www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอนที่ 1)

บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอนที่ 1)
July 05
15:36 2019

“ขอรับใช้ท่านผู้อ่านด้วย บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในบ้านเราว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ และชวนติดตามทำให้มองเห็นอนาคตของกลุ่มก้อนของชาวอาเซียนที่กำลังเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)”

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ประเทศไทยของเราได้รับเกียรติจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้เป็นผู้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 โดยมีผู้นำประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ประธานรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน คณะทูตานุทูต ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

แสดงให้เห็นถึงพลังในความร่วมมือในการดำเนินงานตามแนวคิดหลัก ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืนเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว โดยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมพากันก้าวไปสู่อนาคตเพื่อความสุขของชนรุ่นหลังที่จะเห็นภูมิภาคที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของ ความยั่งยืนในทุกมิติ หรือ Sustainability of Things (SoT)ถือเป็นแนวทางใหม่ที่จะถูกปลูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอของอาเซียนที่ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหน้า

อภิสิทธิ์ประเทศไทยของเราได้มีบทบาทในการสนับสนุนอาเซียนตามนโยบายยุทธศาสตร์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านหลายๆ โครงการอาทิ การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ไทย,การจัดทำกรอบปฏิบัติงานด้านขยะทะเลฉบับแรก

โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะทะเล ท่านทราบไหมครับว่า ซึ่งไทยติดอันดับ 6 ของประเทศที่สร้างขยะทะเลมากที่สุดในโลก ดังนั้นการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีความสำคัญมาก เพราะประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เรากำลังเผชิญทั้งสิ้น ถ้าท่านใดเคยศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์คงทราบกันดี

ย้อนไปเมื่อผู้เขียนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ร่วมทำยุทธศาสตร์ทหารเพื่อการแถลงจบหลักสูตร วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 60 ก็ได้บรรจุความสำคัญของภัยคุกคามรูปแบบใหม่เข้าไปเช่นกันเพราะถือเป็นสิ่งที่กองทัพต้องมีส่วนร่วม และเห็นผลมาในปัจจุบัน เช่น การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียนได้ร่วมเข้าเป็นองค์กรย่อยภายใต้ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในภาคผนวกที่ 1 ของกฎบัตรอาเซียน และคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน

ภายใต้โครงการนั้น ได้จัดตั้งระบบโลจิสติกฉุกเฉินในการระดมสรรพกำลังสำรอง สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียนที่จังหวัดชัยนาท จะเห็นได้ว่าอาเซียนได้ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆ ทั้งใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและอินโด-แปซิฟิก

1ถัดมาเป็น การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติความมั่นคงของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนผ่านการประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนในไทย

และการพัฒนาเมืองผ่านเครือข่ายเมืองอัจฉริยะโดยมีการจัดประชุม ASEAN Smart Cities Network Roundtable Meeting and Conference ในห้วงต้นเดือนมิถุนายน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน จัดการประชุม โดยมีผู้แทนจากเมืองชั้นนำกว่า 20 เมืองในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วม เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN)

เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน(ASCN) ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อเดือน เมษายน ปี พศ. 2561 โดยมีสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประธานในการจัดการประชุมมีจุดประสงค์เพื่อให้ ASCN เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเมืองต่างๆ ในอาเซียน ที่จะทำงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน และมุ่งให้เกิดการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในอาเซียนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ASCN

เริ่มต้นด้วยเครือข่ายเมืองอัจฉริยะในอาเซียนนำร่อง 26 เมือง ได้แก่ บันดาร์ เสรีเบกาวัน, บันยูวังงี, พระตะบอง, เซบู, ดานัง, ดาเวา, จาการ์ตา, ฮานอย, โฮจิมินห์, ยะโฮร์บาห์รู, โกตากินะบะบู, กัวลาลัมเปอร์, กูซิง, หลวงพระบาง, มะกัสซาร์, มัณฑะเลย์, มะนิลา, เนปิดอว์, พนมเปญ, เสียมราฐ, สิงคโปร์, เวียงจันทน์, ย่างกุ้ง ส่วนประเทศไทยของเรามี กรุงเทพมหานครฯ ชลบุรี และภูเก็ต

สำหรับในปีนี้จัดเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2562 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน จัดการประชุม ASCN ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากเมืองชั้นนำกว่า 20 เมืองในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วม ซึ่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกลายมาเป็นหัวข้อหลักในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

2ซึ่งประเทศไทยเริ่มขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างจริงจัง และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านดังกล่าวในภูมิภาค ดังนั้น ในปี 2562 ที่ประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียน และนายกรัฐมนตรีแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการสานต่อเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประทศไทย จึงจัดการประชุม ASEAN Smart Cities Network โดยให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หารือสาระสำคัญของร่างข้อกำหนดการจัดตั้ง ASCN ข้อกำหนดการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน

รวมถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การให้สัตยาบรรณต่อเอกสารดังกล่าวร่วมกันในการประชุม ASCN Annual Meeting ในเดือนสิงหาคม 2562 และรายงานต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือ ASCN ต่อไป (อ่านต่อ ฉบับหน้า)

อ่านไฟล์ PDF.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com