www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 “ไอดีซีประเทศไทยเปิดเผยการคาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 และปีต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น ผู้นำต้องเร่งพิจารณาเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่”...
  • dtac ร่วมสนับสนุนความก้าวหน้าวงการ E-Sports dtac ตอบรับกระแสเกม ร่วมสนับสนุนวงการ E-Sports จับมือ การีนา เปิดตัวงานแข่งขัน Free Fire Thailand Championship 2019 Presented by dtac...
  • กสทช.รณรงค์เลือกใช้แบตเตอรี่มีมาตรฐาน กสทช. ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา-ประชาชนทั่วไปเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน” หวังสร้างความตระหนักและลดการสูญเสียพร้อมผนึกความร่วมมือกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า สวทช. กับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...
  • ธุรกิจของไทยต้องเร่งนำ AI มาใช้งาน สร้างนวัตกรรมและเสริมประสิทธิภาพ งานวิจัยของไมโครซอฟท์และไอดีซี แนะนำธุรกิจของไทยควรเร่งนำ AI มาใช้งาน ยกระดับศักยภาพในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ...
  • Security Transformation หลักการสำคัญขององค์กรในยุคดิจิทัล “แนวคิดของการรักษาความปลอดภัยที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ Security Transformation เป็นทั้งโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจเปลี่ยนเป็นดิจิทัล CIO ต้องวางแผนอย่างไรเพื่อปรับให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุดและตอบโจทย์ธุรกิจได้”...

70% ของบริษัทอุตสาหกรรมต้องการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

70% ของบริษัทอุตสาหกรรมต้องการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น
October 16
14:22 2017

การศึกษาชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่า ระบบโมบิลิตี้สำหรับองค์กรเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในองค์กรธุรกิจ

ธุรกิจสำหรับผู้บริโภค เช่น อูเบอร์ (Uber) และ ลิฟ (Lyft) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมือถือเพื่อบริหารจัดการแรงงานและข้อเสนอด้านการบริการที่สามารถสร้างความแตกต่างไปจากบริษัทแท็กซี่แบบดั้งเดิมได้เป็นผลสำเร็จ ปัจจุบันองค์กรอุตสาหกรรมกำลังให้ความสนใจที่จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรอัตโนมัติหรือเซลล์ทำงานทั้งหมด รวมถึงช่วยลดเวลาการหยุดทำงานของระบบโดยนำแนวทางการซ่อมบำรุงตามสภาพที่แท้จริงเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงาน และแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ สำหรับอุตสาหกรรม หรือ ไอไอโอที (Industrial Internet of Things: IIoT) กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาด พร้อมๆ กับที่เซ็นเซอร์มีราคาลดลง มีการเชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้น

HPE1 662x190

1อุตสาหกรรมพร้อมแล้วหรือยัง
ผลการศึกษาครั้งใหม่ของไอเอฟเอสกับบรรดาผู้บริหารในแวดวงอุตสาหกรรมจำนวน 200คน พบว่าระบบโมบิลิตี้เป็นโอกาสครั้งใหญ่สำหรับองค์กรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับที่ อูเบอร์ กำลังได้รับ โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่องซอฟต์แวร์องค์กรด้านโมบิลิตี้และดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นแสดงให้เห็นว่า บริษัทที่พนักงานมีสิทธิ์เข้าถึงระบบต่างๆ ขององค์กร เช่น การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) หรือการบริหารจัดการบริการภาคสนาม (FSM) ผ่านอุปกรณ์มือถือนั้น ได้มีการเตรียมการสำหรับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นมากกว่าบริษัทอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า ซอฟต์แวร์องค์กรของตนช่วยให้พวกเขาสามารถเตรียมพร้อมรับมือสำหรับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นได้นั้น มีแนวโน้มในการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของตนผ่านอุปกรณ์มือถือมากกว่าผู้ที่ระบุว่าซอฟต์แวร์ของตนยังไม่ดีพอในการช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมรับมือกับแปรรูปสู่ระบบดิจิทัลได้ถึงสองเท่า นอกจากนี้เกือบ 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงซอฟต์แวร์องค์กรผ่านระบบมือถือเพิ่มมากขึ้นยังอาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับองค์กรในดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นได้ในทันทีอีกด้วย โดยมีเพียง 31% เท่านั้นที่ตอบว่าพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงซอฟต์แวร์ขององค์กรจากโทรศัพท์มือถือได้

ทำไมระบบโมบิลิตี้จึงมีความสำคัญ
ศักยภาพของระบบโมบิลิตี้สำหรับองค์กรที่มีต่อการแปรรูปของบริษัทอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ การเข้าถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น อีอาร์พี (ERP) อีเอเอ็ม (EAM)และเอฟเอสเอ็ม(FSM)ผ่านมือถือจะผลักดันให้เกิดสิ่งต่อไปนี้
*การเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กรอย่างถูกต้องและเรียลไทม์เพื่อช่วยในการดำเนินงานและการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
*การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในระบบของการให้บริการภาคสนาม
*การเพิ่มเวลาในการผลิตของพนักงานด้านเทคนิคโดยช่วยให้พวกเขาสามารถโต้ตอบกับระบบต่างๆ เช่น อีเอเอ็มหรือระบบจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) ในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้บริการหรือกับเครื่องจักรในโรงงาน
*พนักงานและระบบขององค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะขั้นสูงของโทรศัพท์มือถือ รวมถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และกล้องถ่ายรูปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
*การปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในการให้บริการภาคสนามได้สำเร็จในครั้งแรก การแก้ไขปัญหามีความเชื่อถือได้และลดเวลาการหยุดทำงานของระบบต่างๆ ในโรงงานได้อย่างเห็นผล
*การจูงใจให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานระบบซอฟต์แวร์บ่อยยิ่งขึ้น จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับซอฟต์แวร์ระดับองค์กรได้

โดย ชาร์ลส์ แรธมานน์
นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการสื่อสารการตลาดบริษัท ไอเอฟเอส

A1
Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
communication

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com