www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

บันได 5 ขั้น หนุนองค์กรป้องกันการสูญเสียข้อมูลสำคัญ

บันได 5 ขั้น หนุนองค์กรป้องกันการสูญเสียข้อมูลสำคัญ
August 27
10:44 2019

“ผู้เขียนอยากเสนอหลักการ บันได 5 ขั้น ที่จะช่วยองค์กรสร้างระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และไม่ตกเป็นเป้าโจมตีนั้นต้องทำอย่างไร”

ผู้เขียนอยากชวนเปิดประเด็นเรื่อง ปราการความปลอดภัยในองค์กรพร้อมและแข็งแรงเพียงพอในการคุ้มกันหัวใจหลักทางธุรกิจ นั่นคือ ข้อมูล แล้วหรือยัง เหตุเพราะนวัตกรรมเปลี่ยนโลก เช่น เออาร์ เอไอ และไอโอที ได้ยกระดับการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ หรือ โมเดลธุรกิจดิจิทัลใหม่ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จึงไม่ต่างจากขุมทรัพย์ทางการเงิน ที่อาชญากรไซเบอร์หมายตาและทำให้องค์กรต้องยกวาระความปลอดภัยด้านข้อมูลมาพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ ด้วยงบการจัดการที่อาจสูงถึง 20-30% ของงบไอทีเลยทีเดียว

ผู้เขียนอยากเสนอหลักการ บันได 5 ขั้น ที่จะช่วยองค์กรสร้างระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และไม่ตกเป็นเป้าโจมตีนั้นต้องทำอย่างไร

ขั้นแรก คือ การทำแผนที่เชื่อมโยงตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งรวมถึงระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ออกโดยภาครัฐ สถาบันหรือหน่วยงานสากลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองค์กรสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดแผนนโยบายปกป้องข้อมูล การออกแบบหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม ทั้งเป็นเครื่องรับประกันความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อต้องเจรจาธุรกิจ หรือประกอบธุรกรรมร่วมกัน เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือนำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 กฎการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมี ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Security Operation Center – SOC) เป็นต้น

ขั้นที่สอง หมั่นแกะรอยพฤติกรรมวายร้ายไซเบอร์ ซึ่งกำลังเคลื่อนไหวร้อนแรงด้วยเทคนิคการโจมตีขั้นเทพ อาทิ การขโมยข้อมูลผู้บริหาร หรือหน่วยงานระดับสูงด้วย Advanced Persistent Threat(APT) เช่น ข้อมูลสุขภาพและการใช้ยาของประธานาธิบดีสิงค์โปร์ ลี เซียนลุง ที่ถูกขโมยไปเมื่อไม่นานมานี้หรือกลุ่มโอเชียนโลตัส ที่จ้องขโมยข้อมูลหน่วยงานข่าวกรองของจีน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ แรนซัมแวร์ ที่เจาะเข้าสู่บริการสาธารณะของเมืองเลคซิตี้ฟลอริด้า

ซึ่งศูนย์วิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การ์ดิคอร์ (Guardicore Labs) เปิดเผยถึงความพยายามของมัลแวร์ที่ต่างกันถึง 20 ชนิด ในการเจาะช่องโหว่ของเซิร์ฟเวอร์ถึง 50,000 เครื่อง และขโมยเงินดิจิทัลของเหยื่อได้มากถึง 700 รายต่อวันการโจมตีด้วยมัลแวร์ไร้ไฟล์ (Fileless Malware) โดยลอบส่งคำสั่งผ่าน DNS (Domain Name System) หรือ การส่งมัลแวร์ควบคุมอุปกรณ์ไอโอที (IoT Devices) เช่น แฮกเกอร์จีนได้โชว์การเจาะระบบรถยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ เทสล่า เพื่อหลอกให้ขับเข้าเลนรถที่สวนมา ซึ่งล้วนเกิดผลเสียหายต่อภาพลักษณ์สินค้าและธุรกิจทั้งสิ้น

สุภัคขั้นที่สาม ป้องกันรอยรั่วที่มาจากคลาวด์เซอร์วิส ปัญหาความปลอดภัยบนคลาวด์กลับไม่ค่อยเกิดจาก ประเด็นทางเทคโนโลยี แต่มาจาก ความผิดพลาดของผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบ ซึ่งเปิดช่องโหว่ให้ระบบตกเป็นเป้าถูกโจมตี เช่นการตั้งค่าการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ไม่สมบูรณ์โดยพนักงานค่ายมือถือแห่งหนึ่ง จนกลายเป็นช่องโหว่ให้ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลสู่สาธารณะกว่า 46,000 ราย

จึงเกิดแนวคิดด้านความปลอดภัยที่ยึดข้อมูลศูนย์กลาง โดยถือว่า ระบบเครือข่ายข้อมูลไม่ควรไว้ใจซึ่งกันและกัน (Zero Trust) วิธีการ คือ เพิ่มความเข้มข้นในการจำแนกประเภทข้อมูลสำคัญ กำหนดนโยบายข้อบังคับเพื่อเฝ้าระวังและดักจับแฮกเกอร์ที่แทรกซึมเข้ามา โดยเน้นจับตา พฤติกรรมของผู้ใช้งาน กับ ข้อมูลที่เคลื่อนไหวจากการติดตามการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ

ขั้นที่สี่ เน้นทุกจุดต้องปลอดภัย เรื่องนี้อยู่บนหลักคิดที่ว่า “การทำงานปกติ ไม่มีอะไรผิดสังเกตไม่ได้แปลว่าปลอดภัย” งานด้านการปกป้องข้อมูล จึงต้องทำควบคู่กันระหว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)และ ระบบตรวจจับแจ้งเตือนพฤติกรรมผิดปกติ (Visibility) ในทุกการเชื่อมต่อทุกช่องทางในการสื่อสารข้อมูลแบบหลายจุด (Point to Multi-Point) และ จุดต่อจุด (Point to Point) เฉพาะระหว่างอุปกรณ์สองตัว ทั้งงานหน้าบ้าน (Internet Gateway ) และหลังบ้าน (Backdoor)

เช่น การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewall) ป้องกันการเข้าถึงหรือโจมตีเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ เกตเวย์ อาจยังไม่พอ ต้องเพิ่มเติมการติดตั้งเอเจนต์ (Agents) ที่เครื่องของผู้ใช้งานในระดับเอนด์พอยท์เพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีได้เร็วขึ้น การติดตั้งโซลูชั่นไว้ดูแลข้อมูลจราจรในระบบคอมพิวเตอร์ (Log Management) เพื่อบันทึกที่มาที่ไป เวลา หรือเส้นทางสื่อสารในระบบของผู้ใช้งานจากภายในและนอกองค์กร ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า มีใครเข้ามาทำอะไรในระบบของเรา อะไรที่ดูมีความผิดปกติ จะได้วางแผนรับมือแก้ไขต่อไป

ขั้นที่ห้า เดินตามกรอบของ NIST สถาบันแห่งชาติด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีของสหรัฐ (National Institute of Standards and Technology: NIST)ได้กำหนด “กรอบการทำงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งยังคงทันสมัย และอยากแนะนำให้เอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลไว้ 5 ข้อ เช่นกัน ได้แก่

-การแยกแยะ (Identify)องค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงในระบบ เช่น สินทรัพย์ข้อมูลที่สำคัญ แอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน สภาพแวดล้อมโดยรวมทางธุรกิจ หรือ การจัดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง
-การปกป้อง (Protect)ข้อมูลขององค์กร ด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการเข้าถึงและใช้ข้อมูล กำหนดวิธีการในการป้องกัน รักษา และซ่อมบำรุงระบบข้อมูล
-การขจัดขัดขวาง (Detect)สิ่งผิดปกติที่เล็ดรอดผ่านระบบป้องกันเข้ามาได้ เช่น การวางแนวปฏิบัติในการจัดการเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย (Security Information and Event Management-SIEM) ที่จะติดตามค้นหามัลแวร์มุ่งร้ายที่หลุดรอดผ่านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแต่ละชนิด กำจัดทิ้งเสีย และแจ้งข้อมูลให้ผู้ดูแลทราบทันที
-การแจ้งเตือน (Response)สถานการณ์ผิดปกติ ดังตัวอย่างของธนาคารบางแห่ง ซึ่งเมื่อพบการทำธุรกรรมสั่งซื้อสินค้าราคาสูงผ่านเว็บไซต์โดยการตัดบัตรเครดิต โดยที่เจ้าของบัตรรายนี้ไม่เคยมีพฤติกรรมการซื้อขายลักษณะนี้มาก่อน ธนาคารจะไม่อนุญาตให้กด “ตกลง” สั่งซื้อออนไลน์ได้จนกว่าจะส่งข้อความแจ้งเตือนและได้รับการยืนยันจากเจ้าของบัตรเสียก่อน จึงจะอนุญาตให้เข้าถึงบริการตัดบัตรเครติตนั้นได้
-การวางมาตรการฟื้นฟู (Recovery)ให้ระบบกลับมาทำงานต่อไปได้ ซึ่งหมายถึงต้องมีแผนสำรองในการแบ็คอัพระบบ แอพพลิเคชั่น และข้อมูลสำคัญต่างๆ

สรุปได้ว่า การปกป้องข้อมูลสำคัญให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า หรือประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ จำเป็นที่องค์กรต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จทั้งเครื่อง และ คน บนมิติของการสร้าง ความเชื่อมั่น ต่อตัวระบบไอที การวาง มาตรการรับมือและแจ้งเตือนผลกระทบ จากในและนอกองค์กรอย่างทันการณ์ และเพิ่ม การตระหนักรู้ ถึงแนวทางการใช้งานที่ปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลิตภาพด้านการปกป้องข้อมูลที่จบสวยแบบ วิน-วิน ด้วยกันทุกฝ่าย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com