www.cioworldmagazine.com

About CIO World&Business

CIO World&Business

Enterprise Technology for CIOs and Business Technology Executives

CIO Square2CIO World&Business เป็นสื่อไอทีสำหรับองค์กรที่นำเสนอแนวคิดกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบไอทีและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระดับองค์กร ตลอดจนกรณีศึกษาความสำเร็จจากผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างโอกาส และเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันขององค์กรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

 

 

แนวคิดสำหรับเนื้อหาใน CIO_World&Business

  1. เสนอแนวคิดและกลยุทธ์ของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัล
  2. เทคโนโลยีใหม่ และผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ
  3. พัฒนาและสร้างสังคมของคนที่สนใจเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัล
  4. เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจและสร้างรายได้จากกลยุทธ์ด้านไอที
  5. ตัวอย่างความสำเร็จของ CIO_และโครงการ ​Digital Transformation

รางวัลแห่งคุณภาพ
CIO_World&Business ได้ รับรางวัลเกียรติยศ จากโครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าว หรือ รางวัล ITPC Award ประจำปี 2556 ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โดยรางวัลที่ได้รับได้แก่ รางวัล ICT Award ชมเชยในระดับวิชาชีพ ด้วยผลงานชุด

“ความสำเร็จของ 3G 2.1GHz โอกาสของประเทศไทย” และ “การเติบโตของธุรกิจยุคหลัง 3G”

สามารถนำเสนอข่าว สารคดีเชิงข่าวที่มีคุณภาพ มีประโยชน์สู่ประชาชนและทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

ถ้วยรางวัล

บริการของ CIO World&Busines
CIO_World&Business ให้บริการ

  1. สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสื่อสารตรงไปยังกลุ่มผู้อ่าน เป้าหมาย
  2. ให้บริการรับจัดงานประชุมสัมมนา (Executive Program) สำหรับกิจกรรมการตลาดให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น CIO_และผู้บริการด้านดิจิทัล โดยตรง
  3. บริการผลิตสื่อหลายรูปแบบ เพื่อสารการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางฐานข้อมูลที่ครอบคลุม CIO_และผู้บริการด้านดิจิทัล ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ผ่านทางเครื่องมืออันหลากหลาย อาทิ สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (Supplement) หรือการตลาดผ่านอีเมล์ (EDM หรือ Email Direct Marketing)
  4. บริการวิจัยตลาด (Strategic Marketing Services) บนฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะ CIO_และผู้บริการด้านดิจิทัล ที่ทำให้ทราบถึงแนวโน้มการลงทุน ความสนใจ หรือทัศนคติต่อแบรนด์ของลูกค้าอย่างไร เป็นอีกบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการตลาดของท่านได้อย่างทรงประสิทธิภาพ 

 

Cover CIO 174 OKCover CIO 173 okCover CIO 172 OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover CIO 171 OK Cover CIO 170 ok Cover CIO 169 ok

 

 

 

 

 

 

 

 


การตลาดและโฆษณา

นิตยสาร CIO_World&Business และเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล ทั้งเว็บไซต์ www.cioworldmagazine.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/CioWorldBusiness/ เข้าถึง CIO_และผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย ครอบคลุม CIO_ภาครัฐและภาคเอกชน 

ข้อมูลการสนับสนุนลงโฆษณา

ติดต่อเรา
นิตยสาร CIO_World&Business
บริษัท คอมพิวเตอร์ อีเล็คทริค จำกัด
1511/50 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 081-351-2645
อีเมล์: cioworld.magazine@gmail.com

แผนก ดิจิทัลมีเดีย
อีเมล์: digital.cioworld@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Interview: Digital Disruption

Interview: New Roles CISO

Interview: Next Gen SOC

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com