิดขึ้น หลายคนเข้าใจว่า เราสื่อสารผ่านอากาศตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงในการสื่อสารแบบวอยซ์หรือโทรพูดคุย เป็นการสื่อสารผ่านสายสัญญาณถึง 99.99% แม้เราจะโทรอยู่บนอุปกรณ์ไรสาย เพราะการสื่อสารแบบไร้สาย สัญญาณจะอาศัยคลื่นความถี่เป็นตัวนำข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังตัวรับสัญญาณในรัศมีไม่เกิน 2 กิโลเมตร หลังจากนั้นก็จะผ่านสายสัญญาณไปยังปลายทาง”

“ซึ่งเมื่อเรามองที่รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน เราสื่อสารแบบข้อมูลหรือดาต้ามากขึ้น เราดูวิดีโอยูทูบวิดีโอคอลล์ หรือโซเชียลมีเดีย การส่งสัญญาณผ่านอากาศมากๆ ในระยะทางไกลๆ ก็เริ่มเกิดปัญหา ดังนั้นในมุมของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะแก้ปัญหาอย่างไรกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะส่งสัญญาณผ่านอยู่บนเครือข่ายไร้สาย แน่นอนว่าการออกแบบให้มีเสารับสัญญาณจำนวนมากและครอบคลุมเป็นทางออกที่ดีที่สุด และแต่ละจุดของเสาสัญญาณที่เรียกว่า node หรือ sub node ก็ตามถูกเชื่อมด้วยสายสัญญาณนั่นเอง”

นี่แค่โลกของการสื่อสารบนเทคโนโลยี 4G ในอนาคตที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ต้องการความเร็วสูงไม่ต่ำกว่า 100 Mbps ต้องการใช้งานที่ต้องตอบสนองการสั่งการในทันที (Critical Machine Communications) มีการตอบสนองในการรับ-ส่งสัญญาณรวดเร็ว (Latency Time) รวมถึงความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากสำหรับ IoT ซึ่งในอนาคตอาจมีมากถึง 1 ล้านชิ้นใน 1 ตารางกิโลเมตร ไม่ต้องการความเร็วที่สูงมาก ยังต้องใช้สายสัญญาณเป็นเทคโนโลยีหลัก

สายสัญญาณอยู่ตรงไหนในระบบ IoT
และวันหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานต่างๆ หรือระบบการบริการสาธารณะ ได้ก้าวไปสู่การสื่อสารแบบ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)ทุกอย่างอาศัยระบบการสื่อสารไร้สาย เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่คอยจับความเคลื่อนไหวหรือจับค่าต่างๆ นับล้านชิ้น จะทำให้ที่ยืนหรือความจำเป็นของสายสัญญาณลดน้อยลงไปหรือไม่นั้น
อ่านต่อหน้า2

Banner (660x80Pixel)-01

Pages: 1 2

Tags

Related Articles

1 Comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com