www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • AIS ได้รับใบอนุญาต 700 เมกะเฮิรตซ์ รองรับบริการ 5G AIS โดย แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ได้สิทธิในการได้รับอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ สร้างความพร้อมสำหรับการให้บริการ 5G ที่จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ปีข้างหน้า...
  • คณะ ICT มหิดล ฯ เปิดอบรม เสริมแกร่งมืออาชีพด้านไอซีที “คณะ ICT ม.มหิดล เปิดโปรแกรมอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals พัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0 โดยคณาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์บวกวิชาการ หลักสูตร ICT Project Management และ Data Science for Business เปิดคลาส กรกฎาคมนี้”...
  • Ricoh กับการแข่งขันในยุค Digital Workplace “บทสัมภาษณ์ พรชัย วรอังกูร ผู้บริหาร Ricoh ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมอุปกรณ์สำนักงานและเทคโนโลยีไอที กับการแข่งขันที่บริบทเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลและการปฏิรูปธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็น Dynamic Workplace Intelligence SI”...
  • KTC ปรับบริการสินเชื่อบุคคล เบิกเงินสดออนไลน์ โอนเข้าบัญชีเรียลไทม์ KTC เดินหน้าขับเคลื่อนสินเชื่อบุคคล เปิดตัวสินเชื่อมีวัตถุประสงค์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร คัดกรองและรักษาพอร์ตคุณภาพลูกหนี้เติบโตยั่งยืน สรา้งบริการดิจิทัล เบิกถอนเงินสดออนไลน์ รับเงินโอนเข้าบัญชีแบบเรียลไทม์...
  • เอสซีจีโลจิสติกส์จับมือสตาร์ทอัพ MyCloud เสริมตลาด Fulfillment เอสซีจีโลจิสติกส์ ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ MyCloud Fulfillment เดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เสริมบริการ Fulfillment by SCG Logistics ช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รองรับ E-Commerce ที่เติบโตสูงขึ้นกว่าร้อยละ 12 จากปีที่แล้ว พร้อมขยายบริการสู่ตลาดอาเซียนและจีน...

70% ของบริษัทอุตสาหกรรมต้องการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

70% ของบริษัทอุตสาหกรรมต้องการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น
October 16
14:22 2017

การศึกษาชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่า ระบบโมบิลิตี้สำหรับองค์กรเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในองค์กรธุรกิจ

ธุรกิจสำหรับผู้บริโภค เช่น อูเบอร์ (Uber) และ ลิฟ (Lyft) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมือถือเพื่อบริหารจัดการแรงงานและข้อเสนอด้านการบริการที่สามารถสร้างความแตกต่างไปจากบริษัทแท็กซี่แบบดั้งเดิมได้เป็นผลสำเร็จ ปัจจุบันองค์กรอุตสาหกรรมกำลังให้ความสนใจที่จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรอัตโนมัติหรือเซลล์ทำงานทั้งหมด รวมถึงช่วยลดเวลาการหยุดทำงานของระบบโดยนำแนวทางการซ่อมบำรุงตามสภาพที่แท้จริงเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงาน และแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ สำหรับอุตสาหกรรม หรือ ไอไอโอที (Industrial Internet of Things: IIoT) กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาด พร้อมๆ กับที่เซ็นเซอร์มีราคาลดลง มีการเชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้น

Banner_CIO_big one_version2

1อุตสาหกรรมพร้อมแล้วหรือยัง
ผลการศึกษาครั้งใหม่ของไอเอฟเอสกับบรรดาผู้บริหารในแวดวงอุตสาหกรรมจำนวน 200คน พบว่าระบบโมบิลิตี้เป็นโอกาสครั้งใหญ่สำหรับองค์กรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับที่ อูเบอร์ กำลังได้รับ โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่องซอฟต์แวร์องค์กรด้านโมบิลิตี้และดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นแสดงให้เห็นว่า บริษัทที่พนักงานมีสิทธิ์เข้าถึงระบบต่างๆ ขององค์กร เช่น การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) หรือการบริหารจัดการบริการภาคสนาม (FSM) ผ่านอุปกรณ์มือถือนั้น ได้มีการเตรียมการสำหรับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นมากกว่าบริษัทอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า ซอฟต์แวร์องค์กรของตนช่วยให้พวกเขาสามารถเตรียมพร้อมรับมือสำหรับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นได้นั้น มีแนวโน้มในการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของตนผ่านอุปกรณ์มือถือมากกว่าผู้ที่ระบุว่าซอฟต์แวร์ของตนยังไม่ดีพอในการช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมรับมือกับแปรรูปสู่ระบบดิจิทัลได้ถึงสองเท่า นอกจากนี้เกือบ 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงซอฟต์แวร์องค์กรผ่านระบบมือถือเพิ่มมากขึ้นยังอาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับองค์กรในดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นได้ในทันทีอีกด้วย โดยมีเพียง 31% เท่านั้นที่ตอบว่าพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงซอฟต์แวร์ขององค์กรจากโทรศัพท์มือถือได้

ทำไมระบบโมบิลิตี้จึงมีความสำคัญ
ศักยภาพของระบบโมบิลิตี้สำหรับองค์กรที่มีต่อการแปรรูปของบริษัทอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ การเข้าถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น อีอาร์พี (ERP) อีเอเอ็ม (EAM)และเอฟเอสเอ็ม(FSM)ผ่านมือถือจะผลักดันให้เกิดสิ่งต่อไปนี้
*การเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กรอย่างถูกต้องและเรียลไทม์เพื่อช่วยในการดำเนินงานและการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
*การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในระบบของการให้บริการภาคสนาม
*การเพิ่มเวลาในการผลิตของพนักงานด้านเทคนิคโดยช่วยให้พวกเขาสามารถโต้ตอบกับระบบต่างๆ เช่น อีเอเอ็มหรือระบบจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) ในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้บริการหรือกับเครื่องจักรในโรงงาน
*พนักงานและระบบขององค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะขั้นสูงของโทรศัพท์มือถือ รวมถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และกล้องถ่ายรูปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
*การปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในการให้บริการภาคสนามได้สำเร็จในครั้งแรก การแก้ไขปัญหามีความเชื่อถือได้และลดเวลาการหยุดทำงานของระบบต่างๆ ในโรงงานได้อย่างเห็นผล
*การจูงใจให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานระบบซอฟต์แวร์บ่อยยิ่งขึ้น จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับซอฟต์แวร์ระดับองค์กรได้

โดย ชาร์ลส์ แรธมานน์
นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการสื่อสารการตลาดบริษัท ไอเอฟเอส

4F39FF60-E4BD-48D1-B96F-4EC67D202F1C
Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com