www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

อยากได้ SMART CITY แบบยั่งยืน ต้องมีความเป็นนวัตกรในหัวใจ

อยากได้ SMART CITY แบบยั่งยืน ต้องมีความเป็นนวัตกรในหัวใจ
April 12
11:06 2018

“ผู้เขียนอยากเชื่อมโยงความสำคัญของการเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรม ทั้งในระดับองค์กร หรือในระดับประเทศ ที่ส่งผลโดยตรงกับการพัฒนาและความสำเร็จในทุกๆ โครงการ และขออธิบายถึงทักษะสำคัญของผู้มีหัวใจแห่งนวัตกรว่า จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง”

ประเทศของเรา ณ เวลานี้เราจะได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมามากมายซึ่งอาจทำให้ทุกท่านรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สุขภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ก็อาจเป็นผลจากนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกิดใหม่แทบทุกวัน อีกทั้งการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จึงทำให้องค์กรไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนจึงต้องเร่งพัฒนาสรรหา วิธีคิด กระบวนการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำมาตอบโจทย์การเติบโตของประเทศ แต่กระนั้นปัญหาและอุปสรรคก็มีอยู่พอสมควร อาทิ เรื่องของงบประมาณซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างสรรหาสิ่งเหล่านี้ด้วยราคาสูง

apisitดังนั้นเราจึงขาดไม่ได้เลยที่จะต้องมีหน่วยงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างและผลิตใช้ในประเทศ เผลอๆ ส่งขายในประเทศภูมิภาคหรือประเทศที่มีลักษณะบางประการในมิติต่างๆ ที่คล้ายกับบ้านเราก็ได้

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปร่วมงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย ทปอ. หรือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย งานนี้มีนวัตกรรมที่ดีและตอบโจทย์ประเทศไทยในยุค Smart แถบจะทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านที่เป็นจุดแข็งของเราคือการเกษตรและอาหารซึ่งจะเห็นนวัตกรรมดีๆ ทางด้านนี้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มคุณภาพการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

สำหรับผู้เขียนจริงๆ ก็มีเป้าหมายเพื่อไปพบนักวิจัยท่านหนึ่งที่ได้เคยนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาด้าน Smart CCV ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI และ Deep Learning ที่การประชุม Smart City Alliance ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อนำมาพิจารณาหาความเป็นไปได้ในการร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การขยายผลในโครงการ Smart City ในมิติของ Smart Security เพื่อความปลอดภัยของชุมชนเมือง และการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพและทันถ่วงที

ดังนั้นเมื่อองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนวัตกรรม เราต้องพิจารณาหรือคิดด้วยว่าทำอย่างไรที่จะให้นวัตกรรมที่คิดขึ้นมาใช้งานได้จริงๆ เพราะหลายองค์กรที่ตื่นตัวและพูดถึงนวัตกรรมกันมากๆ หลายองค์กรชั้นนำในต่างประเทศนั้นทุ่มงบประมาณมหาศาลในการพัฒนานวัตกรรม ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรเลยทีเดียว

ยกตัวอย่างบริษัทHewlett Packard Enterprise ที่ประกาศไว้ในค่านิยมองค์กรอย่างชัดเจนว่า “Why We Are Different We continuously push the boundaries of technology to deliver life-enriching innovations that impact the world. Our success is exemplified through our employees’ drive to advance ideas that bring meaningful innovations to life for our customers and partners around the globe.”

และกำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรว่า “Our culture is what defines us as a company: how we act, how we treat others, and how we conduct business. Our employees ignite our culture by continuously demonstrating bias for action, being innovators at heart, and always putting partnerships first.”

1ดังนั้นนวัตกร(Innovator) หรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากในองค์กรชั้นนำแต่สำหรับบ้านเรานั้นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือเมื่อเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาแล้ว ขาดการนำไปใช้ต่อยอด กลายเป็นเทคโนโลยีในห้องLab ซึ่งในปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปแนวโน้มน่าจะดีขึ้นสำหรับนวัตกรรมทั้งหลายที่สามารถนำมาต่อยอดได้

ดังนั้นในองค์กรที่มีผู้บริหารที่ดี จำเป็นต้องมีคุณลักษณะของความเป็น นวัตกร ที่มีไอเดียที่สามารถคิดและสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา มีงานเขียนหนึ่งเขียนประมาณปี 2013 เรื่อง The Innovator’s DNA เขียนขึ้นโดย Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen, และ Clayton M. Christensen ตีพิมพ์วารสาร Harvard Business Press เพื่อทำการศึกษาเพื่อหาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนวัตกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ซึ่งเหมาะกับเวลานี้ในบ้านเราอย่างยิ่งเขาบอกถึงทักษะต่างๆ ที่ต้องพัฒนาให้ก้าวไปสู่นวัตกร

ทักษะประการแรก คือการเชื่อมโยงหรือ Associatingซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นเลยสำหรับการคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เนื่องจากในปัจจุบันจะสังเกตได้ว่าสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงในสิ่งที่ไม่สัมพันธ์หรือไม่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน โดยเริ่มต้นจากการที่บุคคลผู้นั้นจะต้องมีประสบการณ์ที่หลากหลายก่อน เพื่อให้มีมุมมองที่หลากหลาย หรืออาจมีทีมผู้บริหารมีความหลากหลาย ถ้าเป็นทหารก็เรียกว่ามีฝ่ายเสนาธิการ เพื่อที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้ผู้บริหารแต่ละคนที่มีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และสามารถนำมาแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้

ทักษะประการที่สอง คือการตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาอย่างสมเหตุสมผลPeter Druckerเคยกล่าวไว้ครับว่า “The important and difficult job is never to find the right answers, it is to find the right question,” เนื่องจากนักคิดหรือนวัตกรที่ดีจะไม่ค่อยยอมรับต่อสิ่งที่เป็นอยู่หรือต่อสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นคนเหล่านี้จะคอยตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และการตั้งคำถามดังกล่าวนี้เองก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการในการคิดแบบต่อยอดจากคำถามที่ตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามที่จะหาคำตอบต่อคำถามที่ตั้งขึ้นมา

ลองพิจารณาดูนะครับว่า ผู้บริหารองค์กรของเราในยุค Smart City ของเรามีความเป็นนวัตกรที่ดีแล้วหรือยังเราพร้อมที่จะพัฒนาทักษะเริ่มต้นคิดหรือสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศ ขององค์กร หรือ ธุรกิจของตนเองหรือยัง ที่สำคัญตั้งคำถามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านลบไว้ด้วยนะครับว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาก่อนจะเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายนั้นจะส่งผลกระทบในมิติใดบ้าง จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติใดบ้าง

เรากำลังเดินก้าวไปสู่ความเป็น Smart City Smart Thailand สารพัดจะตั้งชื่อให้ดูดี ดูสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ เราต่างเร่งสร้างนวัตกรรมที่จะมาตอบโจทย์และเป้าหมายของประเทศในอนาคต ซึ่งเราและลูกหลานของเราในอนาคตจะได้อยู่กันอย่างมีความสุข ก็เริ่มที่เราทุกคนนี่แหละครับที่ต้องเป็นนวัตกรด้านเทคโนโลยี ที่จะสร้างนวัตกรรมให้เทคโนโลยีให้ขับเคลื่อนประเทศ เราอีกเช่นเดียวกันที่ต้องเป็นนวัตกรทางสังคม ที่สร้างสังคมไทยในยุค 4.0 ให้เติบโตบนพื้นฐานที่แข็งแรงของความเป็นประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์และมีความแตกต่างที่หลายประเทศยังต้องอิจฉาและอยากเป็นแบบเรา

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com