www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...

Education 4.0 สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

Education 4.0 สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
October 16
10:51 2018

“อีกครั้งที่ผู้เขียนหยิบเรื่องการศึกษามาพูด เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่คิดว่า ผมทำได้ดีกว่าการเป็นซีอีโอคงอาจช่วยให้เกิดคำถามในการฉุกคิดได้ว่า การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ควรเป็นเช่นไร”

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 แน่นอนครับหลายท่านคงตอบได้ทันทีว่า เราต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อนวงการศึกษาซึ่งจะว่าไปแล้วเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา Educational Technology นั้นมีมานานพร้อมๆ กับการศึกษา พัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้กับการสอน โดยมีนักเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ร่ำเรียนหลากหลายวิชา ไม่ว่าจะเป็น การผลิตสื่อ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และที่สำคัญต้องออกแบบการสอน Instructional Design ได้ด้วยครับ

ซึ่งมีหลากหลายสถาบันเปิดหลักสูตรนี้ แต่ส่วนใหญ่จบไปก็น้อยคนนักที่จะทำตามวิชาชีพ มักจะไปทำงานตามภาคเอกชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาการขาดนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับงานพัฒนาการศึกษาให้สอดรับกับ Education 4.0 ครับ

อภิสิทธิ์นโยบายทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของประเทศเราได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนพัฒนาวงการศึกษาให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกระดับชั้น ดังจะเห็นพัฒนาการมาตลอดเช่น การสร้าง โทรทัศน์ทางการศึกษา ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชการที่ 9 พระราชทาน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไทยคม จากเดิมที่เป็น One way communication จนพัฒนาผสมผสานทั้งวิดีโอกับอินเทอร์เน็ตและเนื้อหาดิจิทัล มีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับเนื้อหา นักเรียนกับครู นักเรียนด้วยกันเอง ในทุกที่ทุกเวลา

ตอบโจทย์ลำดับขั้นของการเรียนรู้ (Level of Learning) ทางการศึกษามากขึ้น จาก CAI หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาสู่ระบบ E-Learning จนกระทั่งในปัจจุบันเราก้าวมาสู่สิ่งที่หลายคนมองว่า จะดู ‘น่ากลัว’ ว่าสัก วันหนึ่งมันอาจแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ อย่าง ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI)ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนานำมาใช้ในทุกวงการ รวมถึงการศึกษาก็เช่นเดียวกัน

ผู้เขียนได้ไปประชุมเรื่องการพัฒนา E-Learning กับสถาบันแห่งหนึ่งที่ผลิตนักวางแผนและฝ่ายอำนวยการ ซึ่งต้องการสร้างเนื้อหาเป็นระบบ E-Learning ซึ่งแน่นนอนคงไม่ใช่แค่เอาหลักนิยมหลักปฏิบัติมาแค่ทำเป็นวิดีโอ หรือ E-Book มายัดใส่ในระบบแน่นอนต้องมีระบบจำลองสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและระบบต้องตอบสนองหรือตอบโต้ได้ทันทีด้วยอันจะนำมาสู่ขั้นตอนการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการนำไปแก้ปัญหาได้

ซึ่ง AI นี่แหละครับตอบโจทย์ AI นับว่ามีประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยการศึกษาในหลากหลายวิธีการเรียนการสอน และสามารถปิดช่องว่างหลายอย่างทางการศึกษาได้ ทั้งเรื่องบุคคลากร การเข้าถึงเนื้อหาบางด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าครูจะออกแบบการสอนอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอน Learning Objective ในแต่ละด้านที่กำหนดไว้

นอกจากนั้นยังช่วยในการบริหารการทำงานของครูผู้สอนในการแก้ปัญหากับงานที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมา หรืองานจัดเก็บเอกสารและสื่อการสอนได้อีกด้วยโดยมีการคาดการณ์กันว่า จะมีการนำใช้ AI ในกิจกรรมทางการศึกษาจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48 ซึ่งมีตั้งแต่การเรียนระดับปฐมวัย จนถึงการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ ทั้งจะมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อีกหลายอย่าง อาทิ ความสามารการให้คำปรึกษาในข้อมูลพื้นฐานบางอย่างในบทเรียน เพื่อให้อาจารย์มีเวลาไปให้คำปรึกษาแบบเจาะลึกและการให้ความคิดเห็นกับผู้เรียนมากขึ้น

การตรวจงานที่เป็นแบบเขียนตอบ (Essay) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจาก ใจความหลักและคีย์เวิร์ดของคำ ในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ขอรับการเข้าศึกษาก็สามารถ AI คัดกรอง ช่วยจัดการและจำแนกงานเอกสาร ธุรการต่างๆ ได้ หรือในกรณีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning ในอดีตเราเรียกเนื้อหาที่แยกออกเป็นส่วนๆ ที่ประกอบมาเป็นองค์ประกอบของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น Text , Image , VDO Clip , Interactive media ว่าเป็น SCOs หรือ Shareable Content Object แล้วรวมกันเป็น เนื้อหา Contents และรายวิชา Courseware

1โดยตัว SCOs ที่ดีต้องสามารถนำมาใช้สร้างเป็นเนื้อหาใหม่ได้ทันที ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากแต่น้อยคนที่จะให้ความสำคัญและนำมาใช้อย่างแท้จริงจนกระทั่งเมื่อ AI เกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น Cram101 คือระบบที่ AI ประมวลเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเรียน แล้วทำเป็นแนวเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาย่อยง่าย มีบทสรุปของทุกบท มีการออกแบบสร้างบทเรียนสำหรับให้นักเรียนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันแต่ละคนตามที่ AI วิเคราะห์ใช้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนดิจิทัลที่หลากหลายและมี AI Chatbot ที่เป็น Machine Learning เป็น TA Teacher Assistant เป็นผู้ช่วยออนไลน์ การพัฒนาของ AI ทำให้มีแอพพลิเคชั่นสารพัดที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาทางไกล (Distance Learning)ให้ผู้เรียนไม่ต้องเดินทางมาถึงห้องเรียน เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนก็สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา 24/7

และในบางหลักสูตรบางเนื้อหาที่ต้องการการจำลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์ในหลากหลายรูปแบบและ Realtime AI สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ “เสมือนจริง” ได้ ระบบการสอน การให้คำแนะนำ การ Challenge ผู้ฝึกปฏิบัติในสถานการจำลองเสมือนจริงด้วยเสียงหรือ AR และ VR เข้ามาเสริมประสบการณ์ได้อย่างแม่นยำ ระบบสามารถ คิดได้ จึงมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ดีอีกทั้งเทคโนโลยี 3 มิติได้พัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงและเครื่องมือเสมือนจริง (Visual Environments and Platforms) ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ที่นำระบบ AI ใส่ใน Device tools สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงใช้ในการเรียน อย่างกรณีการใช้ระบบจำลองยุทธ์ที่สถาบันศึกษาทางทหารชั้นสูง ในกองทัพของหลายประเทศใช้กัน ฝึกตั้งแต่ระดับยุทธวิธี จนถึงการวางแผนระดับยุทธการ

ดังนั้นในอนาคต คงเห็น ผู้ช่วยครู อาจารย์ เป็น หุ่นยนต์หรือระบบ ส่วนอาจารย์ที่เป็นคนจริงๆ ก็ต้องพัฒนตนเองให้เป็นนักวางแผนการสอน ออกแบบการสอนและใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ให้ดำเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าท่านไม่เริ่มต้นปรับตัว อาจทำให้ท่านไม่มีงานทำก็เป็นได้ และสุดท้าย การจะทำให้ Education 4.0 เกิดได้

แต่อย่าลืมยกระดับ คุณภาพ “ครู” ให้เขามีความพร้อมในทุกด้านนะครับ อย่ามองว่าเขาเป็นแค่เรือจ้างครูไทยของเราต้องสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้เขาให้มากๆ งบประมาณเงินเดือน ให้เขาพอเพียงที่ไม่ต้องดิ้นรนหาอาชีพเสริมจนไม่มีเวลาเตรียมการสอนหรือเอาเวลาสอนไปรับงานนอก และต้องคัดคนคุณภาพเยี่ยมที่จะมาเป็นครูพอๆ กับที่จะคัดคนมาเป็นหมอนะครับ

ถ้าเรามีครบ ทั้งครูที่เก่ง ระบบเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ รับรอง การศึกษาไทยจะพาประเทศไปสู่ 4.0 ได้สบายมากครับ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com