www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Aruba แข็งแกร่ง เป็นผู้นำในตลาดระบบเครือข่ายไร้สายต่อเนื่อง

Aruba แข็งแกร่ง เป็นผู้นำในตลาดระบบเครือข่ายไร้สายต่อเนื่อง
October 09
16:29 2019

Aruba ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ตำแหน่งผู้นำทั้งจาก Gartner และ Forrester ในตลาด Wired and Wireless LAN Infrastructure เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความท้าทายในยุค Moblie, Cloud และ IoT

อรูบ้า บริษัทหนึ่งในเครือของ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ เปิดเผยรายงานตำแหน่งการแข่งขันทางการตลาด (Magic Quadrant) ล่าสุดของการ์ทเนอร์ ในหัวเรื่อง Wired and Wireless LAN Infrastructure โดยระบุตำแหน่งของ Aruba ให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำ (Leaders quadrant) ติดต่อกันเป็นปีที่ 14

นอกจากนั้นยังได้รับคะแนนสูงสุดด้านความสามารถ 5 ใน 6 จากการใช้งานจริง จากรายงาน Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure ซึ่งเป็นรายงานที่ออกมาควบคู่กับตำแหน่งการแข่งขันทางการตลาด

นอกจากนั้น อรูบ้ายังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์การเป็นผู้นำ (Leader category) โดย Forrester Research, Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานในหัวข้อ Forrester New Wave: Wireless Solutions, Q3 2019 ในการประเมินของ Forrester พบว่า อรูบ้า เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง (location services) ที่มีประสิทธิภาพเพียบพร้อมและหลากหลายความสามารถในการให้บริการแบบไร้สาย

ผู้นำในกลุ่ม Wired and Wireless LAN Infrastructure

รายงานตำแหน่งการแข่งขันทางการตลาดของการ์ทเนอร์ เรื่อง Wired and Wireless LAN Infrastructure ของปี 2019 ถือเป็นปีที่ 8 ที่การ์ทเนอร์นำโครงสร้างพื้นฐานของ LAN ทั้งแบบมีสายและไร้สายมารวมในรายงานเดียวกัน โดยทุกๆ ปี อรูบ้ายังคงถูกระบุให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำ (Leaders quadrant) ก่อนหน้านี้ Aruba ถูกระบุตำแหน่งในนี้ติดต่อกันมาแล้วถึง 6 ปีเมื่อยังเป็นรายงาน Magic Quadrant for Wireless LAN Access Infrastructure (2006-2011)

ในรายงานฯ การ์ทเนอร์ยังคงใช้หลักเกณฑ์สำคัญ 2 ประการ ในการประเมินผู้ผลิตเทคโนโลยี คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมครบถ้วน (completeness of vision) และความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ (ability to execute) รายงานนี้ยังประกอบด้วยบทสรุปสำหรับแต่ละผู้ผลิตเทคโนโลยี รวมถึงการประเมินจุดแข็งและจุดที่ต้องระวังของแต่ละรายอีกด้วย

Aruba_Gartner Magic Quagrant April 2019

Magic Quadrant Wired and Wireless LAN Infrastructure ที่มา: Aruba

ในส่วนของรายงานที่ควบคู่กับ Magic Quadrant Wired and Wireless LAN Infrastructure ที่ชื่อว่า Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure การ์ทเนอร์ได้ทำการประเมินประสิทธิผล (effectiveness) ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้งาน 6 กรณี ที่เป็นกุญแจสำคัญได้แก่

1.Unified wired and WLAN access, 2.WLAN-only refresh/new build, 3.Wired-only access refresh/new build, 4.Remote branch office with corporate HQ, 5.Performance stringent applications และ 6. Hands-off netops โดย Aruba ได้รับคะแนนสูงสุดจาก 5 ใน 6 กรณีการใช้งาน ยกเว้นกรณีการใช้ในหัวข้อ Wired-only access refresh/new build เท่านั้นที่ได้คะแนนในอันดับ 2

คริส โคซุป ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของอรูบ้า กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจที่ HPE (Aruba) ได้รับการยอมรับจากการ์ทเนอร์อีกครั้งให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำของ Wired and Wireless LAN Infrastructure รวมทั้งได้คะแนนสูงสุดจาก 5 ใน 6 กรณีใช้งานตามรายงาน Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure”

“เราเชื่อมั่นในปรัชญา Customer First, Customer Last ของเรา ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเราที่สามารถตอบสนองความท้าทายที่ลูกค้าเผชิญในยุค Moblie, Cloud และ IoT ทำให้เราสามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมระบบเครือข่าย”

ผู้นำในรายงาน Forrester New Wave: Wireless Solutions

ในรายงาน Forrester New Wave: Wireless Solutions ทาง Forrester ได้ประเมินตลาดเกิดใหม่สำหรับโซลูชั่นไร้สายโดยระบุผู้ค้าที่สำคัญที่สุดแปดรายในตลาดนี้ โดยในรายงานของ Forrester จะทำการให้คะแนนแก่โซลูชั่นของผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่ละรายในสิบหลักเกณฑ์และวางตำแหน่งของพวกเขาให้สัมพันธ์กัน

Forrester แนะนำว่าข้อมูลด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานนี้ สามารถนำมาใช้พิจารณาเพื่อเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับตอบสนองความต้องการใช้ระบบไร้สายในวงกว้างที่นอกเหนือไปจาก Wireless LAN ได้

ในรายงานได้ประเมินโซลูชั่นของอรูบ้าโดยพิจารณาเห็นถึง “ความแตกต่าง” (differentiated) ที่เหนือกว่าคู่แข่ง 6 เกณฑ์จากทั้งหมด 10 เกณฑ์การประเมิน ซึ่งผู้ผลิตเทคโนโลยีทั้งหมดถูกตรวจสอบทั้ง 6 เกณฑ์นี้ได้แก่ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (wireless connectivity), อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (wireless hardware), การตรวจสอบย่านสัญญาณและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย (spectrum/device visibility), ความมั่นคงปลอดภัย (security), การจัดวางตำแหน่งของโซลูชั่นในตลาด (solution positioning) และทิศทางในอนาคต (road map)

ตามการอธิบายการประเมินผลของ Forrester ได้ตั้งข้อสังเกตว่า อรูบ้าเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการบริการชั้นสูงบนระบบเครือข่ายไร้สาย (advanced wireless services) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากกระบวนการประเมินผลที่ Forrester ได้รับจากการสัมภาษณ์ลูกค้าของผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่ละรายโดยตรง

Forrester New Wave Wireless Solutions, Q3 2019 ที่มา: Aruba

Forrester New Wave Wireless Solutions, Q3 2019 ที่มา: Aruba

ซึ่งในกรณีของอรูบ้า รายงานได้กล่าวไว้ว่า ลูกค้าล้วนชื่นชมความสามารถที่หลากหลายบนหน้าจอใช้งานของระบบการจัดการ (Management interface), เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของระบบ (monitoring tools) และการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย (location services) โดยเฉพาะความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT โดยใช้อุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นนอกเหนือไปจากการใช้ระบบ Wi-Fi จากแอคเซสพอยท์ที่เป็นของอรูบ้าเท่านั้นได้

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Forrester ยอมรับว่า อรูบ้าเป็นผู้นำจากการประเมินโซลูชั่นไร้สายของอรูบ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการของเราในการช่วยเหลือลูกค้าต่อสู้กับปัญหาที่เพิ่มขึ้นในการเชื่อมต่อและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ IoT จำนวนมหาศาล”

“ขณะที่อรูบ้าเป็นผู้นำใน WLAN มานานเราตระหนักดีว่ามันเป็นมากกว่าเพียงแค่ Wi-Fi โซลูชั่นล้ำสมัยที่ชาญฉลาดจะต้องช่วยผลักดันประสบการณ์มหัศจรรย์น่าตื่นตาตื่นใจในการเชื่อมต่อทางดิจิทัลที่ลูกค้ากำลังมองหา การประเมินของ Forrester ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า Aruba กำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและยังคงเป็นผู้นำตลาดต่อไป” กีรติ เมลกอต ประธานและผู้ก่อตั้ง Aruba กล่าวปิดท้าย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.