www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

เอไอเอส ผนึก พันธมิตรอัปเกรดแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เปิดฟีเจอร์ใหม่

เอไอเอส ผนึก พันธมิตรอัปเกรดแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เปิดฟีเจอร์ใหม่
November 02
17:43 2020

เอไอเอส ผนึกกำลัง กรมสุขภาพจิตและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อัปเกรดอาวุธ อสม.นักรบเสื้อเทาเปิดฟีเจอร์ใหม่ “รายงานคัดกรองสุขภาพจิต” บนแอป อสม.ออนไลน์ ร่วมดูแลสุขภาพจิตคนไทยจากวิกฤตโควิด-19

 

สานต่อภารกิจ “5G ฟื้นฟูประเทศ” เอไอเอสผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอัปเกรดแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เปิดฟีเจอร์ใหม่ “รายงานคัดกรองสุขภาพจิต” เป็นอาวุธคู่กาย อสม.ในการลงพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่มีความวิตกกังวล ซึมเศร้าได้ทันที

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เอไอเอส

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เอไอเอสกล่าวว่า“ในฐานะ Digital Life Service Provider เรามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา เราได้นำเทคโนโลยี Digital สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขเพื่อต่อสู้กับภาวการณ์ระบาด

ทั้งการติดตั้งเครือข่าย 5G ใน รพ.การพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ Robot for Care, การจัดทำประกันชีวิตสำหรับ อสม. และการเพิ่มฟีเจอร์บนแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อให้ อสม. สามารถใช้รับมือกับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการวางแผนและจัดมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขยายวงกว้างกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมความเป็นอยู่ก่อให้เกิดสภาวะจิตใจที่ผิดปกติ ทั้งความเครียด ซึมเศร้า

ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและครอบครัว หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเอไอเอสจึงได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนา “ฟีเจอร์คัดกรองสุขภาพจิต”บนอสม.ออนไลน์เพื่อให้อสม.ที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่ใกล้ชิดที่สุด นำเครื่องมือดังกล่าวไปทำการคัดกรองประชาชนที่ตนเองดูแลทำให้ อสม.

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถทราบสถานะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ได้แบบทันทีในขณะเดียวกันหน่วยบริการสาธารณสุขระดับตำบล สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดก็สามารถเข้าถึงข้อมูลการคัดกรองได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การดูแลและเฝ้าระวังเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า“สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติในปีนี้นั้นกรมสุขภาพจิตได้ใช้ธีมที่มีชื่อว่า Working Together สุขภาพจิตไทยก้าวไปพร้อมกันนั้นคือการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านสุขภาพจิตกับทุกภาคส่วนในสังคม

หนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญในวันนี้คือความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) ในการกระจายองค์ความรู้ข้อมูลและข่าวสารด้านสุขภาพจิตต่างๆลงไปถึงประชาชนในพื้นที่ผ่านกลไกการทำงานของพี่น้องอสม.และอสส. ทั่วประเทศ

เมื่อมองถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ถือว่ามีการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากซึ่งการทำงานได้เช่นนี้เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนได้แก่พี่น้องอสม. และอสส. ทั่วประเทศ

แต่การดูแลเพียงสุขภาพกายอาจไม่เพียงพอเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบต่อสังคมในรอบด้านซึ่งส่งผลกระทบต่อมายังสุขภาพจิตของคนไทยโดยรวมเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังและการรับมือในระดับพื้นที่จึงเป็นช่องทางที่สำคัญที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากปัญหาด้านสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นได้”

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า“ในปัจจุบันบทบาทของอสม.และอสส.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนจะต้องได้รับการเสริมสร้างอาวุธทางปัญญาเพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวบุคคลใกล้ชิดและชุมชนเป็นเกราะป้องกันตนเองและมีส่วนช่วยลดการระบาดของโรคในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาความรู้สาธารณสุขในมิติสุขภาพจิตจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สามารถช่วยการดำเนินงานให้กับพี่น้องอสม.และอสส.ในการฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้การลงนามความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพให้อสม.และอสส.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HealthLiteracy) ในมิติสุขภาพจิตโดยดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน“อสม.ออนไลน์”ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุขรองรับความเป็นสังคมเมืองสังคมผู้สูงอายุความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยินดีส่งเสริมให้อสม.หรืออสส.ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและทำให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งในทุกมิติสุขภาพการเสริมสร้างศักยภาพในประเด็นสุขภาพจิตให้นักรบเสื้อเทาให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการนำพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตและเกิดความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน

ฟีเจอร์ รายงานคัดกรองสุขภาพจิต สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้เพียงทำการอัปเดต แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโดย อสม. ทุกเครือข่ายสามารถใช้งานแอปฯ ดังกล่าวได้ฟรี สำหรับ อสม. ที่ใช้งานเครือข่ายเอไอเอสสามารถใช้ได้โดยฟรีค่าอินเทอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ais.co.th/aorsormor/

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.