www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 1: Social Media กับความร่วมมือของประชาสังคม

COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 1: Social Media กับความร่วมมือของประชาสังคม
March 24
11:08 2020

“ผู้เขียนขออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม อันเนื่องมาจากวิกฤต COVID-19 เป็นการมองที่อยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจและปรารถนาดีต่อประเทศชาติ สิ่งที่เห็นนั้นมีทั้งด้านลบและด้านบวก แต่เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วเราจะผ่านมันไปได้”

 

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ขณะที่ท่านอ่านบทความในฉบับนี้อยู่ ผมหวังว่าสถานการณ์ทุกอย่าง ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ จากไวรัส_COVID-19 จะคลี่คลายลงไปในทางที่ดี สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น เมื่อเราพิจารณาดูให้ดี จะเห็นภาพทั้งด้านบวกและด้านลบ

ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาทั่วไป คือมีทั้งสองด้านเสมอ เราได้ภาพเห็นความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับประเทศ การเอารัดเอาเปรียบ ความขัดแย้งทางความคิดเห็นต่างๆ ที่นำมาผสมปนเป ทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจทั้งสิ้น

ซึ่งมีเรื่องราวมากมายถึงขนาดผู้เขียนมองสถานการณ์อย่างไม่สบายใจจนเขียนความหมายของ ว่า ในปรากฏการณ์_COVID-19 ที่ทำลายชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คนที่ตื่นตระหนกเราควรจะร่วมกันผ่านมันไปด้วยกันด้วยมันทำให้เราต้อง

C lear your mind: ทำจิตใจให้สงบ รู้เท่าทันทุกสถานการณ์
O pen your heart: เปิดใจให้กว้างให้โอกาสในการร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ลดความขัดแย้งอันมาจากข้อขัดแย้งอื่นๆนำมาผสมผสานจนการแก้ไขปัญหาล้มเหลว
V irture lead to happiness:ใช้คุณธรรมเป็นธงนำไปสู่ความสำเร็จทุกประการ
I gnore the bully and walk away:มองข้าม และออกห่างจากคนที่มีทัศคติเชิงลบอย่างรุนแรง เพื่อความสงบและลดความขุ่นมัวในจิตใจอันจะบั่นทอนการแก้ไขสถานการณ์
D eliberate before judge others:พิจารณาให้รอบด้าน รอบคอบ ก่อนตัดสิน หรือ ว่าใคร เพราะนั่นจะนำมาสู่ความแตกแยกในหมู่ชน และดำดิ่งสู่ความพินาศในที่สุด

COVID-19 อาจจะทำให้เราต่างหันมาทบทวนการใช้ชีวิตของเรา สังคมของเรา ประเทศของเรา โลกของเราอีกครั้ง ดังนั้นเมื่อจบสถานการณ์วิกฤตนี้แล้วเราต่างควรจะต้องหันกลับมาทบทวน กันว่าสิ่งที่เรากระทำเหล่านั้น มันถูกต้องเหมาะสม มีอคติหรือไม่อย่างไร

ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ความสามารถในการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤต เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน (Crisis Communication) ซึ่งทำให้เรามองเห็น ภาพความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐ และสังคม มากขึ้น

ภาพที่รัฐเข้ามานำสังคม ภาพของสังคมหมดความเชื่อมั่นในการบริหารแล้วเริ่มล้อมรัฐบาลเพื่อให้ดำเนินงานไปตามความต้องการของตน หรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและสังคม สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีแต่เป็นภาพปรากฏการณ์ที่แสดงให้เราเห็นแล้ว ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพียงแต่เราได้สร้างบทเรียนหรือถอดบทเรียนและนำมาปฏิบัติจริงจังหรือไม่อย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในอนาคต

สำหรับในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนโลกยุคดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ยังคงเป็นพระเอก และผู้ร้ายอยู่เสมอ ซึ่งในมุมที่เป็นพระเอก ก็คือการเป็นกระบอกเสียง ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรวมตัวกันการตั้ง Virtual community ชุมชนเสมือนบนโลกออนไลน์ ในการที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ในลักษณะของ Cloud sourcing คือการเปิดโอกาส ฝูงชนหรือประชาชนช่วยกันคิด และดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น การช่วยกันนำเสนอวิธีการสร้างหน้ากากผ้าเนื่องจากการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการร้องเรียนเกิดปัญหาในเรื่องของการกักตุนสินค้า การขายสินค้าเกินราคา การผลิตสินค้าปลอมหรือการนำสินค้าด้อยคุณภาพ มาจำหน่าย

ถ้าเราจำกันได้คราวที่เกิดอุทกภัยใหญ่ของประเทศนั้น เราได้มี “เพจน้ำท่วมให้รีบบอก”ขึ้นมาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือช่วยในการชี้ช่องทางในการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา สำหรับในกรณีวิกฤต โรคระบาด COVID-19 นี้ก็เหมือนกัน เราก็จะเห็นการเกิดขึ้นของหลายกลุ่ม community ในโซเชียล อาทิ Thailand COVID-19 Digital Group

เป็นการรวมตัวกันของคนดิจิทัล กลุ่ม Start up ใน Social Media อย่าง Facebook เพื่อช่วยกันนำเสนอไอเดียความคิดเห็นหรือร่วมกันทำงานในลักษณะของออนไลน์เพื่อที่จะสร้าง Application หรือ platform ในการช่วยกันแก้ปัญหา อย่างเช่นเรื่องของโปรแกรมระบบ GIS เพื่อเก็บบันทึก ระบุพิกัด ข้อมูลต่างๆ

อาทิ พื้นที่ที่พบผู้ป่วย พื้นที่เสี่ยง โรงพยาบาลที่ทำการรักษา หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ Application ที่จะช่วยให้การทำงานใน ในสภาวะที่จะต้องทำงานที่บ้านหรือว่า Work From Home ด้วยแพลตฟอร์มหรือด้วยแอพพลิเคชั่นฟรีต่างๆทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพราะว่าตราบใดที่วิกฤตเกิดขึ้น แต่ว่าประเทศยังต้องขับเคลื่อนธุรกิจยังต้องขับเคลื่อนต่อไป ดังนั้นการรวมตัวกันของคนที่ท่องในโลก Social Media จึงเกิดขึ้นมากในขณะนี้

อีกตัวอย่างคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ Visual Communication Design ประเภทอินโฟกราฟิก เพราะเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สถานการณ์ COVID-19 เป็นสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของ การ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น หรือการค้นคว้าทดลองวิจัยหายามารักษาโรค

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา จนปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตัวเลขของผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรค มีสูงขึ้นเรื่อยๆ และสถานที่ในการพบโรคก็จะมีเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงเป็นที่สนใจของประชาชน ที่จะทำการติดตามข้อมูล อยู่ตลอดเวลา

ครั้นจะพึ่งข้อมูลในภาครัฐ ซึ่งต้องยอมรับว่าขาดผู้มีประสบการณ์หรือผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในเรื่องของ Communication Design ที่จะออกแบบ Contents ให้เร็วตรง สื่อสารได้ตามความต้องการของประชาชนก็เป็นเรื่องยากลำบาก

ดังนั้นจึงมีการรวมตัวกันของคนที่ทำอินโฟกราฟิก รวมตัวกันเป็นลักษณะของ “อาสาสมัคร” ที่จะช่วยในการออกแบบจัดทำการนำเสนอข้อมูลอย่างง่ายเห็นชัดเจน ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก เพื่อให้ภาครัฐ หรือสื่อสังคม นำไปเสนอให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลในการ เฝ้าระวัง เตรียมพร้อม และคลายความกังวล

แต่ในขณะเดียวกัน สื่อสังคมออนไลน์ ก็กลายเป็นเครื่องมือขัดขวางการทำงานของรัฐบาล ใช้ในการโจมตีกันทางการเมือง รัฐบาลหรือโจมตีตัวบุคคล นัยยะหนึ่งเปรียบเสมือนเสียงสะท้อน ของประชาชนบางกลุ่ม ที่ไม่มีความศรัทธาและ มีความเห็นต่าง ทางการเมือง หรือแม้กระทั่งบางกลุ่มก็ทำตัวเป็น Watch Dog ในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐที่ดูจะผิดหมดในสายตาประชาชน (โปรดรออ่านตอนต่อไป)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com