www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

เอบีม คอนซัลติ้ง แนะอุตสาหกรรมบริการทางการเงินใช้ Data Virtualization

เอบีม คอนซัลติ้ง แนะอุตสาหกรรมบริการทางการเงินใช้ Data Virtualization
June 10
12:07 2020

เอบีม คอนซัลติ้ง แนะอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ใช้ Data Virtualization ที่มีความยืดหยุ่นกว่ามาก พร้อมส่งเสริมกระบวนการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันผ่านวิธีบูรณาการส่งมอบข้อมูลแบบทันสมัย เพื่อแต้มต่อและพลิกโฉมเกมการแข่งขันทางธุรกิจ 

 

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เผยผลการศึกษาแบบเจาะลึกเรื่องความท้าทายหลักในการปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัล หรือ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน รวมถึงเรื่องความจำเป็นที่องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน อาทิ ธนาคาร บริษัทประกัน และบริษัทไฟแนนซ์ต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของทั้งวงการ พร้อมทั้งยังมีผู้ประกอบการทั้งหน้าใหม่และรายเดิมเข้ามารวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป สำหรับสถาบันทางการเงินแล้ว การปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่แนวทางจัดการข้อมูลแบบ ดาต้า เวอร์ชวลไลเซชัน (Data Virtualization) ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นพร้อมเติมเต็มความสามารถใหม่ๆ ในการทำงานให้องค์กร

เมื่อเลือกเทคโนโลยีนี้เป็นตัวช่วย ผู้ให้บริการทางการเงินจะสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลทั้งหมดขององค์กรได้ทันทีราวกับว่าดึงข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน จึงช่วยประหยัดทั้งต้นทุนและลดเวลาในการจัดการบริหารข้อมูล จุดเด่นดังกล่าวคือจุดแข็งที่จะช่วยให้องค์กรผู้ใช้งานดาต้า เวอร์ชวลไลเซชัน มีแต้มต่อทางธุรกิจและล้ำหน้าเหนือคู่แข่ง

อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เปิดเผยว่า “จากการศึกษาเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกของเอบีมพบ ความท้าทายหลักในกระบวนการนำองค์กรสู่ยุคดิจิทัลหรือดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน

คือ ความจำเป็นที่องค์กรจะต้องปรับและพัฒนาตัวเองเนื่องจากมีคู่แข่งเข้ามาในตลาด หรือหาทางก้าวนำบริษัทในแวดวงเดียวกันที่กำลังใช้กลยุทธ์ด้านดิจิทัลเช่นกัน ผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดที่พัฒนามากกว่า กลายเป็นผู้นำตลาด”

“ในขณะที่ธุรกิจดั้งเดิมกลายเป็นกลุ่มล้าหลังเพราะผู้ประกอบการรายใหม่นำความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมาสู่วงการด้วยการดำเนินงานแบบที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก แถมเทคโนโลยีที่ใช้ยังก้าวล้ำยิ่งกว่า จึงเพิ่มความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้สูงขึ้นไปด้วย”

“ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้บริหารในงานสำรวจ Big data and AI executive survey 2019 โดย NVP พบว่า 75% ของกลุ่มตัวอย่าง (ธุรกิจ Financial Services, Insurance, Healthcare, Life Sciences และบริษัทขั้นนำอีกจำนวนหน่ึง) หวาดกลัวการแข่งขันจากคู่แข่งทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” ฮาระ กล่าว

โดยเฉพาะธุรกิจ ผู้ให้บริการทางการเงิน กำลังนำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ และใช้เทคโนโลยีในการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ายุคปัจจุบันคาดหวังว่าจะได้รับอยู่ตลอด อุตสาหกรรมบริการทางการเงินจึงขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่เสมอและเกิดบรรยากาศของการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการต่างแสดงความพร้อมในการแข่งขัน บรรดาธนาคาร บริษัทประกัน บริษัทสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยและบริษัทนายหน้าต่างเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยกตัวอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ที่ทุ่มเงินสูงถึง 4 หมื่นล้านบาทสำหรับโครงการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันระยะ 5 ปีที่เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ส่วนธนาคารยูโอบีก็เปิดตัวธนาคารดิจิทัล TMRW เต็มรูปแบบที่ไม่มีสาขา แต่มีผลิตภัณฑ์ระดับนวัตกรรมมานำเสนอกลุ่มลูกค้าที่เติบโตในยุคสหัสวรรษใหม่หรือชาวมิลเลนเนียม อาทิ บริการวิเคราะห์รายจ่ายและบริการงานงบประมาณ

ฮาระ เผยว่า การปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสถาบันการเงินเพราะหลายสถาบันยังพึ่งพาระบบทำงานแบบเก่าที่ใช้กันมานาน แต่มักขาดการบูรณาการกับงานด้านอื่นและไม่อาจใช้งานร่วมกับระบบปรับโฉมองค์กรให้เข้ากับยุคสมัยใหม่โดยที่ไม่ต้องหยุดให้บริการ

โดยทั่วไปแล้ว สถาบันการเงินจะใช้กระบวนการดึงข้อมูลแบบ ETL (extract, transform, and load) ซึ่งต้องทำทีละกลุ่มข้อมูลโดยอาศัยการเขียนรหัสเฉพาะเพื่อสั่งการ กระบวนการนี้จึงต้องมีการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ใหม่ ทดลองชุดรหัสคำสั่งใหม่ก่อนดำเนินการดึงข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

ซึ่งเทคโนโลยีดาต้า เวอร์ชวลไลเซชัน เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นกว่ามาก พร้อมส่งเสริมกระบวนการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันผ่านวิธีบูรณาการส่งมอบข้อมูลแบบทันสมัย เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการ ETL โดยทั่วไปแล้ว ดาต้า เวอร์ชวลไลเซชัน นั้นคล่องตัว ยืดหยุ่นและทรงพลังกว่ามาก

“เมื่อมีดาต้า เวอร์ชวลไลเซชัน เป็นตัวช่วย สถาบันการเงินจะสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลทุกอย่างในองค์กรทันทีราวกับว่าดึงข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน มิใช่การดึงข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องหรือจากแอปพลิเคชันที่ต่างกัน นอกจากนี้ สถาบันการเงินยังได้ลดต้นทุนทั้งด้านต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานและด้านต้นทุนการดำเนินงาน

เนื่องจากดาต้า เวอร์ชวลไลเซชัน ช่วยรวบรวมข้อมูลมาอยู่แหล่งเดียวกันและลบข้อมูลซ้ำซ้อนทิ้ง เมื่อกำจัดข้อมูลแบบไซโล (information silo) ที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ผู้ใช้งานข้อมูลก็สามารถประหยัดเวลาในการบริหารจัดการข้อมูลและยังได้ใช้ข้อมูลอย่างเรียลไทม์ ที่สำคัญที่สุด คือ สามารถให้บริการที่ดีกว่าเดิมแก่ลูกค้าและมีศักยภาพในการเป็นผู้พลิกโฉมในวงการธุรกิจ” ฮาระ อธิบาย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.