www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

ข่าวเท็จ ข่าวลวง ข่าวปลอม เช็คให้ “ชัวร์” ก่อน “แชร์”

ข่าวเท็จ ข่าวลวง ข่าวปลอม เช็คให้ “ชัวร์” ก่อน “แชร์”
June 08
16:08 2018

“ผู้เขียนอยากเปิดประเด็นเรื่องการใช้วิจารณญาณกับการแสดงออกในสื่อสังคมออนไลน์ ทุกคนต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารก่อนกดLikeกด Share พิมพ์ Comment เมื่อใดที่ไฟบนโลกโซเชียลมันลามแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นเท็จได้สร้างความรุนแรงจริงๆ”

โลกเราทุกวันนี้กำลังเผชิญความวุ่นวายอันเกิดจากข้อมูลข่าวสารที่มากมายผ่านสารพัดสื่อที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองสังคมก้มหน้ายุคดิจิทัล ยุคที่เราเจริญเติบโตมากในด้านเทคโนโลยี แต่น่าแปลกใจตรงที่ปัญหาสังคมกับย้อนแย้งเกิดมากขึ้น เราใช้ปัญญาในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารน้อยลง เรากด Like กด Share พิมพ์ Comment กันอย่างรวดเร็วจนขาดความระงับยับยั้งใจว่าทันทีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งผ่านไปยังสื่อสังคมออนไลน์ออกไปนั้นจะส่งผลกระทบหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลเสียที่เกิดขึ้นกับส่วนรวม

ทุกวันนี้ทุกวงการกำลังเผชิญกับการเคลื่อนไหวของสงคราม”ข่าวปลอม” ที่กำลังสร้างความเสียหายในสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราทุกวันนี้กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส Digital Transformation ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แต่เรายังไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งภายในประเทศไปได้ เราเผชิญปัญหาทั้งการเร่งพัฒนาเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนทัดเทียมประเทศอื่นๆในทุกมิติ ปัญหาทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หนำซ้ำยังเจอปัญหาการคอร์รัปชั่นโกงกินอีก

อภิสิทธิ์ปัญหาเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากแต่ละฝ่ายที่ขัดแย้ง หรือต้องการโจมตีเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบและผลประโยชน์ของตน โดยใช้ช่องทางของการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงทุกคน ในเดือนที่ผ่านมาเราคงเห็นผลกระทบของการปฏิบัติการข่าวสาร หรือ Information Operation กันอีกระลอกใหญ่ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนอย่างที่ได้กล่าวข้างต้น รัฐบาลถูกโจมตีผ่านสื่อสังคมเรื่องความโปร่งใส ความล่าช้าในการบริหารราชการ และความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล หลายข่าวกลายเป็นข่าวที่บิดเบือนข้อมูล เพียงเพราะการจับประเด็นข้อมูลบางส่วน หรือจับเอาประเด็นหรือ Quote คำพูดมาแค่บางส่วนแต่ไม่นำเสนอทั้งหมด

อย่างเช่นกรณี การวิพากย์ความเห็นถึงการนำอุปกรณ์ช่วยในกิจกรรมทางเพศหรือ Sex toys มาขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมือนหลายประเทศที่ดำเนินอยู่ ซึ่งเกิดประเด็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเช่น นักวิชาการด้านจิตวิทยา บุคคลมีชื่อเสียงทางสังคมเช่นดาราวัยรุ่นสตรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ให้มุมมองความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามวิธีคิดและประสบการณ์ของแต่ละท่านไม่ว่าจะสนับสนุนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา การป้องกันปัญหาละเมิดทางเพศ สนับสนุนเพราะสังคมเปลี่ยนไปค่านิยมทางเพศเปลี่ยนไปเพื่อสร้างความมั่นคงกับครอบครัว หรือเห็นต่างจากการรักษาสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ซึ่งถ้าอ่านมุมมองของแต่ละท่านอย่างละเอียดแต่ละท่านได้ให้ข้อคิดพิจารณาน่าสนใจทั้งสิ้น

แต่สื่อที่ขาดความยั้งคิดกลับดำเนินกระบวนการสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจและเด่นด้วยการคัดเฉพาะถ้อยคำสัมภาษณ์บางประเด็นที่ดูสอดคล้องและชี้นำให้เข้าใจว่าเป็นความแตกต่างระหว่างอายุ วัย ความคิดเป็นหลัก แล้วนำมาโพสต์ข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ ในกรณีนี้ เห็นชัดเจนด้วยการโพสรูปข้าราชการระดับสูงของกระทรวง ตามด้วย Quote คำพูดที่แสดงถึงการอนุรักษ์ในบริบทของสังคมไทยอันดีงาม

แต่ประชาชนชาวชาวสื่อสังคมที่ส่วนใหญ่มักนิยมเสพอย่างขาดการพิจารณาต่างก็ระดมคอมเมนต์กันเป็นที่สนุกปาก ด่าทอหยาบคาย ทั้งๆที่ในบทสัมภาษณ์ทั้งหมดของท่านก็ไม่ใช่พูดเชิงปิดกั้นแต่ให้พิจารณาอย่างผู้มีปัญญา ในทางกลับกันนักแสดงสาวก็ให้ข้อพิจารณาได้อย่างน่าสนใจของการเห็นด้วย แต่ก็ถูกชื่นชมไปในทางการเปิดกว้างเรื่องรสนิยมทางเพศมากกว่าหลักคิดของเธอ

ประเด็นที่เห็นคือเราบริโภคและเสพสื่อกันโดยไม่พิจารณาข้อมูลก่อนตัดสินใจแล้วหรือ เราขาดความยับยั้งชั่งใจในการพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรม พื้นฐานความคิด และทัศนคติที่ดีงามต่อสังคมและคนรอบข้างแล้วหรือ สิ่งที่แสดงออกทางความคิด วิธีการคำพูด เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอของสังคม กระบวนการคิดวิเคราะห์ของคนในสังคมโดยเฉพาะที่ส่วนใหญ่กำลังจะเป็นอนาคตของประเทศในอนาคต

กับอีกกรณีที่เห็นชัดเจนเรื่องข่าวปลอมคือปัญหาด้านพลังงานน้ำมันซึ่งกลายเป็นประเด็นในการโจมตีทั้งรัฐบาล องค์กรธุรกิจค้าน้ำมันยักษ์ใหญ่ และตัวบุคคลผู้บริหารด้วยการ Quote คำพูดนำไปบิดเบือนแล้วทำปฏิบัติการข่าวสารโจมตีทำลาย จนนำมาถึงการชักชวนกันบอยคอตสินค้าและบริการ จนแต่ละส่วนที่ได้รับผลกระทบต้องรีบออกมาต่อต้านการข่าว แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจของประชาชนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้

1

แต่บางข่าวปลอมที่บิดเบือนมันก่อความเสียหายและเกิดความแตกแยกในสังคมมาก ข่าวปลอมประเภทนี้มักมาในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ ถึงขนาดการนำมีโปรแกรมสร้างข่าวปลอมและใช้ BOTs ในการสร้างยอดผู้เข้าชมจำนวนมากให้เกิดกระแส โดยเฉพาะเรื่องการเมือง ก็มีการใช้”ข่าวปลอม” โจมตีเป้าหมาย โดยมุ่งหวังดิสเครดิตและ สร้างกระแสความเชื่อเพื่อปลุกระดมต่อต้าน โดยอ้างสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

ข่าวปลอมทั้งหมด มีการใช้แพลตฟอร์ม Facebook แต่ในปัจจุบันเนื่องจาก Facebook เริ่มให้ความระวังมากขึ้นต่อเรื่องดังกล่าวก็เริ่มมีการทำข่าวปลอมทางแพลตฟอร์ม Twitter ซึ่งมีแนวโน้มปลอดภัยกว่าสำหรับ ผู้เสพและผู้เผยแพร่ เนื่องจากTwitter มีข้อจำกัดกว่า Facebook เช่น ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวไม่มีการระบุตัวตนที่ชัดเจน และ ไม่เก็บข้อมูลเก่าๆ แต่ก็ต้องแลกกับการสื่อสารที่สั้น เพียงไม่กี่บรรทัด แต่ก็เพียงพอต่อการกระจายข่าวปลอม ตรงกับนิสัยของคนในปัจจุบันคืออ่านเร็ว ไม่เช็คข่าว ไม่ตรวจข้อมูลอ่านเสร็จ Like Commentหรือ Share โดยไม่ SURE ก่อนเลย

การกระทำปล่อยข่าวลือแบบใหม่ผ่าน BOTS โปรแกรมจะทำหน้าที่ในการ เพิ่มยอดจำนวนผู้อ่าน ตามความต้องการการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากยอด Viewer แล้วสร้างการcomment ชี้นำเพื่อสร้างกระแสขับเคลื่อนในโลกไซเบอร์

หัวใจของปัญหาการสร้างข่าวปลอมข้อมูลเท็จบนโลกไซเบอร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือการปล่อยข่าวความไม่เท่าเทียมกันในสังคม การโกงกิน ผลประโยชน์ ที่กระทบความรู้สึกของผู้คนหมู่มาก โดยจะดำเนินการสร้างและส่งชุดเนื้อหาบิดเบือน คำคอมเมนต์แรงๆ ส่งผลให้เกิดอารมณ์ร่วมมากว่าเหตุผลในการพิจารณาเนื้อหาอย่างถี่ถ้วน เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความขัดแย้งเชิงโครงสร้างให้เกิดในสังคมได้ทันทีซึ่งแก้ไขได้ยากที่สุด และประเทศไทยเรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน

สุดท้ายนี้ วิธีที่ต่อสู้กับข่าวปลอม ข่าวเท็จ ซึ่งมีแต่จะปั่นทอนการพัฒนาประเทศชาติ และสร้างความขัดแย้งในสังคม คือการพิจารณาข้อมูลข่าวสารให้รอบคอบ หลายด้าน พิจารณาเนื้อหาให้ดีว่าและไม่ปักใจเชื่อสิ่งที่อ่านตั้งแต่ในวินาทีแรกที่อ่าน รอให้เรื่องราวเคลื่อนไหวเพิ่มจากผู้เกี่ยวข้อง เราจะสามารถ กรองข่าวปลอมออกจากชีวิตได้ส่วนหนึ่ง และอย่าลืมครับ “เช็ค” ให้ “ชัวร์” ก่อน “แชร์” มีสติก่อนที่จะ “คอมเมนต์” สังคมเราทั้งบนโลกไซเบอร์และโลกจริงที่เราต่างอาศัยอยู่จะได้ไม่วุ่นวายและสงบสุขเสียที

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com