www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • AIS ได้รับใบอนุญาต 700 เมกะเฮิรตซ์ รองรับบริการ 5G AIS โดย แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ได้สิทธิในการได้รับอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ สร้างความพร้อมสำหรับการให้บริการ 5G ที่จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ปีข้างหน้า...
  • คณะ ICT มหิดล ฯ เปิดอบรม เสริมแกร่งมืออาชีพด้านไอซีที “คณะ ICT ม.มหิดล เปิดโปรแกรมอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals พัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0 โดยคณาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์บวกวิชาการ หลักสูตร ICT Project Management และ Data Science for Business เปิดคลาส กรกฎาคมนี้”...
  • Ricoh กับการแข่งขันในยุค Digital Workplace “บทสัมภาษณ์ พรชัย วรอังกูร ผู้บริหาร Ricoh ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมอุปกรณ์สำนักงานและเทคโนโลยีไอที กับการแข่งขันที่บริบทเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลและการปฏิรูปธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็น Dynamic Workplace Intelligence SI”...
  • KTC ปรับบริการสินเชื่อบุคคล เบิกเงินสดออนไลน์ โอนเข้าบัญชีเรียลไทม์ KTC เดินหน้าขับเคลื่อนสินเชื่อบุคคล เปิดตัวสินเชื่อมีวัตถุประสงค์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร คัดกรองและรักษาพอร์ตคุณภาพลูกหนี้เติบโตยั่งยืน สรา้งบริการดิจิทัล เบิกถอนเงินสดออนไลน์ รับเงินโอนเข้าบัญชีแบบเรียลไทม์...
  • เอสซีจีโลจิสติกส์จับมือสตาร์ทอัพ MyCloud เสริมตลาด Fulfillment เอสซีจีโลจิสติกส์ ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ MyCloud Fulfillment เดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เสริมบริการ Fulfillment by SCG Logistics ช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รองรับ E-Commerce ที่เติบโตสูงขึ้นกว่าร้อยละ 12 จากปีที่แล้ว พร้อมขยายบริการสู่ตลาดอาเซียนและจีน...

ตัวอย่างความร่วมมือแบบ PPP เพื่อการวิจัย พัฒนา AI และ Big Data

ตัวอย่างความร่วมมือแบบ PPP เพื่อการวิจัย พัฒนา AI และ Big Data
May 15
16:57 2019

“ขอชื่นชม และยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนอย่าง HPE กับสถาบันการศึกษาอย่าง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ม.พระจอมเกล้าธนบุรีในการช่วยกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงด้าน AI และ Big Data สร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0”

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)และบิ๊กดาต้า (Big Data)เพื่องานวิจัยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เมื่อเมษายนที่ผ่านมา ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือฟีโบ้ (FIBO)

Banner_CIO_big one_version2

ทำให้ได้รับทราบถึงความร่วมมือที่น่าชื่นชมระหว่างภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับสากล กับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคคลากรที่มารับใช้วงการเทคโนโลยี ได้เห็นถึงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงด้าน AI และ Big Data ของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

อภิสิทธิ์โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งฟีโบ้และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก ได้กล่าวถึงความสำคัญในการเสนอรัฐบาลนำเรื่อง AI และBig Dataให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสนับสนุนธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการสร้างกำลังคนด้านนี้

ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต้องพยายามผลิตบุคคลากรอีกทั้งวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม ที่ภาครัฐต้องการให้เกิดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ดังนั้น ฟีโบ้ จึงมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบในการทำให้การเดินไปสู่เป้าหมายเป็นจริงให้ได้

ขณะที่ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ ให้ความเห็นว่า มีความยินดีที่ภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Big Data ความร่วมมือเช่นนี้จะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และหัวหน้าทีมวิจัย IDEA LAB-FIBO อธิบายพันธกิจวิจัยด้านการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ของฟีโบ้ รวมถึงแผนกิจกรรม การเรียนการสอน และความร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วน อาทิ ด้านการแพทย์ที่สามารถนำเทคโนโลยีด้าน AI และ Big Data มาช่วยในการวินิจฉัยการเกิดโรคต่างๆหรือการนำข้อมูลทางการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่ นำมาประมวลผลทางการแพทย์ได้อย่างแม่นยำถูกต้องมากขึ้นซึ่งก็มีความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลหลายแห่งซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งด้านการสาธารณสุข

CMU15905ส่วนในภาคอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ก็น่าสนใจอย่างยิ่ง ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการศึกษาในห้องเล็บของสถาบันฯ ได้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานของหุ่นยนต์ผสานกับการนำ AI และ Big Data มาใช้เพื่องานอุตสาหกรรม รู้สึกตื่นตาตื่นใจและเกิดความภูมิใจที่ในอนาคตประเทศไทยเราจะมีวิศวกรที่มีคุณภาพออกมารองรับการเติบโตของประเทศ จึงมีความยินดีที่เห็นความร่วมมือดีๆเช่นนี้

ซึ่งทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้คือ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) หรือ HPE ครับ โดย พลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เล่าให้ฟังว่า บริษัทฯ มีความยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศด้านงานวิจัยและพัฒนา AI และ Big Dataซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ HPE จะทำการสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล สำหรับงาน AI, Deep Learning โดยเฉพาะ HPE Apollo 6500 เซิร์ฟเวอร์ระดับ High Performance Computing (HPC) และ Deep learning รวมถึงการนำผู้เชี่ยวชาญ Data Scientist มาช่วยให้คำปรึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากร AI ในประเทศ ซึ่งเชื่อว่าถ้าทุกองค์กรนำ AI ไปใช้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคตได้มากขึ้น

นี่แหละครับความร่วมมือตัวอย่างที่น่าสนใจถ้าเราจับประเด็นให้ดีจะเห็นว่านอกจากอุปกรณ์ เทคโนโลยีแล้ว การทำ Skill Transfer ในด้านต่างๆเช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการโครงการ การแก้ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้น ล้วนแต่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ทั้งสิ้น เหตุผลสำคัญที่ฟีโบ้เลือก HPE เป็นพันธมิตรในครั้งนี้ เพราะ HPE มีประสบการณ์ในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมายาวนาน

ทั้งยังมี Data Scientist ที่มีความเชี่ยวชาญ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมให้เข้าใจในการพัฒนา AI รวมถึงผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย สิ่งที่ HPE และ ฟีโบ้ ทำสะท้อนให้เห็นภาพการเติมเต็มสิ่งที่ประเทศไทยต้องการ สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างคน ถ้าเราทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้จริง จะสร้างทั้ง Stage of Practice และจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สู่ตลาดเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น Value ที่สำคัญมากในอนาคต ซึ่งหากเราไม่เริ่มทำ ลูกหลานก็จะแข่งขันไม่ได้

ท่านผู้อ่านครับเราลองมองย้อนออกมาข้างนอก การจับมือร่วมกัน ของภาครัฐ เอกชน คนในสังคมที่มีความสามัคคี กลมเกลียว มองถึงผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนจะทำให้ประเทศชาติเราเจริญอย่างแน่นอนครับ บ้านเมืองเราเพิ่งผ่านช่วงสำคัญที่รวมใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นราชอาณาจักรไทย ความภูมิใจในสิ่งที่งดงามมีค่าที่เราและชาวต่างชาติได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเราคนไทยมีที่มาที่ไป มีรากแห่งอารยะที่มีคุณค่ามายาวนาน เราแค่ต่อยอดในด้านต่างๆให้เติบโตขึ้น

เทคโนโลยีก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความเติบโตของประเทศ ช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญทั้งวัฒนธรรมที่ดีงามและเทคโนโลยีที่พัฒนาประเทศให้ไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาคนี้ และรวมใจไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่เป็น พระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานไว้ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เพื่อเราทุกคนได้ระลึกเตือนใจและตระหนักถึงการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาประเทศไทยที่รักของเราทุกคนครับ

อ่านไฟล์ PDF.

4F39FF60-E4BD-48D1-B96F-4EC67D202F1C

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com