www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

AiT “Your Success is our Success”

AiT “Your Success is our Success”
May 21
11:44 2015

ในปัจจุบันการเลือกใช้บริการจาก System Integrator หรือ SI กลายเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆให้ความสนใจ ซึ่งลักษณะของการทำธุรกิจ SI ต่าง จากการขายฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์เพียง อย่างเดียว แต่ครอบคลุมงานตั้งแต่การ ออกแบบ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย เรียกว่าเป็นบริการติดตั้งแบบครบวงจร ดังนั้น การเลือกผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนี้ สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึง คือ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งทีมงาน เงินทุน และสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตฮาร์ทแวร์ และซ็อฟต์แวร์ต่างๆ… 


Your Success Is Our Success
ศิริพงษ์ ๅบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT คือ อีกหนึ่ง ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาและรับเหมาวางระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Systems Integrator) สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยประสบการณ์การทำงานยาวนานกว่า 23 ปีและเป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ผู้รวบรวมระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแต่ การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ประยุกต์ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ การให้เช่าใช้ การเหมารวมระบบ (Turnkey projects) การบริหารจัดการซ่อมบำรุง (ICT Outsourcing) และการบริหารศูนย์ประมวลผล (Data Center) ด้วยปรัญชาที่ใช้ในการให้บริการ “ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา” เป็นสิ่งที่ยึดมั่นในการทำงานในทุกวัน เป้าหมายของเราคือการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าของเรา เรามั่นใจว่าความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานจะนำพาลูกค้าของเราไปสู่ผลสำเร็จทางธุรกิจ และนำพาไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วย วิธีการทางเทคนิคที่ชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพ

 

Diverse Solutions experts
จากเราเริ่มธุรกิจจากการเป็น ผู้วางระบบ เน็ตเวิร์ค ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ ทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2546 เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ และเพื่อลูกค้ามั่นใจว่าเราส่งมอบงานได้ทันต่อทุกๆงานที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการให้ ด้วยความใส่ใจ และความเชี่ยวชาญที่เรามี ทำให้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพาทเนอร์กับทาง ซิลโก้ (Cisco) ให้เป็นตัวแทนในการติดตั้งอุปกรณ์ และดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆกัน วันนี้ บริการโซลูชั่นของเรานั้นครอบคลุมตั้งแต่ เรื่อง ระบบเครือข่าย (Networking) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (IT Security Solutions) โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (Business Applications) ซึ่งช่วยการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ โดยรวม(Enterprise Resource Planning) ระบบใบแจ้งหนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) บริการการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communications) ที่สามารถรวบรวม การส่งข้อความ (Instant messaging) ไอพี โฟน (IP Phone) วีดีโอคอนเฟอร์เนส์ (Video Conference) เทเลพรีเซ้นส์ (Telepresence) กระดานที่โต้ตอบได้ (Interactive whiteboard) การรวบรวม vicemail E-mail SMS และ Fax ให้อยู่ที่เดียวกันบริการศูนย์ข้อมูล และเทคโนโลยีคราวด์ (Data Cententers and Cloud Technologies) ซึ่งเราสามารถออกแบบติดตั้ง ทดสอบระบบของศูนย์ข้อมูล รวมถึงแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีได้

โปรยล่าสุดเพื่อรองรับการเติบโตของเรื่อง Cloud Virtualization เราได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับทาง 3 เวนเดอร์อย่าง NetApp VMware และ F5 Networks ทำให้เราสามารถที่จะนำเสนอโซลูชั่น สินค้า และบริการ คลาวด์ และเวอร์ชวลไลเซชันให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนขนาดใหญ่ และเซอร์วิสโพรวายเดอร์ ได้แบบครบวงจร อีกทั้งเรายังเป็นพาทเนอร์กับผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นนำต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น จากแบรนด์ชั้นนำ อย่าง Cisco System Oracle Sun micro systems IBM DELL Acer Alactel-Lucent Autodesk Convergys SAP Microsoft Novell Synnex corporaton และ Symantec ทำให้เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นได้ตรงตามต้องการลูกค้า

The expert did not stop the development
shutterstock_211218481ขณะที่เรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญก็ถือเป็นอีกจุดแข็งของเรา โดยเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝน และพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญในด้านระบบ เน็ตเวิร์ค ซึ่งเรามีบุคลากรที่ผ่าน Certified ในระดับ (Cisco Certified Internetwork Expert) เป็นเซอร์ระดับสูงสุดของสายงานระบบเครือข่าย หรือ CCIE มากถึง 19 คน ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทฯเดียวในประเทศที่มีใบ Certified มากที่สุด จน ซิลโก้ได้มอบ CISCO Certified Gold Partner ให้แก่เรา โดยการได้รับรางวัลนี้ ไม่ใช่ว่ามาจาการขายผลิตภัณฑ์ดีแต่เป็นการบอกถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์คต่างของซิลโก้ที่เรามี แน่นอนว่าในส่วนเวนเดอร์ทั้งสามรายที่เราได้เซ็นสัญญาความรวมมือนั้นเราได้พัฒนาบุคลากรเรามาก่อนล่วงหน้าแล้ว ล่าสุดทีมวิศวกรของเราก็ได้ Certified VMware และ F5 Networks มาบ้างแล้ว

และเพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดีมากขึ้น ในปี 2557 เราได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมที่ชื่อ Train4 เพื่อรองรับการฝึกอบรมลูกค้าจากการขายโครงการของบริษัท และรวมถึง เป็นศูนย์ในการพัฒนาบุคลากรของเราด้วย องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นของผู้ให้บริการรายอื่นทีมงานก็ไม่นิ่งนอนใจได้มีการศึกษา เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ในเบื้องต้น และเรายังสามารถให้บริการลูกค้าของเราได้ดีกว่าคู่แข่งเนื่องจากเรามีศูนย์บริการจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ทำให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างทั่วถึง

Future goals
ในปี 2558 บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายธุรกิจจึงเริ่มไปเปิดบริษัทย่อยแห่งแรกที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งการขยายการลงทุนครั้งนี้น่าจะไปได้ดี เพราะเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาบ้างแล้ว ส่วนจะขยายการลงทุนเข้าไปในประเทศอื่นๆ อีกหรือไม่ ยังอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าไปเปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศพม่า ซึ่งคาดว่าจะทราบผลสรุปภายในสิ้นปีนี้ แต่ในเบื้องต้นการเข้าไปลงทุนในประเทศพม่านั้น บริษัทฯ จะเปิดออฟฟิศคล้ายกับที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งจะขายผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เป็นไอทีและจะมีทั้งพาร์ตเนอร์ซึ่งอยู่ในพม่าเข้ามาร่วมทำธุรกิจด้วย ส่วนในประเทศลาวนั้น บริษัทฯ ก็มองการเข้าไปลงทุนไว้เหมือนกัน ซึ่งหากการเข้าไปลงทุนใน 3 ประเทศดังกล่าวมีความแข็งแกร่งแล้ว บริษัทฯ ก็จะมองการเข้าไปลงทุนในประเทศอื่นๆ เช่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ด้วย

 

 

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.