www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ผ่าสังคมลับออนไลน์!!ดาร์กเว็บช่องทางสู่ด้านมืดของจิตใจคน

ผ่าสังคมลับออนไลน์!!ดาร์กเว็บช่องทางสู่ด้านมืดของจิตใจคน
November 22
15:17 2018

“ฉบับนี้ขอเปิดโลกอีกมุมหนึ่งของสังคมดิจิทัล ที่โดยมากแล้วเป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแหล่งบ่มเพาะแนวทางผิดศีลธรรมที่ส่งผลกระทบด้านลบและก่อให้เกิดปัญหาต่างในสังคมตามมา ผู้เขียนขออุทิศตนเป็นหนึ่งในผู้ให้วัคซีนกับสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรับมือพวกมัน”

ในทุกวันนี้โลกเราปั่นป่วนวุ่นวายจริงๆ ครับ ปัจจัยที่ทำให้โลกปั่นป่วน นอกจากเศรษฐกิจโลกที่เป็นที่มาของปัญหาอื่นๆ ตามมา ยังมี การเมือง ผลประโยชน์ระหว่างประเทศ รวมถึงการพยายามจัดระเบียบโลกใหม่ของแต่ละมหาอำนาจโลกแล้ว ยุคนี้ “ภัยไซเบอร์” ถือเป็นตัวแปรสำคัญของการคุกคามป่วนโลก

Banner_CIO_big one_version2

อภิสิทธิ์ขณะที่ประเทศไทย ยังต้องไล่ตามเพื่อวางมาตรการรับมือ โดยเฉพาะกรณี ดาร์กเว็บ(Dark Web)ดังที่เราเห็นในเดือนที่ผ่านมามีข่าวมากมายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในโลกไซเบอร์ที่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันตั้งแต่การปฏิบัติการข่าวสารโจมตีระบบผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยการชักชวนให้เล่นเกมหรือ ประเภทแบบทดสอบทายตัวตนแบบขำๆ แล้วผู้เล่นโดนแฮกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นข่าวดัง การทำลายความน่าเชื่อถือบุคคล การใช้เป็นช่องทางสู่ตลาดมืดออนไลน์ที่เป็นข่าวครึกโครม และต่อไปที่จะยิ่งรุนแรงในอนาคตก็คงหนีไม่พ้นการเมืองที่เริ่มส่อเค้าลางดุเดือดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ผู้เขียนได้รับเชิญในการสัมภาษณ์หลายสื่อสำนักในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกี่ยวกับดาร์กเว็บในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อดิจิทัล ถึงกรณีดาร์กเว็บ ซึ่งกล่าวขานถึงอย่างมาก จากคดีดีเจสาว ทรมานสัตว์โดยการฆ่าแมว อ้างอิงว่าเพื่อนำไปแสดงในเว็บไซต์กลุ่มปิด แลกกับเงินบิตคอยน์

เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการคุกคามสังคมและประชาชนผ่านทางโลกออนไลน์ ที่ทุกคนในสังคมควรให้ความระมัดระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการรู้เท่าทันโลกดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบและก่อให้เกิดปัญหาต่างในสังคมตามมาด้วยนอกเหนือจากพฤติกรรมปกติบน surface web พื้นที่สาธารณะเปิดให้เข้าถึงด้วยวิธีปกติ ค้นหากันได้ผ่านเสิร์ชเอ็นจินธรรมดา

ถ้าเราดูภาพรวมของเว็บ ก็เหมือนภูเขาน้ำแข็ง ส่วนทั่วไปก็เป็นเว็บปกติเปิดเป็น Public คนทั่วไปเข้าไปเสพข่าวสารได้แลกเปลี่ยนความเห็นทั่วไปได้ แต่ใต้ผู้เขาน้ำแข็งก็จะมีทั้ง ดาร์กเว็บ (Dark Web) และ ดีพเว็บ (Deep Web) ซึ่งตามความหมายที่ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCert) ให้ความหมายDark Web เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจซ่อนอำพรางการเข้าถึง ปกปิดข้อมูลผู้อยู่เบื้องหลัง โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในเชิงผิดกฎหมาย

ส่วน Deep Web เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล Search engine และไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ด้วยวิธีปกติ เช่น เว็บที่ใช้งานเฉพาะเครือข่ายภายในองค์กร โดยการเข้าถึง Dark Web จะต้องใช้ช่องทางพิเศษ เช่น เข้าผ่านเครือข่าย Tor หรือ I2P ซึ่งเป็นการเข้าถึงแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous) และตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางได้ยาก เนื้อหาใน Dark Web โดยส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม

กรณีดาร์กเว็บนี้ ชี้ให้เห็นถึงมิติทางสังคมของพฤติกรรมที่สองของมนุษย์(Second Behavior)ที่บางคนอาจสร้างตัวตนเสมือนในโลกเวอร์ช่วลบนพื้นที่ ไซเบอร์สเปซซึ่งตัวตนเสมือนที่สร้างขึ้นอาจมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนไปจากพฤติกรรมที่แท้จริงและเมื่อผ่านกระบวนการทางเลือกของโซเชียลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันอย่างเช่น AI ก็ยิ่งหากลุ่มหรือคัดเลือกผู้มีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อได้ง่ายจำนวนมากขึ้น ก็นับเป็นเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่

1หากพื้นที่นั้นตรงกับพฤติกรรมแปลกแยกทางสังคมของตัวเอง ก็จะทำให้ดำดิ่งลงในเว็บที่ไม่เหมาะสมเข้าไปสร้างชุมชนเสมือน Virtual Communities ในนั้นซึ่งดาร์กเว็บ มีกระบวนการซับซ้อนในการเข้าถึงเว็บ ส่วนมากต้องมีแอพพลิเคชั่นเฉพาะและอาจต้องเข้ารหัส ดังนั้นคนทั่วไปจึงมักเข้าไม่ได้

ดาร์กเว็บมีมากถึง 80% ของเว็บอยู่ได้โดยวิธีการหลบซ่อน บุคคล หรือกลุ่มคน มักเป็นแหล่งอาศัยในการกระทำสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นตลาดมืดออนไลน์ อาทิ กลุ่มค้ายาเสพติด อาวุธ ค้าประเวณี แหล่งซ่องสุมการให้บริการของแฮกเกอร์ที่ผิดกฎหมาย Black Hat พวกซื้อขายของผิดกฎหมาย เช่นมัลแวร์ หรือเงินดิจิทัลผิดกฎหมายเป็นต้น

แล้วก็มีประเด็นคำถามต่อไปว่า แล้วจะเตือนบุคคลทั่วไปอย่างไร เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดาร์กเว็บทั้งหลายว่า บุคคลและองค์กร ต้องมีความระมัดระวังของตนเอง ในการปกป้องข้อมูลทั้งตนเองและข้อมูลสำคัญขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ก็ย้อนกลับมาที่การสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ที่เคยกล่าวเตือนไว้ในหลายฉบับที่ผ่านมาว่าเราต้องให้ความสำคัญให้ความรู้แก่ประชาชนยุคดิจิทัลให้มากๆ

เราต้องระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลของตน ความรู้สึกหรือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่อาจเปิดช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดี วิเคราะห์และชักจูงไปสู่สิ่งที่ไม่เหมาะสมได้และจะนำพาเราไปสู่ข้อมูลหลากหลายที่อาจตอบสนองความต้องการในด้านลบของเราใน ดาร์กเว็ป ที่อาจใช้เป็นจุดซ่องสุม หรือเราอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเมื่อเข้าไปแล้วเสาะหาข้อมูล ดึงข้อมูล หรือเป็นช่องทางสู่ข้อมูลอื่นๆ ที่เราไปสัมพันธ์อยู่เช่นข้อมูลองค์กรของเราเป็นต้น

หลายคนพบพฤติกรรมด้านมืดที่ตรงกับจริตและตอบความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกในสังคมจริงๆ ได้ เช่นรสนิยมทางเพศ หรือการสร้างมัลแวร์ต่างๆ ในต่างประเทศพบมากว่า ถ้าได้ข้อมูลจากคนที่เข้าไปในดาร์กเว็บ มักจะนำข้อมูลไปกระทำผิดกฎหมายต่อ เช่น แฮกข้อมูลสมาร์ทการ์ดขึ้นรถขนส่งสาธารณะ กลายเป็นภาระของเจ้าของบัตรต้องจ่ายเงิน เป็นต้น

สำหรับแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันในเมืองไทยของเรานั้นเรามีหน่วยงานดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงทีมงานผู้ให้บริการซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมากมายคอยดูอยู่และทำงานประสานกันตลอด แต่ประเด็นสำคัญคือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นประตูด่านแรกสู่การสุ่มเสี่ยงเข้าไปสู่ดาร์กเว็ปเพราะถ้าเข้าไปแล้วจะติดตามค่อนข้างยากเพราะจุดเด่นของดาร์กเว็ปคือจะทำการสุ่มไปเรื่อยๆ

ขณะเดียวกันมันก็จะแปลงข้อมูลเพื่อหนีการตรวจสอบบ่อยครั้ง เช่นเดียวกันสิ่งที่ย้ำให้ระวังอย่างยิ่งหากคนทั่วไปเข้าไปในดาร์กเว็บเช่นเว็บพวกโรคจิตมีความเสี่ยงเมื่อเข้าไปแล้วคนโรคจิตอาจจะสามารถตามมาคุกคามในโลกหรือชีวิตจริงได้ ทุกอย่างในโลกนี้ก็เหมือนที่เค้าพูดกันล่ะครับ เป็นเหรียญสองด้าน ดาบสองคม ทุกอย่างอยู่ที่ความพอดี พอเพียงและเท่าทันจิตทุกขณะ รู้เท่าทัน แล้วเราจะอยู่รอดปลอดภัยและในยุคแห่งความรวดเร็วแห่งโลกดิจิทัลครับ

Banner (660x80 Pixel)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com