www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ส่งท้ายปี 2018 ปีแห่งการทำ Transformation ที่จะเปลี่ยนองค์กรให้ดีขึ้นหรือหายไป ยังร้อนแรงยันปีหน้าแน่นอน (ตอนที่ 1)

ส่งท้ายปี 2018 ปีแห่งการทำ Transformation ที่จะเปลี่ยนองค์กรให้ดีขึ้นหรือหายไป ยังร้อนแรงยันปีหน้าแน่นอน (ตอนที่ 1)
December 23
09:57 2018

“สรุปประเด็นสำคัญเรื่อง Digital Transformation ที่เกิดขึ้นในประเทศ มีอะไรเกิดขึ้น สังคม ประชาชน และผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร กระทบต่อรูปแบบการทำงานในด้านต่างๆ ต่างไปจากเดิมมาก-น้อยอย่างไร ในมุมที่มองไปยัง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคนในปีที่ผ่านมา”

2018 โลกปรับ ไทยเปลี่ยนอย่างมากมาย ผมขึ้นต้นด้วยประโยคดังกล่าว และมั่นใจว่ามาถึงปลายปีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า Digital Transformation เพราะภายปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานในยุคดิจิทัล ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นฐานในการปรับการบริหารจัดการรวมถึงการให้บริการขององค์กรนั้นๆ

Banner_CIO_big one_version2

วันนี้ Digital Transformation จึงไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่ซับซ้อน เพราะมันคือการที่องค์กรจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น และ Digital Transformation ทีเกิดขึ้นก็ส่งผลให้พฤติกรรมของสังคม ประชาชนและผู้บริโภคเปลี่ยนไป จึงทำให้รูปแบบการทำงานในด้านต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมส่งผลกระทบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับตัวตาม ซึ่งปีที่ผ่านมาผู้เขียนขอยกมาในประเด็นที่ส่งผลการทบในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาคนในปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

อภิสิทธิ์2018 เศรษฐกิจดิจิทัลเบ่งบาน
ส่งผลกระทบให้ทุกส่วนต้องปรับตัว
จากต้นปีที่เกิดกรณีกับธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่เห็นกระแส FinTech และการพัฒนาด้าน Digital Banking ที่มาแรงมากจนส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแบบ 24/7 ทุกที่ทุกเวลาทุกแบงค์ เพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ซื้อของจับจ่ายผ่านทางออนไลน์ ร้านค้าปลีกออนไลน์เกิดขึ้นมากมายมีแอพพลิเคชั่นให้ลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

แล้วถ้าธนาคารไม่ปรับการทำธุรกรรมออนไลน์แล้วจะเกิดอะไรขึ้น? เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ออกมาตลอดเวลากลายเป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรธุรกิจในการสร้างความแตกต่างได้ก่อนคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่มใช้ก่อนคู่แข่งขัน ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับและการเปลี่ยนในกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัลมากขึ้น

AI ถูกแทนที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ให้บริการ และลูกค้า ผลกระทบจึงตกสู่พนักงาน และสังคมที่ต้องรองรับอัตราผู้ว่างงานที่กำลังจะเพิ่มขึ้น รัฐเองก็ต้องเร่งแก้ปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติที่ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบที่เกิดจาก Digital Transformation ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2018

ดังนั้นในปี 2018 ที่กำลังจะผ่านไป ประเทศไทยเราจึงเร่งพัฒนาในทุกด้านเพื่อไปสู่ความเป็น Smart Thailand 4.0 เมื่อช่วง เมษายน ภาครัฐได้จัดงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0 เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเราจะได้เห็นงานนวัตกรรมที่ดีและตอบโจทย์ประเทศไทยในยุค Smart แถบจะทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านที่เป็นจุดแข็งของเรามานานนั่นคือด้านการเกษตร อาหาร ซึ่งจะเห็นนวัตกรรมดีๆ ทางด้านนี้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มคุณภาพการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

และหลายโครงการที่ตอบโจทย์ Smart City ในมิติของ Smart Security เพื่อความปลอดภัยของชุมชนเมือง และการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพและทันถ่วงที ยกตัวอย่างเช่น การจัดการจราจร การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมายสำคัญและสุ่มเสี่ยงต่อการก่อการร้ายและอาชญากรรม ในหัวเมืองขนาดใหญ่ที่กำลังถูกผลักดันให้เป็น Smart City ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีที่สามารถมอนิเตอร์ ตรวจสอบ คัดแยก ตรวจจับ ได้อย่างรวดเร็ว ต้องมีระบบที่สามารถบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big DATA เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเมืองและประเทศ เลยต้องมีการนำระบบ Analytics มาใช้เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลขยายผลต่อไป

และแน่นอนว่าเมื่อข้อมูลเหล่านี้จะถูกดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้นการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมในปีนี้จึงเกิดขึ้นอย่างมากเพื่อสร้างเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ หลายองค์กรที่ตื่นตัวและพูดถึงนวัตกรรมกันมากๆ หลายองค์กรชั้นนำในต่างประเทศนั้นทุ่มงบประมาณมหาศาลในการพัฒนานวัตกรรม ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และกำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ดังนั้นปีที่ผ่านมานวัตกร หรือ Innovator จึงมีความสำคัญมากในองค์กรและมีจำเป็นต้องมีคุณลักษณะของความเป็น นวัตกร ที่มีไอเดียที่สามารถคิดและสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งในปีที่ผ่านมาหนึ่งในนักบริหารที่มีความเป็นนวัตกรระดับโลกที่สร้างเสียงฮือฮาและทุกคนต้องมองและส่งผลต่อประเทศไทยเราได้มากในปีที่ผ่านมาคงไม่พ้น นายแจ๊ค หม่า ประธานกรรมการบริหารอาลีบาบา กรุ๊ป ผู้มาพร้อมนโยบายจากการสะบัดหางของพญามังกรจีนตามนโยบายขยายพลังอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามยุทธศาสตร์ “One Belt One Road: OBOR” เดิม หรือในชื่อใหม่เพื่อให้ชัดเจนและเหมาะสมว่า “Belt Road Initiative : BRI”

1ด้วยนำร่องด้วยการลงทุนใน โครงการ Digital Free Trade Zone ของ แจ็ค หม่า แห่งอาลีบาบา ซึ่งแน่นอนการมาครั้งนี้ถูกจับตามองจากหลายฝ่ายว่าเราจะ WIN WIN หรือไม่อย่างไร แน่นอนในมิติทางการเมืองระหว่างประเทศ อย่างน้อยภาพความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลก็ดูดีขึ้นในสายตาต่างประเทศ แต่คงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบ-เสียเปรียบกันจนเกิดความเสียหายต่อนักธุรกิจและการเติบโตของ SME Start Up ในประเทศไทยตามที่หลายฝ่ายได้ตั้งข้อสังเกตและข้อกังวลไว้

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวพูดถึงเรื่องประเด็นความร่วมมือ โครงการลงทุนสร้างศูนย์ Smart Digital Hub ในพื้นที่ EEC ซึ่งหลายท่านคงทราบดีถึงโครงการ EEC ที่พยายามสร้างขึ้นมาและเป็นนโยบายชูโรงด้าน Digital Economy Thailand 4.0 ของภาครัฐ โดยศูนย์ฯ นี้ล่ะครับเป็นประเด็นข้อกังวลว่า

ถ้าเราจะอาศัยเทคโนโลยีระดับโลกของอาลีบาบาในด้านการประมวลข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีน การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) และไปยังที่อื่นทั่วโลก ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจเกิดประเด็นเรื่องข้อมูลสำคัญขนาดใหญ่ทางการค้า Big DATA ซึ่งนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์หลายท่านให้ข้อกังวลว่าจะเกิดการเสียเปรียบมากในเชิงธุรกิจ อีกทั้งยังต้องผูกกับแพลตฟอร์มของ อาลีบาบาด้วย

โปรดติดตามต่อ ส่งท้ายปี 2018 ปีแห่งการทำ Transformation ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอจบในฉบับหน้า

Banner (660x80Pixel)-01

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com