www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 2 จบ) Train like battle And fight like practice (2)

จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 2 จบ) Train like battle And fight like practice (2)
October 25
17:52 2019

“การฝึกหรือเตรียมกำลังคนสำหรับภาคการศึกษาให้พร้อมกับการแข่งขันในสงครามเศรษฐกิจครั้งใหม่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความอยู่รอด ยั่งยืนประเทศชาติและสังคม ทุกคนต้องตื่นตัวอยู่ตลอด เตรียมพร้อม และท่องไว้เสมอว่าจงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก”

ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมและมีส่วนขับเคลื่อนในเหตุการณ์การพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต อุปมาเหมือนการเตรียมการและดำเนินการไปข้างหน้าอย่างไม่ประมาท เพื่อพร้อมกับการแข่งขันหรือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับวลีที่ว่า จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก

อภิสิทธิ์ในบทความ จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึกตอนที่สองนี้ จะเป็นการกล่าวถึง การฝึกให้เหมือนรบจริงในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการและแนวปฏิบัติที่คล้ายกัน แต่เป็นการฝึกหรือเตรียมกำลังคนสำหรับภาคการศึกษาให้พร้อมกับการแข่งขันในสงครามเศรษฐกิจครั้งใหม่ โดย เป็นความร่วมมือระหว่างเอกชน ที่มีความตระหนักในหน้าที่ต่อสังคม

การรบในยุคสมัยนี้ อาจพลวัตไปเป็นลักษณะของสงครามการค้าที่แต่ละประเทศต้องแสวงหาความได้เปรียบเพื่อให้ประเทศได้เปรียบเหนือประเทศคู่ค้าหรือสร้างพลังอำนาจต่อรองให้เกิดการลงทุนในประเทศ ดังเช่นประเทศของเราที่พยายามผลักดันประเทศให้กลายเป็น Digital HUB ในภูมิภาคนี้ด้วยการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่เราคงเริ่มคุ้นเคยกับคำนี้ดีขึ้น

จะเห็นได้ว่าเราลงทุนมหาศาลที่จะทำให้ EEC เกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในพื้นที่นี้ และแน่นอนเราไม่ใช่แค่ลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือพื้นที่แน่ๆ เราต้องสร้างบุคลากรที่จะเป็นทุนมนุษย์ที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รองรับการลงทุนสร้างงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ดังนั้นการศึกษาจึงต้องปรับให้ทันกับความรวดเร็วสามารถสร้างบัณฑิตที่จบออกมาแล้วทำงานได้ทันที เข้าข่ายฝึกศึกษาเพื่อพร้อมออกไปรบในสนามการค้าการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือกันในเรื่องหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้ตามความต้องการของตลาดงานอย่างแท้จริง ต้องเรียนจากของจริง ฝึกจริง มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาร่วมด้วยช่วยกันกับอาจารย์เพื่อสร้างตัวจริงมารองรับงานในอนาคต

ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมมือกันทางการศึกษาวิจัยและพัฒนา การศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก (มทร.ตอ.) วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอที่ Hewlett-Packard Enterprise Thailand หรือ HPE ร่วมพัฒนาบุคลากรสายไอทีและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC

โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC-HDC เป็นประธานและสักขีพยาน ทาง มทร.ตอ. มี รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจ และพลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนาม

ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยที่มทร.ตอ. และ HPE ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทธุรกิจเอกชนในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (Enterprise Information Technology)

5อันประกอบด้วย High Performance Computing (HPC), Hyper Converged Infrastructure (HCI), Artificial Intelligent (AI) และ Internet of Thing (loT) เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศและภูมิภาค ถือเป็นการสร้างการศึกษารูปแบบใหม่ให้เยาวชน และตอบโจทย์ ทุนมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21

ทาง ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC-HDC ได้กล่าวว่า HPE ในฐานะอุตสาหกรรมไอทีชั้นนำของอเมริกา จับมือกับ มทร.ตอ.เพื่อ สร้างโมเดลการศึกษาแบบ Type A, ตามแนวทางของ EEC Model ที่ EEC HDC ออกแบบ เพื่อปรับทิศสู่ Demand driven education เป็นการขจัดความสูญเปล่าล้มเหลวทางการศึกษา สร้างอนาคตที่ชัดเจนทักษะสูงรายได้ดี เปิดทางการพัฒนาให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ได้มีประสบการณ์ความรู้ ทักษะก้าวหน้าสอดรับสังคมโลกแห่ง ศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่าง HPE กับ มทร.ตอ จะเป็นแบบอย่างของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน IT ที่จะหนุน Digital transformation Education. ในเรื่อง computer, AI, IoT, Big data ฯลฯ ที่เป็นความรู้และทักษะสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 ของสังคม อีกทั้งจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาโดยการจัดทำข้อมูล Big data ด้านการศึกษาของ สนง.กศ.เขต 8 ในพื้นที่EEC. รวมทั้งการพัฒนาและจัดทำ Business model ระหว่าง HPE กับ มทร.ตอ. ในการพัฒนา 3 ส่วนได้แก่ academic, service, development

ที่จะสร้าง win-win solution ให้ทุกฝ่าย หลังจากพิธีลงนามผู้เขียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและ LAB ของที่นี่ซึ่งได้รับงบประมาณและถูกจัดให้เป็นหลักในพื้นที่ EEC ในการสร้างบุคลากรในการรองรับตลาดงานในพื้นที่ ยอมรับเลยว่ามหาวิทยาลัยเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบจัดเต็มและของจริงในการสอน อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการล้วนแต่ของระดับโรงงานผลิตระดับสูง เรียนรู้จากของจริง ทำงานจริง

ได้รับความร่วมมือจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรม ทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่นี่อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นในพื้นที่เดียวกันอีกเป็นการผนึกกำลังเพื่อร่วมกันสู้ได้อย่างดีมากครับ ผู้บริหารและทีมงาน มทร.ตอ. ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาและได้ร่วมมือกับ EEC HDC ซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เข้าร่วมความร่วมมือ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม และประเทศชาติโดยรวมอย่างมีคุณค่า

ท่านผู้อ่านครับ จะเห็นว่าการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันสถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานกระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคนี้ครับ เราฝึกศึกษาอย่างไร เราก็จะได้คนแบบนั้นไปทำงาน

เหมือนที่ผมกล่าวข้างต้นครับ “ฝึกให้เหมือนไปรบ” รบในทุกสนามการแข่งขัน จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศที่วางไว้ ให้สนองทุกยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี แม้กระทั่งการเมืองที่เราต้องการเห็น ที่ไม่ใช่เป็นเฉกเช่นทุกวันนี้ การจัดการศึกษาที่ดี ตรงเป้าหมายเท่านั้นครับ ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จอย่างยั่งยืนของประเทศชาติครับ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com