www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Aruba แนะนำ Experience Edge เทคโนโลยีการจัดการเครือข่าย เพื่อสุดยอดประสบการณ์ลูกค้า

Aruba แนะนำ Experience Edge เทคโนโลยีการจัดการเครือข่าย เพื่อสุดยอดประสบการณ์ลูกค้า
March 01
15:04 2019

Aruba แนะนำ Aruba’s software defined edge platform แพลตฟอร์มการจัดการระบบเครือข่ายในยุค Technology Disruption แพลตฟอร์มที่จะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า สร้างบิซิเนสโมเดลใหม่ และมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ

Banner_CIO_big one_version2
Mark Verbloot Director, Systems Engineering, Asia Pacific Region Aruba

มาร์ค เวอร์บลูท ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อรูบ้า

มาร์ค เวอร์บลูท ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อรูบ้า กล่าวว่า “การสร้างประสบการณ์ลูกค้านั้น มีความสำคัญสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัล เพราะจะเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้สูงขึ้น หรือพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ รวมถึงสร้างประสิทธิภาพและการร่วมมือทำงานได้อย่างลื่นไหล”

“ซึ่งแต่ละธุรกิจนั้นจะมีประเด็นสำคัญของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่แตกต่างกัน อาทิ ธุรกิจร้านค้าปลีก โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม หรือในสถานที่ทำงาน หนึ่งในหัวใจสำคัญของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าคือ เทคโนโลยีเครือข่าย ที่จะเป็นตัวผลักดันให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าและแตกต่างเกิดขึ้นได้”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีได้สร้างความยากลำบากให้กับแผนกไอทีในการบริหารจัดการเครือข่าย อาทิ ในปี 2020 จะมีอุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สายเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตราว 6.4 พันล้านเครื่อง ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะกลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการประมวลผลหรือเก็บข้อมูล โดยในปี 2018 มีการลงทุนใช้จ่ายเพื่อระบบคลาวด์ราว 127 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนั้น ปี 2020 จะมีอุปกรณ์ IoT เชื่อมเข้ามาในระบบถึง 20.8 พันล้านอุปกรณ์ แต่ปัญหาคือ งบประมาณไอทีกลับเติบโตเพียง 0.2% เท่านั้น

ตัวเลขดังกล่าวมีความท้าทายเป็นอย่างมาก ผนวกกับความซับซ้อนในยุคของเทคโนโลยีที่มีอุปกรณ์ปลายทาง (Edge) จำนวนมาก โดยที่ปัญหาของระบบเครือข่ายไอซีทียังมีอยู่ นั่นคือ ระบบไอทีที่แยกขาดออกจากกัน หรือมีลักษณะไซโล มีการควบคุมที่แยกระบบกัน บนระบบเครือข่ายที่กระจายกันอยู่

“ประเด็นดังกล่าว อรูบ้าในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีเครือข่าย ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการจัดการระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าว คือ Aruba’s software defined edge platform ที่มีความปลอดภัย ง่ายต่อการจัดการ และมีระบบอัจฉริยะในตัว” เวอร์บลูท กล่าว

Aruba’s software defined edge platform Secure Simple & Smart 

ประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย อรูบ้า

ประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย อรูบ้า

ประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย อรูบ้า บริษัทในเครือของ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ อธิบายว่า แพลตฟอร์มดังกล่าว เริ่มต้นจากสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่างสวิตชิ่ง หรือ แอคเซสพอยต์ สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือระบบสาย รวมถึงการผนวกเอาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะเริ่มนำเข้ามาประสานภาพรวมการทำงานให้เกิดขึ้น ให้ทุกอย่างสามารถกำหนด นโยบายการบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำการควบคุมได้โดยอัตโนมัติ”

“โซลูชั่น Experience Edge ของอรูบ้า จะทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายกลายเป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย  สามารถบริหารจัดการในทุกๆ การเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้เครือของคน หรืออุปกรณ์ IoT ก็จะมีการต่อเชื่อมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ และเป็นไปตามนโยบายการจัดการเครือข่าย หรือสิทธิ์ในการเข้าถึงเครือข่ายได้ถูกต้องตรงกับบทบาทของผู้ใช้คนนั้น ทำให้เข้าถึงระบบเครือข่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้เครือข่ายโดยตรง”

การสร้างประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายที่ดีนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่แผนกไอทีเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้งานเครือข่ายเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือบริการต่างๆ มีเกิดขึ้นจากทั้งฝั่งของผู้บริหารสายการตลาด ที่ต้องการข้อมูลตัวเลขผู้ใช้งานเครือข่ายเพื่อนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ

อรูบ้าเอง พัฒนาโซลูชั่น ที่สามารถตอบโจทย์ เช่น การตรวจจับความหนาแน่น การตรวจจับใบหน้า สามารถนำเทคโนโลยีไปเปลี่ยนรูปแบบการบริการ ดังนั้นคำว่า Experience Edge ได้เปลี่ยนไปไม่ใช่เรื่องของไอที จะกลายเป็น Business Driven โซลูชั่นจะได้รับการพัฒนา

ในมุมของอรูบ้าเองพร้อมที่จะเป็นแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความแปลกใหม่หรือความสามารถทางการแข่งขัน หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่การต่อเชื่อมเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังมีแพลตฟอร์มในการทำวิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ

“สิ่งที่ผู้บริหารต้องเข้าใจเรื่อง Experience Edge คือ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Disruption เกิดขึ้นทุกธุรกิจ ธุรกิจต้องคิดถึงการสร้างธุรกิจใหม่ ผู้บริหารต้องคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยน หรือจะถูกเปลี่ยนโดยคนอื่น เราต้องเริ่มมองถึง ประสบการณ์ลูกค้า หรือการมีเดินทางของลูกค้าในแต่ละธุรกิจเป็นอย่างไร”

Experience-Edge

“อรูบ้า เองจะเป็นผู้นำเทคโนโลยีไปภาคธุรกิจเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของเขาในแต่ละราย เพราะประสบการณ์ที่ดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างบริการที่เป็นพรีเมี่ยม สร้างยอดขายได้มากขึ้น โดยเฉพาะในโลกธุรกิจ ถ้าธุรกิจไม่สามารถให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้ พวกเขาเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยคนที่สามารถให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าได้”

“ดังนั้น ธุรกิจต้องอย่ากลัวที่จะเปลี่ยน ต้องมองหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ บริการใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่า โดยเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องช่วยไปสู่ความสำเร็จนั้น การจัดการประสบการณ์ลูกค้า ต้องอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายเข้ามาช่วย และแนวคิดได้เปลี่ยนไป เพราะปัจจุบันคนที่ใช้เทคโนโลยีไม่ใช่แผนกไอที เพียงอย่างเดียว แต่หลายๆ แผนกในองค์กรต่างมีส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า” ประคุณ กล่าวปิดท้าย

Banner (660x80Pixel)-01

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com